Suomi

Scania Summer Truck 2018

Arvonnan säännöt

#scaniasummertruck2018

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Scania Suomi Oy, Muonamiehentie 1 00390 Helsinki (jäljempänä “Järjestäjä”).

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt eikä Scania Suomi Oy:n henkilökunta. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika arvontaan on 15.6.2018 – 2.9.2018. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

4. Palkinto
Järjestäjä arpoo kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken yhteensä 10 kpl (1 kpl/voittaja) grillivälinesettejä. Palkinnot arvotaan kahdessa erässä 20.7.2018 ja 3.9.2018. Voittajille ilmoitetaan asiasta sosiaalisen median välityksellä, jossa heiltä kysytään yhteystiedot. Palkinnot lähetetään postitse ilmoitettuun osoitteeseen. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

5. Järjestäjän oikeudet
Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (scania.fi), Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä

6. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

8. Muuta
Arvonnan säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä liittyen arvontaan. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.