Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Taloudellisen ajotavan koulutukset

Scania PRO taloudellinen ajo, teoria ja käytäntö

Koulutus antaa valmiudet taloudelliseen ja ympäristöä sekä kalustoa säästävään ajamiseen. Ajotavan muutoksella voidaan polttoainekuluja pienentää jopa 10 prosenttia samalla kun pakokaasupäästöt pienenevät, liikenneturvallisuus paranee ja kaluston kuluminen vähenee. Sisältää sekä teoriaosan että käytännön ajokoulutuksen.

Scania PRO taloudellinen ajo, teoria

Koulutus antaa valmiudet taloudelliseen ja ympäristöä sekä kalustoa säästävään ajamiseen. Ajotavan muutoksella voidaan polttoainekuluja pienentää jopa 10 prosenttia samalla kun pakokaasupäästöt pienenevät, liikenneturvallisuus paranee ja kaluston kuluminen vähenee.

Scania PRO ennakoiva ja turvallinen ajaminen, teoria

Kehittää kykyä ennakoida vaaratilanteet ja välttää niitä sekä antaa valmiudet toimia vaaratilanteissa oikein. Koulutus opettaa kuljettajia ymmärtämään kuljettajaan, ajoneuvoon, kuormaan ja olosuhteisiin sisältyvät riskit ja ottamaan ne työssään huomioon.

Scania PRO tekniikkapäivä, teoria

Tekniikkapäivä antaa osallistujilleen uusimman tietämyksen Scania kuorma-auton tekniikasta, nykyaikaisista tiedonsiirtoratkaisuista ja niiden hyödyntämisestä kuljetusliikkeen yritystoiminnassa ja ajotapavinkeistä joilla kuljettaja kykenee käyttämään uusinta tekniikkaa oikein.