About the Scania Engineer Program

About the Scania Engineer Program

Vad är Scania Engineer Program (SEP)? Vad skiljer egentligen Scania Engineer Program från Graduate Trainee? Scania har tre olika program för nyexaminerade vilka är Industrial doctorate, Scania Engineer Program och Graduate Trainee. Scania Engineer Program påminner om Trainee-programmet i den meningen att man får prova på ett antal olika rotationer innan programmets slut. I grund och botten skulle man kunna säga att SEP fokuserar mer på specialistyrken där man ska bli specialist inom ett område medans Trainee syftar mer till att rekrytera nya blivande ledare. Det finns ingenting som hindrar personer som gått SEP att bli chefer men syftet med programmet är att bli utbildad inom sin profil och inte inom ledarskap. SEP är ett program där Scania vill rekrytera ingenjörer som driver utvecklingen och företaget framåt.

Scania Engineer Program har 3 olika inriktningar; Produktionsteknologi, Mekanik och System. Produktionsteknologi faller under Production & Logistics (P&L) och Mekanik och System faller under Research & Development (R&D). Under vårt år är vi 7 st anställda inom P&L där 6 st arbetar mot produktion och 1 st arbetar mot logistik. 10 personer är anställda inom R&D där 4 st arbetar inom system och 6 st arbetar inom mekanik. 2016 är första året som logistik tog in en kandidat i SEP och jag lyckades knipa den platsen. P&L kommer inför SEP 2017/2018 fortsätta anställa med inriktning mot både logistik och produktion så om man är sugen att jobba inom logistik finns den möjligheten kvar även om profilen heter Produktionsteknologi. Logistikdeltagarna läser samma inriktning som produktion, alltså produktionsteknologi, men arbetar kopplat mot logistikverksamheten istället för produktionsverksamhet. Jag är anställd som logistikutvecklare medans de som anställs inom produktion arbetar med yrken som processtekniker och produktionstekniker. På R&D har de tjänster så som systemutvecklare, provningsingenjör och konstruktör.

Upplägget på programmet skiljer sig lite beroende på om man är anställd inom P&L eller R&D. Detta då vi har olika utbildningsbehov samt att de yrken vi kommer arbeta med skiljer sig mycket så programstrukturen måste se lite olika ut. Programmet består av 4-5 praktikperioder varvat med 2-4 teoriblock. Praktikperioder görs på bland annat din hemmaavdelning där du är anställd och kommer arbeta efter programmets avslut, R&D och närliggande avdelningar. I SEP får man möjlighet att påverka själv vad man vill ha ut av programmet genom att diskutera med sin chef om lämpliga praktikplatser. Kurserna i teoriblocken är förutbestämda och många av kurserna som är med i SEP är sådana kurser som åtminstone min chef skulle velat att jag gått i vilket fall då de anses relevanta för min framtida tjänst. Det finns även möjlighet att läsa andra kurser om man diskuterar detta med sin chef. Då alla SEP:are är anställda på olika grupper ser allas programupplägg olika ut med olika rotationer vilket gör att man skräddarsyr ett programupplägg just för dig.

 

English:

What does Scania Engineer Program (SEP) mean and what separates this program from the Graduate Trainee program? Except from the Industrial doctorate Scania has two different programs for graduates that both have the opportunity to rotate between different positions within the company. The Scania Engineer Program focuses more on specialisation within the field of the profile for the program rather than leadership that the Graduate Trainee focuses more on.

SEP has three different specialisations: Production technology, Mechanical engineering and System development. The production technology specialisation is within Production & Logistics (P&L) and the mechanical engineering and system development specialisations are within Research & Development (R&D). This year we are 7 persons hired within P&L where 6 of us work in production and 1 in logistics. 10 persons are hired within R&D and where 4 work within system development and 6 with mechanical engineering.

The program structure differs from specialisation to specialisation depending on the need of education and the different positons. The program consists of 4-5 different internships or rotations together with 2-4 theory blocks. Since all participants in SEP are placed in different groups the structure and rotations are unique for all of us. This gives you the opportunity to shape the program when discussing potential internships with your manager. 

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.