FINLAND

Besöksadress

Scania Suomi Oy, Statarvägen 1, 00390 Helsingfors

Postadress

Scania Suomi Oy, PB 58, 00391 Helsingfors

Telefonväxel

010 555 010

E-postadress

fornamn.efternamn@scania.fi

Företagsnummer

2559582-1

Faktureringsadresser:

Huvudkontoret: 00370202014410 Scania Suomi Oy, PK ostolaskut, PB 22,00391 Helsingfors
Södra Finland: 00370202014411 Scania Suomi Oy, ES ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Västra Finland: 00370202014437 Scania Suomi Oy, LS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Mellersta och östra Finland: 00370202014455 Scania Suomi Oy, KS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors
Norra Finland: 00370202014494 Scania Suomi Oy, PS ostolaskut, PB 22, 00391 Helsingfors

Operatör:
Basware

Operatörens förmedlarkod:
BAWCFI22

På fakturan bör alltid nämnas verksamhetsställe och namnet på beställaren.