Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Bussar för smartare städer

Mobilitetslösningar i städer

Skaffa tidsmässiga fördelar

I städer runt om i världen kan otillräckliga transportsystem leda till ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem. Bussystemen från Scania är rationella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar på olika mobilitetsrelaterade utmaningar. Och de är utformade för flexibilitet och anpassningsbarhet.

Ökande urbanisering

År 2030 kommer mer än 60 procent av oss att bo i städer.

Ta tillbaka din stad

Ett bussystem kan införas stegvis med minimala störningar. Och ger en snabbare avkastning på investeringen än något annat transportsystem.

Hög kapacitet

En BRT-lösning kan transportera 50 000 passagerare i timmen.

Bättre livskvalitet

Ett rationellt och kostnadseffektivt bussystem ger mätbara fördelar för både mobiliteten och miljön. Fördelar som i sin tur kan locka till sig människor och företag, vilket leder till förbättrad ekonomi och i slutändan högre livskvalitet.

Tid till marknaden

Ett bussystem kan införas stegvis med minimala störningar i stadens kollektivtrafik. Det kan dessutom ge en snabbare avkastning på investeringen än alla andra transportsystem. Scania erbjuder kompetensen du behöver just nu för att snabbt göra verklighet av din vision om en bättre kollektivtrafik.

Lönsam lösning

Ett bussystem ger kostnadseffektiv mobilitet eftersom vägutrymmet används på ett effektivt sätt. Till skillnad från rälsbunden trafik bygger bussar på det befintliga vägnätet. Bussystem bidrar till högre snitthastigheter och större passagerarkapacitet än vanlig busstrafik.

Dags att rensa luften

Alla körningar är olika, men målet är detsamma – att hitta den bästa vägen för ett hållbart resande. Idag är transportsektorn en stor källa till globala koldioxidutsläpp och lokala utsläpp av partiklar och kolmonoxid. Det betyder att vi kan arbete tillsammans för att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten redan idag.

Dieselkraft utan dieselbränsle

Idag ger förnybara bränslen den kostnadseffektivitet, prestanda och tillförlitlighet som kunderna förväntar sig och minskar samtidigt koldioxidutsläppen avsevärt. Våra robusta drivlinor och vår modulära konstruktionsteknik ger tillförlitliga och kommersiellt gångbara lösningar med sex alternativa drivmedel – varav några i kombination med innovativ hybridteknik.

Självkörande transporter

Scania ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar och självkörande fordon är en av många pusselbitar som vi utvecklar på vägen mot säkra, hållbara och fossilbränslefria transportlösningar. Det omfattar allt från automatiska stopp vid hållplatser till självkörande bussar i BRT-fält och på allmänna vägar.

Flexibilitet med busskolonner

Tunga fordon som kommunicerar med varandra kan bilda bränslesnåla, aerodynamiska formationer efter en försteförare. Kolonnkörning skapar möjlighet att låta kortare bussenheter haka i varandra och flexibelt anpassa kapaciteten till och från BRT-systemet samt under hög- och lågtrafik.

Hållbarhet runtom i världen

Läs mer om hur Scanias transportlösningar fungerar här och nu hos några progressiva partners från olika delar av världen.

Fem erfarenheter från fem kontinenter

Tillgänglighet är det enda som räknas. En konkurrenskraftig total driftekonomi kräver mycket hög tillgänglighet. När vi startade vår verksamhet i Sydostasien 2004 skapade vi både en lokal och en regional supportorganisation. Och genom vårt globala nätverk kan vi tillhandahålla en reservdelskedja som gör att du inte behöver vänta.

Få med alla på tåget. Att införa ett BRT-system i Johannesburg skulle lösa problemen med trafikstockningar som orsakas av minibusstaxibilar, men då skulle också taxioperatörernas försörjningsmöjligheter försvinna. För att få dem positiva till idén fick taxioperatörerna vara med tidigt i planeringsstadiet. De erbjöds nya jobb och möjligheter i systemet.

Res med stil. I många äldre europeiska städer är estetik lika viktigt som ekonomi. Vi har tillsammans med Van Hool utvecklat Scania Van Hool Exqui.city. Det är en ledbuss med hög kapacitet som har ett utseende som liknar en spårvagn. Den körs fortfarande på vanliga vägar, men har ett speciellt utseende med inslag av både gammalt och nytt.

Stanna utan att tappa tid. Cuautitlán Izcalli i Mexiko är ett av de mest tätbefolkade områdena i en av världens största städer. Scanias ledbussar används på en rutt på 21 kilometer med 42 stopp. Under rusningstrafiken kommer det en buss i minuten. För att kunna hålla det här tempot måste biljetthanteringen ske utanför bussen. All betalning sker före påstigning, så att varje stopp bara behöver vara tillräckligt långt för att passagerarna ska kunna gå av och på.

Nästa hållplats. I Adelaide kör Scaniabussar i 100 km/h på världens snabbaste spårbussväg. De här hastigheterna är säkra eftersom bussvägen saknar alla andra trafikelement. Men tänk om vi kunde ta bort bussvägen? Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar med optiska styrsystem som kan göra om vanliga vägar till spårbussvägar.

Scanias bussar & turistbussar

Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare