5 veckor in på examensarbetet

5 veckor in på examensarbetet

Nu har jag äntligen fått tid över till att skriva – inte för att jag är upptagen, för så viktig är jag inte. Jag påbörjade exjobbet för 5 veckor sedan och har med andra ord redan gjort 25% av vad jag behöver göra. Intressant. Jag försöker att inte tänka i form av procent (för jag tror inte att det är nyttigt för hälsan), men någon av de andra exjobbarna började med det och har någon slags nedräkning.

Jag började här strax efter julledigheten, den 14 Januari. Eftersom att jag redan har varit på Scania två somrar tidigare, och medverkat i alla SSI-aktiviteter kände jag redan igen mig i lokalerna – allt var inte så nytt och främmande.

Men ändå var det helt nytt – exjobbet var helt nytt och främmande.

Vad förväntar skolan sig av mig? Vad har Scania för förväntningar? Vad har mina föräldrar, syskon och vänner för förväntningar? Mina handledare på KTH och Scania? Vad har jag för förväntningar … på själv?

De 3-2 första veckorna ägnades till litteraturstudien och att planera ex-jobbs-projektet. Jag var mer eller mindre beredd på att, liksom när man börjar en ny kurs på KTH, känna mig smått lost i början. Vad är det jag ska göra egentligen, och hur? För varje artikel man läser blir man klokare; skollitteratur man tidigare läste under tredje eller fjärde året på KTH hjälper till att fräscha upp minnet; diskussioner med handledare och andra ex-jobbare ledare till klarhet; och sakta men säkert blir man insatt i problemet. Innan man vet ordet av kan man i stora drag förklara problemlösningsmetoden för sin handledare (och för sig själv!), och man kan framför allt visualisera sig stegen man behöver ta för att komma i mål. Mitt examensarbete handlar om autonoma fordon och ett riktigt spännande område med många utmaningar!

I denna stund sitter jag och designar (läs: planerar) de C++ klasser jag behöver; skriver text (a.k.a. dokumenterar) som jag senare kan använda mig utav i min slutgiltiga rapport, samt jobbar en hel del i Matlab & Simulink!

Planerar man att lyckas bra med sitt examensarbete så behöver man … planera, eller hur? För att citera ett par visa människor:

“It is more important to know where you are going than to get there quickly. Do not mistake activity for achievement.”

– Mabel Newcomber

“One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation.”

– Arthur Ashe

“Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.”

– Thomas Alva Edison

“Plans are nothing; planning is everything.”

– Dwight D. Eisenhower

“The more time you spend contemplating what you should have done… you lose valuable time planning what you can and will do.”

– Lil Wayne

“The problem with doing nothing is not knowing when you’re finished.”

– Benjamin Franklin

“Determine the thing that can and shall be done, and then we shall find the way.”

– Abraham Lincoln

Och vi avslutar med den visaste utav dom alla:

“It will not do to leave a live dragon out of your plans if you live near one.”

– J. R. R. Tolkien

… Inspirerande?

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.