Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Biodiesel (FAME)

EN 14214

BIODIESEL – VÄHÄHIILINEN VAIHTOEHTO

FAME-valmiuden avulla moottoriin voi tankata puhdasta kotimaista biodieseliä sellaisenaan.

Biodieseliä on moni ammattiautoilija jo tankannutkin, sillä polttoainevalmistajat voivat sekoittaa sitä pieniä määriä perinteisen dieselin joukkoon. Tämä vähentää kasvihuonepäästöjä. Jos haluaa tehdä suuremman teon ympäristön hyväksi ja käyttää biodieseliä sellaisenaan, se onnistuu hankkimalla Scanian dieselmoottoriin ns. FAME-valmiuden. Tämän avulla CO2-päästöt vähenevät perinteiseen dieseliin verrattuna optimaalisessa tilanteessa 85 prosenttia. Biodiesel on rikkivapaata. 

Biodiesel? FAME? RME?

Biodiesel valmistetaan esteröimällä kasvi- tai eläinrasvoja alkoholin avulla. Esteröinti tarkoittaa kemiallista reaktiota. Alkoholi on yleensä maakaasusta valmistettua metanolia edullisemman hintansa vuoksi. Biodieseliä kutsutaan tällöin nimellä FAME (Fatty Acid Methyl Ester, rasvahapon metyyliesteri) ja RME (Rape Methyl Ester, rypsimetyyliesteri). Raaka-aineena käytetään muun muassa rypsiä ja rapsia sekä kierrätysöljyjä, kuten ravintoloiden paistorasvoja. 

Biodieseliä palaa monessa muussakin kohteessa kuin raskaassa liikenteessä, kuten lämmityskattiloissa ja aggregaateissa. Se käytetään tuoreena. Polttoainejärjestelmän puhtaudesta kannattaa aina pitää huolta, mutta erityisesti näin on biodieselin kanssa.  

Biodieselin ominaisuudet

Biodieselin ominaisuudet on määritetty kansainvälisessä standardissa EN 14214. Sen mukaan biodieselin setaaniluvun on oltava vähintään 51, kun se tavallisessa dieselissä on yleensä 40–55. Setaaniluku ilmaisee dieselin syttymisherkkyyttä. Mitä korkeampi luku, sitä laadukkaampana polttoainetta pidetään. Biodiesel ei kuitenkaan yllä aivan yhtä korkeaan maksimitehoon kuin perinteinen diesel. Toimintasäde on vain hieman lyhyempi, sillä biodiesel yksinään käytettynä kasvattaa polttoaineenkulutusta enintään kahdeksan prosenttia.

2010-luvulla Suomessa oli käytössä vain kesäbiodieseliä. Fossiilisesta dieselistä valmistetaan talvilaatua lisäämällä polttoaineeseen apuaineita, ja saman tapainen mahdollisuus ainakin teoriassa olisi valmistaa myös talvibiodieseliä.

Vaihtoehtoiset polttoaineet