Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

GRUVDRIFT

Tid för smartare lösningar

Effektiv gruvdrift

Med vår erfarenhet av Lean Production, skräddarsydda produkter och tjänster kan vi hjälpa dig att optimera ditt produktionsflöde och eliminera ineffektivitet. Detta leder till ökad produktivitet, minskade kostnader och bättre riskhantering.

Tid

Cykeltid, tillgänglighet och väntetid påverkar din produktivitet.

Last

Optimala lastprocesser minskar kostnader och ökar effektiviteten.

Vägen

Dåliga vägar hotar produktiviteten och skadar din utrustning.

Säkerhet

Säkerhet är högprioriterat både för människor och företag.

Förbättrad verksamhet

Skräddarsydda produkter

Modulbaserade lösningar ger robusta och tillförlitliga produkter som tillgodoser de särskilda kraven inom gruvindustrin.

Tjänster på plats

Support på plats i gruvor kan göra stor skillnad för din produktivitet och lönsamhet.

Data i realtid

Med realtidsdata gör vi omfattande analyser av möjligheterna att effektivisera kritiska punkter i gruvan.

Vårt produktprogram

Det finns en Scania för varje steg i gruvdrift.

Byggda för krävande gruvarbete Användningsområden: Tippbil

Lastbilar för dagbrott har att de högsta kraven på hållbarhet, driftsäkerhet och säkerhet. Vi har fordon med ett stort utbud av konfigurationer som passar vid dagbrott såväl som underjordsgruvor. Vi kan erbjuda 3-, 4- och 5-axliga dumprar med upp till 46 ton nyttolast, beroende på driftförhållanden. I stort sett alla kan levereras i en AWD-konfiguration som ger extra hög mobilitet.


Läs mer
Anpassad för utgående transporter Användningsområden: Tippbil, tunga transporter, styckegods

När du arbetar i avlägsna områden med otillräckligt infrastruktur behövs smarta lösningar som kan hantera allt från tillförlitlighet till logistik. För att ytterligare optimera och öka säkerheten vid utgående transporter behövs bra telematikinformation. Scania transportledningssystem kan spåra driftsparametrar som läge, hastighet, motorstatus, förarbeteende, ruttavvikelse och bränsleförbrukning.


Läs mer
Servicefordon Användningsområden: Från vatten till återvinning

En omfattande fordonspark med servicefordon ökar säkerheten vid gruvdrift och minskar stilleståndstid och produktionsstopp. Scanias servicelastbilar är konstruerade för att hålla din verksamhet i gång genom bättre förarergonomi, hög säkerhet, tillgång till viktiga reservdelar och förebyggande underhållsavtal.


Läs mer
Persontransporter Användningsområden: Gruvbuss, styckegods

Erfarna och välutbildade personer måste snabbt, bekvämt och säkert transporteras till arbetet över stora avstånd i tuff terräng. Våra fordon är konstruerade för säker persontransport i alla typer av miljöer. Från mindre crewcabs till stora persontransporter och robusta bussar för 30–60 personer med gott om utrymme för säkerhetskläder och utrustning.


Läs mer
Motorer Användningsområden: Motorer för generatordrift, industri- och marinbruk

Scania Engines är pålitliga samarbetspartner för att driva (elektriska) generatorer och pumpar och uppfyller de stränga kraven inom gruvindustrin, dygnet runt, 365 dagar om året. Scania Engines ger en helt ny nivå av robusthet, styrka och tillförlitlighet, i kombination med enastående bränsleekonomi och enkel service.


Läs mer

Säkerhet runt fordonet

På Scania kommer säkerheten först. Förarsäkerhet kräver en övergripande strategi för konstruktion och säkerhetstester. Säkerhet runt fordonet handlar om att ha en helhetssyn på design och konstruktion.

Läs mer

Skräddarsydd för din verklighet

Anläggningsoptimering

Eftersom transporter beräknas uppta en tredjedel eller mer av den totala driftkostnader i gruvan ligger mycket fokus på att hitta rätt lösning. Med vår kunskap om gruvdrift och transport och tillgång till realtidsdata kan vi använda faktorer som tid, last och vägar för att optimera din verksamhet.

Läs mer

Flexibla och effektiva tjänster på plats

Fordon måste vara i rörelse vad som än händer. I tuffa förhållanden båda utbildade förare som underhåll och reparation av fordon på plats hjälp att tillämpa produktivitet och lönsamhet. Med djupgående kunskaper om gruvindustri skräddarsyr Scania den bästa lösningen för din verksamhet.

Fältverkstäder

Scanias fältverkstäder är utformade för att kunna anpassas till olika verksamhetsbehov. De består av upp till åtta olika typer av containrar med var sitt användningsområde: verkstad, smörjning, reservdelsförvaring, miljöstation, kontor, omklädningsrum, boendeutrymme och kök.

Kontakta Scania Mining

Kontakta Scania Mining om du vill veta mer om våra gruvlösningar.

Kontakta oss
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare