Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

 

Sekretesspolicy

Scania respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller behandlar personuppgifter om inte individen frivilligt har uppgett sina personuppgifter för oss. Meddela oss om du inte vill att dina personuppgifter ska samlas in.

Scania följer nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av personuppgifter. Ditt namn, din e-postadress och din postadress kan lämnas ut till tredje man i syfte att kunna svara på en fråga. I övrigt används data endast för att följa upp försäljning och produktutveckling.

Den enda information som vi samlar in och sparar automatiskt under normal webbplatsanvändning är vanliga loggdata för webbservrar. Sådana data kan inte användas för att identifiera dig personligen eller avslöja någon annan information av personlig karaktär. Vi använder webbserverns loggdata för att ta fram statistik och mäta webbplatsaktivitet som kan komma Scania.com-användare till nytta. Vi kan dela den med tredje man för analys eller för att kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller här.

Om inget annat anges ovan säljs inga data till eller delas med tredje man.

Scania kan när som helst ändra villkoren i den här sekretesspolicyn genom att uppdatera den.