Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Scania mukana BioLNG EuroNet -projektissa

Scania mukana BioLNG EuroNet -projektissa

Viiden yrityksen yhteenliittymä BioLNG EuroNet tiedotti 6. joulukuuta pyrkimyksestään laajentaa LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käyttöä tieliikenteen polttoaineena Euroopassa. Yhteenliittymä rakentaa uuden infrastruktuurin, jonka tarkoituksena on varmistaa LNG:n laajamittainen käyttöönotto.

Shell, Disa, Scania, Osomo ja Iveco antavat kukin oman panoksensa yhteiseen tavoitteeseen saada liikenteeseen 2 000 LNG-kuorma-autoa sekä rakentaa 39 LNG-tankkauspistettä Eurooppaan sekä nesteytetyn biokaasun BioLNG (LBG) -tuotantolaitos Alankomaihin.

LNG Retail -asemat muodostavat osan Euroopan-laajuista verkkoa, ja ne rakennetaan Belgiaan, Ranskaan, Saksaan, Alankomaihin, Puolaan ja Espanjaan. Asemat sijoitetaan noin 400 kilometrin välein tärkeimpien teiden varrelle Espanjasta Itä-Puolaan.

”LNG on tullut yhä edullisemmaksi polttoaineeksi raskaassa tavaraliikenteessä, mikä tekee siitä tärkeän energianlähteen kuljetusalan kehittyessä”, kertoo Shell Retailin varatoimitusjohtaja Istvάn Kapitάny. ”Shell on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen enemmän hiilipäästöiltään vähäistä energiaa, ja uudet LNG Retail -asemat ovat olennainen osa tätä palapeliä. Odotan innolla, että tämä tärkeä asemaverkosto pääsee toivottamaan eurooppalaiset autoilijat tervetulleiksi tulevina vuosina.”

Biometaania jätteistä tuottavan BioLNG (LBG) -laitoksen odotetaan tuottavan 3 000 MT nesteytettyä biokaasua vuodessa. Kaasu myydään käyttäjille LNG-verkoston kautta.

”Tämä ohjelma kattaa täyttöasemat, biopolttoaineen tuotannon sekä avustukset. Kaikkia tarvitaan, jotta edistykselliset asiakkaat voivat investoida näihin kuorma-autoihin, vaikka aloituskustannukset ovat tavallista suuremmat”, sanoo Scanian kestävien kuljetusratkaisujen johtaja Jonas Nordh. ”LNG vähentää CO2-päästöjä noin 20 prosenttia ja on tällä hetkellä laajemmin saatavilla, mutta biokaasua, joka vähentää CO2-päästöjä yli 90 prosenttia, voi sekoittaa maakaasun joukkoon yhä enemmän, kun biokaasun tuotanto lisääntyy.”

BioLNG (LBG) EuroNetin tavoitteena on entisestään kasvattaa LNG:n käyttöä maantiekuljetuksen polttoaineena kaikkialla Euroopassa.

Tietoja projektista:

 

  • BioLNG Euronet -projekti tuo yhteen Euroopan markkinoiden tärkeimmät toimijat: Shellin, DISAn, Osomon, Scanian ja Ivecon. Näiden projektikumppanien tavoitteena on auttaa Euroopan unionia saavuttamaan tavoitteensa vähentää CO2-päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä käynnistämällä raskaan maantiekuljetuksen hiilipäästöjen vähentämisen Manner-Euroopassa.
  • Alankomaihin rakennettava bioLNG-laitos kerää kunnallisjätettä ruokakaupoista ja ravintoloista ja tuottaa siitä biokaasua. Tässä käytetään uutta patentoitua kalvoerotusteknologiaa bioperäisen LNG:n (LBG) tuottamiseen.
  • Käyttöönottokustannusten vähentämiseksi tavoitteena olevat 2 000 uutta LNG-käyttöistä raskasta ajoneuvoa vuokrataan käyttäjille kilpailukykyisten rahoitus- ja kuorma-autoratkaisujen kautta. Rahoituksen piirissä ovat vain LNG-ajoneuvojen lisäkustannukset dieselkuorma-autoihin verrattuna. Rahoitettavien kustannusten yläraja LNG-kuorma-autoa kohden keskimäärin on 30 000 €.
  • Nesteytetyn biokaasun (LBG) hyvän energiatiheyden ansiosta kuorma-autot voivat kulkea tavallista pidempiä matkoja, mikä vastaa kuljetustoimijoiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kun resurssina käytetään orgaanista teollisuusjätettä, CO2-päästöt ovat paljon pienemmät kuin perinteisten polttoaineiden CO2-päästöt. BioLNG (LBG) on tärkeässä osassa maantiekuljetusalan hiilipäästöjen pitkän aikavälin vähentämisessä Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. BioLNG käytännössä eliminoi rikkipäästöt ja vähentää NOx- ja hiukkaspäästöjä.
  • Kunkin BioLNG EuroNet -yhteenliittymän jäsenen odotetaan saavan EU:lta 20 prosentin rahoitusosuuden sitoumuksensa kustannuksiin.
  • BioLNG EuroNet -yhteenliittymän jäsenten saama EU-rahoitus kuuluu kuljetusalan Connecting Europe Facility (CEF) -rahoituksen piiriin.
  • Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston 22. lokakuuta 2014 säätämä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva direktiivi 2014/94/EU määrittelee yleisen toimintakehyksen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotolle ja kuljetusalan ympäristövaikutusten pienentämiselle Euroopan unionissa. Se määrittelee vaihtoehtoisten polttoaineiden, mukaan lukien LNG (nesteytetty maakaasu) ja maakaasu, infrastruktuurin rakentamisen vähimmäistarpeet.

Lisätietoja antaa:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Puhelin: + 46 70 289 83 78
Sähköposti: orjan.aslund@scania.com