Suomi
ECOLUTION

ECOLUTION

LAAJEMPI AJATTELUMALLI

Mullistaa polttoainetalouden

Ecolution by Scania on monipuolisin ja tehokkain ratkaisumme polttoainetalouden parantamiseen. Meillä on erinomainen käsitys toimintasi lainalaisuuksista, joten voimme optimoida ajoneuvosi, räätälöidä kuljettajakoulutuksen ja toteuttaa laajennetun huolto-ohjelman. Tuloksia ovat pienentynyt polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt.

ANALYYSIT

Nykyisen ajoneuvosi toimintatiedoista voimme päätellä, kuinka polttoaineenkulutusta ja päästöjä voidaan pienentää.

RATKAISU

Optimoimme sekä ajoneuvon rakenteen että huollot niin, että ratkaisu on sinun kannaltasi paras mahdollinen.

TULOKSET

Ecolution by Scania tuottaa keskimäärin 10 prosentin polttoainesäästöt ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

PAREMPAA LIIKETOIMINTAA LAAJEMMASTA PERSPEKTIIVISTÄ

ANALYYSIT

Ecolution by Scania kehittyy sinun toimintasi ehdoilla. Jokainen päätös räätälöidään sinun tarpeisiisi sopivaksi. Näiden tarpeiden ymmärtämiseksi analysoimme useita toimintaasi liittyviä seikkoja.

KULJETUKSET

Käyttökohteeseen liittyvät tarpeet ovat luonnollinen lähtökohta.

KUORMAT

Kuorman määrä on yksi parametreista, jotka vaikuttavat optimaalisen voimansiirtolinjan valintaan.

TIET

Huomioon otetaan niin ajoreittien topografia, nopeus kuin liikennekin.

KULJETTAJAT

Analysoimme, kuinka kuljettajasi käyttävät ajoneuvoja. Näin voimme parantaa polttoainetehokkuutta ja vähentää ajoneuvon kulumista.

RATKAISU

Analyysimme tulosten perusteella voimme hahmotella yhteisen tavoitteen. Pyrimme polttoaineenkulutustavoitteeseen tekemällä toimia seuraavilla alueilla:

AJONEUVO
AJAMINEN
HUOLTO
KUMPPANUUS
VOIMANSIIRTO
ILMANOHJAIMET
VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET
VAIHTEISTO

Optimoitu

Ajoneuvon erittelyllä pyritään vähentämään polttoaineenkulutusta tehokkuudesta tinkimättä. Erittelyssä pyritään valitsemaan oikea moottori, vaihteisto, ilmanohjaimet ja tukijärjestelmät sekä ottamaan huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten biokaasun, etanolin tai biodieselin, mahdollinen käyttö.

Voimansiirto

Optimoitu voimansiirtolinja tarkoittaa moottorin, vaihteiston ja taka-akselin yhdistelmää, joka suoriutuu parhaalla mahdollisella tavalla sekä polttoainetehokkuuden että odotettavissa olevan kuljetusmäärän suhteen. 

OPTIMOITU ERITTELY

Ajoneuvon erittelyllä pyritään vähentämään polttoaineenkulutusta tehokkuudesta tinkimättä. Erittelyssä pyritään valitsemaan oikea moottori, vaihteisto, ilmanohjaimet ja tukijärjestelmät sekä ottamaan huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten biokaasun, etanolin tai biodieselin, mahdollinen käyttö.

Ilmanohjaimet

Ilmanohjaimilla voidaan parantaa ajoneuvon aerodynamiikkaa ja pienentää ilmanvastusta huomattavasti. Sekä kattoilmanohjaimista että sivuilmanohjaimista on saatavilla eri kokoja, ja ilmanohjaimen valinta määräytyy kuljetustehtävän mukaan.

OPTIMOITU ERITTELY

Ajoneuvon erittelyllä pyritään vähentämään polttoaineenkulutusta tehokkuudesta tinkimättä. Erittelyssä pyritään valitsemaan oikea moottori, vaihteisto, ilmanohjaimet ja tukijärjestelmät sekä ottamaan huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten biokaasun, etanolin tai biodieselin, mahdollinen käyttö.

VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET

Yksi tapa vähentää CO2-päästöjä entisestään on vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö. Biodiesel, kaasu, RME ja etanoli ovat esimerkkejä kestävistä vaihtoehdoista, joiden käytön lisäämiseen Scania on sitoutunut.

OPTIMOITU ERITTELY

Ajoneuvon erittelyllä pyritään vähentämään polttoaineenkulutusta tehokkuudesta tinkimättä. Erittelyssä pyritään valitsemaan oikea moottori, vaihteisto, ilmanohjaimet ja tukijärjestelmät sekä ottamaan huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten biokaasun, etanolin tai biodieselin, mahdollinen käyttö.

VAIHTEISTO

Valitsemalla oikea vaihteisto ja kokonaisvälityssuhde moottorin pyörintänopeus voidaan optimoida kuljetustarpeisiin sopivaksi. Scania Opticruise valitsee automaattisesti kuhunkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen.

KOULUTUS ALKAA
VANHAT AJOTAVAT
PALAUTE – SEKÄ VÄLITTÖMÄSTI ETTÄ KUUKAUSITTAIN
TUKIJÄRJESTELMÄT

OPTIMOITU AJAMINEN

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Kuljettajakoulutuksen tulokset näkyvät kuitenkin heti. Ne parantavat kuljettajien suorituksia ja tehostavat liiketoimintaa tavoilla, joita monissa kuljetusyrityksissä ei tunneta tai joiden ei uskota olevan mahdollisia. Niin uusien kuin kokeneidenkin kuljettajien suoritukset paranevat.

KOULUTUS ALKAA

Melkein heti Scanian kuljettajakoulutuksen käynnistyttyä kuljettaja omaksuu ennakoivan ajotavan, joka voi vähentää polttoaineenkulutusta jopa 10 prosenttia.

OPTIMOITU AJAMINEN

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Kuljettajakoulutuksen tulokset näkyvät kuitenkin heti. Ne parantavat kuljettajien suorituksia ja tehostavat liiketoimintaa tavoilla, joita monissa kuljetusyrityksissä ei tunneta tai joiden ei uskota olevan mahdollisia. Niin uusien kuin kokeneidenkin kuljettajien suoritukset paranevat.

VANHAT AJOTAVAT

Alkuvaiheen koulutuksen jälkeen on helppo lipsua takaisin vanhoihin ajotapoihin, vaikka vaikutukset alussa olisivat olleet myönteisiä.

OPTIMOITU AJAMINEN

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Kuljettajakoulutuksen tulokset näkyvät kuitenkin heti. Ne parantavat kuljettajien suorituksia ja tehostavat liiketoimintaa tavoilla, joita monissa kuljetusyrityksissä ei tunneta tai joiden ei uskota olevan mahdollisia. Niin uusien kuin kokeneidenkin kuljettajien suoritukset paranevat.

PALAUTE – SEKÄ VÄLITTÖMÄSTI ETTÄ KUUKAUSITTAIN

Kuljettaja saa heti palautetta suorituksistaan. Scanian kouluttaja soittaa kuljettajalle kuukauden kuluttua koulutuksen alkamisesta ja antaa hänelle henkilökohtaista palautetta ajoneuvon telematiikkayksikön lähettämien digitaalisten tietojen perusteella. Kuukausittainen palaute auttaa kuljettajaa kehittymään edelleen – ja pienentämään edelleen polttoaineenkulutusta.

OPTIMOITU AJAMINEN

Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Kuljettajakoulutuksen tulokset näkyvät kuitenkin heti. Ne parantavat kuljettajien suorituksia ja tehostavat liiketoimintaa tavoilla, joita monissa kuljetusyrityksissä ei tunneta tai joiden ei uskota olevan mahdollisia. Niin uusien kuin kokeneidenkin kuljettajien suoritukset paranevat.

TUKIJÄRJESTELMÄT

Järjestelmät, kuten Scanian aktiivisesti ennakoiva vakionopeudensäädin ja Scanian kuljettajatuki, auttavat kuljettajaa ajamaan ajoneuvoa tavalla, joka varmistaa mahdollisimman vähäisen polttoaineenkulutuksen.

ILMANOHJAIMEN SÄÄDÖT
RENKAIDEN KUNTO
AKSELIEN SUUNTAUS

OPTIMOITU HUOLTO

Huolehdimme siitä, että ajoneuvo pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa laaditun sopimuksen mukaisesti. Tavanomaisen huolto-ohjelman lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi rengaspaineisiin ja renkaiden kuntoon, akselien suuntaukseen sekä ilmanohjainten säätöön.

ILMANOHJAIMEN SÄÄDÖT

Tuulitunneli- ja polttoainetestit osoittavat, että kattoilmanohjaimen korkeus suhteessa päällirakenteeseen vaikuttaa huomattavasti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen. Ilmanohjainten säädöt optimoidaan korjaamolla.

OPTIMOITU HUOLTO

Huolehdimme siitä, että ajoneuvo pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa laaditun sopimuksen mukaisesti. Tavanomaisen huolto-ohjelman lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi rengaspaineisiin ja renkaiden kuntoon, akselien suuntaukseen sekä ilmanohjainten säätöön.

RENKAIDEN KUNTO

Renkaiden ali- tai ylitäyttö voi käydä kalliiksi ja olla myös vaarallista. Oikea rengaspaine varmistaa pienen vierintävastuksen ja sitä kautta mahdollisimman vähäisen polttoaineenkulutuksen. Tämä tarkoittaa myös renkaiden pitkää käyttöikää.

OPTIMOITU HUOLTO

Huolehdimme siitä, että ajoneuvo pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa laaditun sopimuksen mukaisesti. Tavanomaisen huolto-ohjelman lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi rengaspaineisiin ja renkaiden kuntoon, akselien suuntaukseen sekä ilmanohjainten säätöön.

AKSELIEN SUUNTAUS

Akselien suuntausvirheet lisäävät polttoaineenkulutusta. Akselin suuntauksen mittaaminen ja mahdollisesti tarvittava säätäminen vähentää kulumista ja myös kustannuksia, kun renkaat kestävät kauemmin. Yhden asteen suuntausvirhe tarkoittaa yleensä yli yhden prosentin lisäystä polttoaineenkulutuksessa.

TAVOITTEEN ASETTAMINEN
KUUKAUSIRAPORTTI
SEURANTATAPAAMISET

JATKUVA SEURANTA

Osapuolten välinen tiivis yhteistyö on tavoitteen saavuttamisen kannalta kaikkein tärkeintä. Scania ottaa vetovastuun kaikissa töissä, joissa tarvitaan asiakkaan panosta, ja ilmoittaa edistymisestä kuukausittaisissa raporteissa. Tämän lisäksi neljännesvuosittain järjestettävissä tapaamisissa keskustellaan suorituksen parantamiseen tähtäävistä toimista.

TAVOITTEEN ASETTAMINEN

Tämänhetkinen toiminta määrittelee polttoaineenkulutuksen viitearvon. Analyysi ehdottaa tämän jälkeen kulutustavoitetta, josta sovitaan yhdessä. Tärkeintä on yhteistyö, ja Scania ottaa vetovastuun jatkuvaan parannukseen tähtäävässä työssä.

JATKUVA SEURANTA

Osapuolten välinen tiivis yhteistyö on tavoitteen saavuttamisen kannalta kaikkein tärkeintä. Scania ottaa vetovastuun kaikissa töissä, joissa tarvitaan asiakkaan panosta, ja ilmoittaa edistymisestä kuukausittaisissa raporteissa. Tämän lisäksi neljännesvuosittain järjestettävissä tapaamisissa keskustellaan suorituksen parantamiseen tähtäävistä toimista.

KUUKAUSIRAPORTTI

Joka kuukausi saat edistymisestä kertovan raportin, jossa mainitaan polttoaineenkulutuksen viitearvo ja polttoaineenkulutuksen tavoite.

JATKUVA SEURANTA

Osapuolten välinen tiivis yhteistyö on tavoitteen saavuttamisen kannalta kaikkein tärkeintä. Scania ottaa vetovastuun kaikissa töissä, joissa tarvitaan asiakkaan panosta, ja ilmoittaa edistymisestä kuukausittaisissa raporteissa. Tämän lisäksi neljännesvuosittain järjestettävissä tapaamisissa keskustellaan suorituksen parantamiseen tähtäävistä toimista.

SEURANTATAPAAMISET

Tapaamisissa kolmen kuukauden välein tarkastellaan yleistä suoritusta, keskustellaan parannuskohteista ja määritetään jatkuvaan parantamiseen tähtäävät toimet.

TULOKSET

Ecolution by Scania -ratkaisusta hyötyy niin yrityksesi kuin ympäristökin. Parannukset näkyvät säästöinä heti ja myös pitkällä aikavälillä.

POLTTOAINETTA SÄÄSTYY

Ecolution by Scania toimii. Polttoaineen säästö Ecolution-ajoneuvoissa on yli 10 prosenttia viiteajoneuvoihin verrattuna. Säästöt toteutuvat heti ja jatkuvat Ecolution-ohjelman koko keston ajan.

PÄÄSTÖT PIENENEVÄT

Ecolution by Scania pienentää kustannuksia merkittävästi, ja päästöt pienenevät samaa tahtia. Se on iso askel kohti pienempää hiilijalanjälkeä.

MENESTYKSEN TIELLÄ

"Ecolution on tehokas tapa säästää ja tehdä rahaa. Parhaimmillaan yksittäinen kuljettaja on onnistunut säästämään polttoainetta 16 prosenttia."

Jesper Bundgaard Madsen

Toimitusjohtaja, Vendelbo Spedition A/S, Tanska

ASIAA ECOLUTION-RATKAISUSTA

Saat meiltä ilmaisen Ecolution-analyysin.

Jätä soittopyyntö
Map

Tehdään kaupat

Etsi lähin jälleenmyyjä

Scania Assistance

Meiltä saat apua – vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Soita heti
+358 10 555 24
Etsi lähin jälleenmyyjä