Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania Suomi Oy

Kontaktinformation

Besöksadress

Scania Suomi Oy, Statarvägen 1, 00390 Helsingfors

Postadress

Scania Suomi Oy, PB 58, 00391 Helsingfors

Telefonväxel

010 555 010

E-postadress

fornamn.efternamn@scania.fi

Företagsnummer

2559582-1

Faktureringsadresser:

Huvudkontoret: 00370202014410 Scania Suomi Oy, PK ostolaskut, PB 22,00391 Helsingfors
Södra Finland: 00370202014411 Scania Suomi Oy, ES ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Västra Finland: 00370202014437 Scania Suomi Oy, LS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Mellersta och östra Finland: 00370202014455 Scania Suomi Oy, KS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Norra Finland: 00370202014494 Scania Suomi Oy, PS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors

Operatör:
Basware

Operatörens förmedlarkod:
BAWCFI22

På fakturan bör alltid nämnas verksamhetsställe och namnet på beställaren.