Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Data vi behandlar

Datahantering på Scania

Datan vi samlar in beror på din relation till Scania. Nedan får du detaljerad information om vilken data vi samlar in i olika syften.

Kund
Förare
Medarbetare
Affärspartner/leverantör
Besökare

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som är kund?

Som kund kan du samverka med oss på två viktiga sätt.

Du köper våra produkter och tjänster

När du beställer ett fordon och/eller tjänster samverkar din personal med oss som representanter för ditt företag. Vi behandlar deras namn och kontaktuppgifter för kommunikation och leverans av beställda produkter och tjänster.

Om du är enskild näringsidkare blir alla uppgifter som vi behandlar om ditt företag personuppgifter.

Du köper något från våra webbutiker

När du beställer något från våra webbutiker behandlar vi de uppgifter som krävs för att kunna behandla ditt köp och leverera den köpta produkten till dig.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att ge en offert

 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress

Berättigat intresse

För leverans enligt kontrakt

 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress 
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiell information, till exempel kreditvärdighet, bankkonton och betalningar, samt avtalsrelaterad information, till exempel kontraktsnummer, ordernummer, fakturor

Avtalsenlig skyldighet

För att utföra tjänster och support

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer

Avtalsenlig skyldighet

Informera dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser

Berättigat intresse

Uppföljning av vår prestation och kundnöjdhet med produkter och tjänster samt inbjudningar att delta i undersökningar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Kontaktpreferenser

Berättigat intresse

Behandling av dina köp i webbutik

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Utdelningsadress
 • Inköp och transaktioner

Avtalsenlig skyldighet

Hantera återkallandekampanjer

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Utdelningsadress
 • Inköp och transaktioner

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som förare?

Som förare kan du samverka med Scania på tre viktiga sätt.

Du kör ett fordon från Scania

Om din arbetsgivare har ingått avtal med Scania som inkluderar Scanias uppkopplade tjänster, kommer ditt fordon att fjärrövervakas av både Scania och din arbetsgivare. Vi inhämtar olika typer av driftdata från fordonet, till exempel bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position, felkoder med mera. Dessa utgör personuppgifter om de kan användas för att identifiera den som kör fordonet.

Vi behandlar dessa uppgifter för att

·       leverera de tjänster som kunden efterfrågat, till exempel förarutbildning och förarträning för högre körförmåga och minskad bränsleförbrukning.

·       leverera fordonsbaserade underhållstjänster på begäran

·       utföra fjärrdiagnostik samt planering av reparation och underhåll

·       ge support

·       uppfylla avtalsförpliktelser och rättsliga skyldigheter

·       förbättra kvalitet och vidareutveckla produkter och tjänster

De inhämtade uppgifterna kommer antingen från din arbetsgivare, hämtas från fordonet eller skapas i de av våra IT-system som du använder.

Du deltar i en förartävling anordnad av Scania

Om du vill delta i en förartävling anordnad av Scania måste vi inhämta en del personuppgifter om dig - till exempel namn och kontaktuppgifter – för att kunna registrera dig och ditt deltagande i tävlingen. Dessa uppgifter lämnar du själv direkt till oss.

Du har en incident på vägen och ringer Scania Assistance

Om du har ett oplanerat stillestånd eller haveri på vägen och kontaktar oss för nödhjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, förstå din nödsituation, ge hjälp och kontakta dig för att löpande förmedla information om ditt assistansärende.

För detta behöver vi dina kontaktuppgifter, fordonets chassinummer och registreringsnummer, din geografiska position, beskrivning av nödsituationen och, i vissa fall, fordonsdata för fjärrdiagnostik.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att uppfylla avtalsförpliktelser, till exempel:

·       leverera de tjänster som kunden beställt

·       leverera fordonsbaserade underhållstjänster på begäran

·       utföra fjärrdiagnostik samt planera reparation och underhåll

·       ge support

Följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Körbeteende, till exempel körmönster, inklusive geografisk position och aktiv tid
 • Identifikationsinformation, till exempel fordonets chassinummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID i IT-system 
 • Fordonets prestandadata, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Berättigat intresse

Behandla deltagande i våra körtävlingar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Din ålder
 • Dina språkinställningar
 • Arbetsgivarens företagsnamn

Samtycke

Hjälp i nödfallssituationer på vägen

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Fordonets chassinummer
 • Registreringsnummer
 • Beskrivning av nödsituationen, inkl. beskrivning av eventuell fysisk skada och vårdbehov
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnostik

Berättigat intresse

Förbättra kvalitet och utveckla produkter och tjänster

 • Körbeteende, till exempel körmönster, inklusive geografisk position och aktiv tid
 • Identifieringsuppgifter, till exempel fordons-ID (inklusive VIN-kod och chassi-ID), IP-nummer, MAC-adress, förar-ID 
 • Fordonets prestandadata, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Nödfallssituationer

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som anställd?

När du söker en tjänst på Scania får du lämna en del personuppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan, till exempel kontaktuppgifter och referensinformation, inklusive arbetserfarenhet, utbildning och intyg.

Under din anställning på Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

·       administrera din anställning,

·       uppfylla våra juridiska skyldigheter som arbetsgivare

·       uppfylla vårt berättigade intresse att:

o   styra, planera och utvärdera arbetet

o   skydda företagets anställda och tillgångar

o   kontakta och informera medarbetare

o   vara transparenta gentemot ägare och allmänhet

Efter att du lämnar företaget behandlar vi en begränsad mängd uppgifter för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel uppgifter om din anställningsperiod.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

Personaladministration

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om anställningen (anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Finansiell information (lön, skatter, utgifter, tidrapporter, bankkontonummer osv)

Avtalsenlig skyldighet

Uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. redovisa för myndigheter, dokumentera rehabilitering, följa kollektivavtal osv)

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Finansiell information (lön, skatter)
 • Fackligt medlemskap*
 • Hälsouppgifter (rehabilitering, arbetsskador osv.)

Rättslig skyldighet

Planering och uppföljning

 • Organisationsuppgifter (arbetsplats, kostnadsställe, direkt överordnad osv)
 • Prestationsutvärdering
 • Utvecklingsplaner

Berättigat intresse

Ge åtkomst till IT-system

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Användarens systeminställningar
 • Loggar över systemanvändning

Berättigat intresse

Trygghet i nödsituation

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anhöriga
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Geografisk position i en nödsituation

Skydd av dina vitala intressen

Skydda våra anställda och företagstillgångar

 • Åtkomstloggar från IT-system och ingångssystem,
 • IT-loggar från applikationer och nättjänster,
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som är affärspartner/leverantör?

Om du arbetar för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter om dig, t.ex. kontaktuppgifter och ID. Dessa används för att göra bedömningar av era produkter och tjänster, hantera avtal och ge dig åtkomst till nödvändiga IT-system.

Uppgifterna lämnas antingen direkt av dig eller din arbetsgivare, eller skapas automatiskt när du använder våra IT-system.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av arbetsuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

Bedöma offerter från dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiell information, till exempel kreditvärdighet och priser

Berättigat intresse

Verkställa avtal med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Avtalsrelaterad information, till exempel kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Uppföljande prestationsinformation, till exempel leverans, kvalitet osv.
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiell information, till exempel kreditvärdighet, bankkonton och betalningar.

Berättigat intresse

Ge åtkomst till IT-system

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i systemen
 • Loggar över systemanvändning

Berättigat intresse

Kommunikation med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig när du besöker våra webbplatser?

När du besöker våra webbplatser får vi en del information av din webbläsare som hjälper oss att förstå hur du använder webbplatserna, till exempel om du använder mobil eller dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Informationen hjälper oss att skräddarsy webbplatsen och förbättra din online-upplevelse. Du kan själv bestämma exakt vilken information du vill dela med oss genom sekretessinställningarna i din webbläsare.

Vi använder ett begränsat antal cookies för att vi bättre ska förstå hur du använder våra webbplatser. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie policy.

Om du vill prenumerera på nyhetsbrev, beställa material eller registrera dig för webbsändningar ombes du ange namn och de kontaktuppgifter som behövs för att vi ska kunna effektuera dina beställningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

Förbättra din online-upplevelse

 • IP-adress
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för besöket
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Typ av enhet som använts för att komma åt webbplatsen

Berättigat intresses

Behandla förfrågan om prenumeration på nyhetsbrev eller pressmeddelanden

 • Namn och e-post
 • Den kategori du vill prenumerera på

Berättigat intresse

Behandla förfrågan om registrering för webbsändningar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisation/företag som du representerar
 • Land

Berättigat intresse

Behandla begäran om mer information

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisation/företag som du representerar
 • Land

Berättigat intresse

Behandla beställningar av årsredovisning osv. i pappersversion

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisation/företag som du representerar

Berättigat intresse

Utvärdera webbplatsanvändning och förbättra vår webbplats

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som använts för att komma åt webbplatsen

Berättigat intresse