Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Bussar och turistbussar

BUSSAR

Scania har målsättningen att vara ledande inom hållbar mobilitet. Vi vet dessutom att det krävs en hel del omsorg om detaljerna för att kunna skapa en ansvarsfull helhet. Vår över hundra år långa verksamhet har gett oss en djup förståelse och en kunskapsbas som gör att vi kan utveckla de bussar, turistbussar och tjänster som krävs för att möjliggöra en hållbar mobilitet – överallt. 

Vi på Scania tar oss an utmaningen från en mängd olika angreppssätt för att kunna erbjuda ett brett urval effektiva fordon av hög kvalitet och smarta tjänster som kombinerar hållbarhet och driftekonomi på bästa möjliga sätt. Vi anser att detta är det bästa sättet att skapa verklig förändring.

Ett begagnat fordon på vägen

Scanias bussar och turistbussar är byggda för att hålla. Det gör att våra begagnade fordon fortfarande håller hög kvalitet och utgör en mycket god investering, samtidigt som de minimerar din miljöpåverkan.

Ett begagnat fordon från Scania har fått vårt godkännande efter en noggrann undersökning och utvärdering av våra tekniker. Vi underlättar dessutom transaktionen genom att erbjuda finansiering och utbytesdelar.


Klicka på länken nedan för att söka bland våra tillgängliga fordon.

Begagnade bussar och turistbussar till salu

Skräddarsydda fordon

Fordon som är avsedda för särskilda ändamål eller uppfyller mycket strikta krav. Scania erbjuder en mängd olika bussar som uppfyller dessa speciella krav på funktionssäkerhet, tillförlitlighet och prestanda över hela världen.

Passagerartransportbuss

Den här bussen transporterar inte bara passagerare. Den har dessutom ett bakre lastutrymme av samma typ som en distributionslastbil. Den är utrustad med klimatsystem och en bakgavellyft.

Ambulansbuss

Den här högteknologiska bussen är utrustad för att kunna användas vid medicinsk intensivvård. Den har ett specialbyggt arbetsutrymme där sjukvårdspersonal kan behandla patienterna.

Buss för bergstrafik

Den här lågentrébussen med kort hjulbas och kraftfull motor är skräddarsydd för att användas under krävande förhållanden i de schweiziska bergstrakterna. Bussen är anpassad till smala vägar med hårnålskurvor, kraftiga lutningar, dåliga vägar och extrema väderförhållanden.

Blodbuss

Den här bussen används som en mobil blodcentral och är utrustad med allt som krävs för blodgivning.