Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Palvelut ja kumppanuus

Tie kannattavuuteen

Tie kannattavuuteen

Monen kuljetusyrityksen tie kestävään kannattavuuteen on päällystetty ankarilla koettelemuksilla. Haasteita on monia ja marginaalit ovat pieniä, joten odottamattomat kulut ja tulojen menetys voivat äkkiä nousta suureksi ongelmaksi. Scanian kanssa solmittu kumppanuussuhde, joka kattaa erilaiset palvelut – fyysiset, digitaaliset ja rahoitukseen liittyvät – on yksi tapa saada mielenrauha ja kuljetusliikkeelle edellytykset toimia kannattavasti pitkällä aikavälillä.

"Maansiirto- ja rakennusalalla toimivat Scanian asiakkaat ovat lähes poikkeuksetta osa suurempaa prosessia, jossa keskeytyksiä ei voi hyväksyä", sanoo Scania Trucksin tuotejohtaja Anders Lampinen "Siksi on aivan välttämätöntä räätälöidä kokonaisratkaisu, joka pitää pyörät pyörimässä niin, että kuljetuksen toimitus ei koskaan epäonnistu."

Kytketty osaaminen

Scania on luonut kokonaisen palvelujen ekosysteemin, jonka tavoitteena on varmistaa, että Scanian asiakkaiden on mahdollista saavuttaa jatkuva kannattavuus ja kohtuullinen tuotto investoinnilleen. Tämä perustuu sellaisiin hyvin tunnettuihin palveluihin kuin korjaus- ja huoltosopimuksiin ja Fleet Management -palveluihin, mutta Scanian palvelutarjonta on huomattavan paljon laajempi.

"Erityisesti se, että kaikki Scanian toimittamat autot ovat jo vuosien ajan olleet etäyhteydellä kytkettyjä, on luonut tukun uusia mahdollisuuksia", Lampinen sanoo. "Tämä tieto hyödyttää asiakkaitamme heidän omassa toiminnassaan ja myös siksi, että voimme seurata ajoneuvojen käyttöä ja esimerkiksi tarjota mukautuvaa huolto-ohjelmaa ja ennakoivia komponenttien vaihtoja."

Räätälöity koulutus

Scania-kuljettajapalveluihin liittyvänä innovaationa monilla markkinoilla on vuonna 2017 ryhdytty tarjoamaan sovelluskohtaista kuljettajakoulutusta, joka on myös räätälöitävissä maansiirtoalan kuljetusyrityksille. Kuljettajakoulutus on vakiintunut palvelu kaukokuljetussektorilla, jossa keskitytään lähinnä taloudelliseen ajamiseen ja liikenneturvallisuuteen, mutta Scanialla ei aikaisemmin ole ollut nimenomaan maansiirto- ja rakennussektorin kuljettajille räätälöityä ohjelmaa. Uudet moduulit ovat Tuottavuus, Turvallisuus sekä Ympäristöystävällisyys. Näitä voidaan käyttää paikallisiin vaatimuksiin perustuvan koulutusohjelman lähtökohtina.

"Olemme saaneet tästä erittäin hyvää palautetta", Lampinen sanoo. "Maansiirtoajoneuvon ajaminen on monessa suhteessa vaativampaa kuin kaukokuljetusajoneuvon. Näitä ajoneuvoja käytetään hyvinkin erilaisissa olosuhteissa: moottoriteillä, pikkuteillä ja jopa maastossa. Kun tähän vielä lisätään kuormaaminen, kippaus, kuormansidonta ja muita tekijöitä, joihin kuljettaja voi vaikuttaa, ymmärtää miten monipuolisesta toiminnasta on kyse."

Jokaiselle Scania-kuljettajalle on myös apua tarjolla arjessa, joko suoraan tai Scanian tarjoamien palvelujen kautta. Sen lisäksi, että ajoneuvo itse antaa palautetta siitä, miten hyvin kuljettaja on ennakoinut kiihdytys- ja jarrutustarpeen jne., kuljettaja saa myös ajotavan parannusvinkkejä Scania Fleet -sovelluksen kautta (edellyttäen, että kuljetusliike on tilannut Scania Fleet Management Services -palvelun tai kuljettaja on käynyt Scania-kuljettajakoulutuksen). Edistyneimmän kuljettajakoulutuksen käyneille kuljettajille Scania Academyssa koulutettu kuljettajavalmentaja antaa henkilökohtaista valmennusta. 

Turvattu rahoitus

Kysymys, joka ainakin aluksi usein jää vähälle huomiolle kuljetusliikkeen valitessa autoa on se, miten auto rahoitetaan ja vakuutetaan. Kaupanteossa keskitytään hevosvoimiin, kantavuuteen ja väritykseen; ne olennaisen tärkeät taloudelliset näkökohdat ovat selvästi alempana asialistalla.

"Talous on maansiirto- ja rakennusalan kuljetusliikkeille vakava haaste", Lampinen sanoo. "Niiden täytyy toimia kalustoa kuluttavissa vaikeissa olosuhteissa, toimeksiannot ovat keskenään erilaisia ja tulonmuodostus on ajallisesti epätasaista. Jos osto on rahoitettu Scania Finansin kautta, on mahdollista keskustella Scanian kanssa maksuerien jaksotuksesta ja niiden sovittamisesta tuottojen rytmitykseen. Samalla kuljetusliike voi aina olla varma siitä, että korjaukset hoidetaan nopeasti ja hyvin, koska auton kunto ja kuljetusliikkeen talous kiinnostavat luonnollisesti molempia osapuolia oston jälkeenkin."

Keskustellessaan autojen rahoituksesta asiakkaiden kanssa Scania ei enää noudata autoteollisuuden perinteistä ajattelutapaa, jonka mukaan näkyvät kustannukset on pidettävä kurissa. Jotta saavutetaan paras mahdollinen kokonaistalous pitkällä aikavälillä, kaikki tekijät on otettava mukaan laskelmaan, ja silloin ansaintakyky, käytettävyys ja rahoitus ovat ratkaisevan tärkeitä.

"Salaisuus – josta kerromme mielellämme lisää – on se, että kokonaisratkaisun räätälöinnissä on tarkasteltava ja arvioitava sekä niitä seikkoja, joita kuvittelee tuntevansa että sellaisia, jotka eivät ennen ole esiintyneet laskelmissa", Lampinen sanoo. "Vanhat urat johtavat harvoin oikeaan suuntaan, mutta myyjäkunnallamme on työkalut, osaaminen ja tiedot, joiden avulla rakennetaan täsmälleen oikea ratkaisu. Tarkasteluissa voi esiintyä pieniltä tuntuvia yksityiskohtia - kuten peränvälityksen valinta - joilla ajan kuluessa on merkittävä vaikutus kaikkeen aina polttoainetaloudesta siihen, kuinka monta päivää ajoneuvo on tuottavassa työssä."      

Perävaunuseuranta

Scania Fleet Management -palveluun on jatkossa mahdollista liittää myös perävaunuseurantatoiminto, Scania Trailer Control. Se antaa kuljetusliikkeelle tärkeää tietoa muun muassa perävaunun sijainnista sekä kuormatilan lämpötilasta – äärimmäisen tärkeää kaikenlaisten kylmäkuljetusten yhteydessä – suoraan Scania Fleet Management -portaalissa. Lähitulevaisuudessa palveluun lisätään vielä uusia toimintoja, kuten akselipainojen, rengaspaineiden ja jarrujen kunnon seuranta. Scania Trailer Control voi tällä hetkellä käsitellä 35 perävaununvalmistajan dataa yhdysrakenteisen telematiikkajärjestelmän kautta. 

Digitaalinen seuranta Scania Onessa

Scania One, Scanian digitaalisen palvelutarjonnan uusi myyntikanava, esiteltiin tämän vuoden alkupuolella. Scania Onen kautta asiakkaat voivat Android-tablettien kautta käyttää sekä Scanian omia että muiden tarjoamia palveluja.

Scania Onen kautta on helppo olla digitaalisessa vuorovaikutuksessa Scaniaan, mikä lisää asiakkaiden ajoneuvoihin ja palveluihin tekemien investointien arvoa ja luo edellytykset kestävälle kannattavuudelle.

Scania Oneen sisältyy Scania Fleet Management, kaluston ja kuljettajien reaaliaikainen seurantajärjestelmä, joka tukee kuljetusliikkeitä muun muassa antamalla paikannustietoa ja ilmaisemalla ajoneuvojen huoltotarpeet. Muista sovelluksista mainittakoon Guide me, lisättyä todellisuutta tarjoava apuväline, jonka avulla kuljettaja voi tutustua tarkemmin kuorma-auton eri toimintoihin, sekä Check before drive, merkistä ja mallista riippumaton digitaalinen päivittäinen tarkistuslista. Scania One on kaupallisesti saatavissa aluksi Saksan markkinoilla.

Scania huolehtii kalustosta

Scania Fleet Care on toinen kunnossapitoon liittyvä palvelu, jonka Scania on esitellyt ja parhaillaan on tuomassa eurooppalaisille markkina-alueille. Palvelussa Scania ottaa kokonaisvastuun kunnossapitotarpeen ja kaikkien korjausten suunnittelusta. Tavoitteena on asiakkaan kaluston käytettävyyden lisääminen sekä kulujenhallinnan ja toiminnan ennustettavuuden parantaminen.

"Asiakkaamme tietävät, ettei kukaan tiedä enemmän heidän kalustonsa pitkän aikavälin kunnossapidon suunnittelusta kuin Scanian omat asiantuntijat", Lampinen sanoo. Jättämällä kunnossapidon ja ennakoivien komponentinvaihtojen suunnittelun Scanialle, kuljetusliike voi keskittyä ydintoimintaansa tietäen, että heidän työkaluistaan pidetään hyvää huolta."

Lisätietoja Scania-palveluista antavat:
Scania Fleet Management, perävaunuseuranta ja Scania One
Jenna Metsola, FMS tuotepäällikkö
puhelin: 050 522 5140, sähköposti: jenna.metsola(at)scania.fi

Scanian rahoituspalvelut
Dan Forsman, johtaja, Scania Finans
puhelin: 050 5400 315, sähköposti: dan.forsman(at)scania.fi

Scanian kuljettajakoulutus ja -valmennus
Erno Sirviö, valmennuspäällikkö
puhelin: 050 344 1035, sähköposti: erno.sirvio(at)scania.fi