Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Räddningsinformation

Informationen är avsedd för räddningspersonal och innehåller uppgifter om Scaniafordonets konstruktion och system. Syftet är att räddningspersonal ska kunna arbeta säkert och effektivt med ett Scaniafordon som har varit inblandat i en olycka. Informationen är avsedd att användas i förberedande utbildning.