Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Science Based Targets

Scanian tieteeseen perustuvat tavoitteet on nyt hyväksytty

Scania on ensimmäisenä suurena raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajana saanut kunnianhimoisille ilmastotavoitteilleen hyväksynnän SBT-aloitteelta (Science Based Targets initiative, tieteeseen perustuvien tavoitteiden aloite). Scania on sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, joiden mukaan ilmaston lämpeneminen rajataan alle 1,5 °C:een esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tavoitteista tekoihin

Scania leikkaa omien toimintojensa CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä *1 ja vähentää tuotteidensa päästöjä 20 prosentilla samalla ajanjaksolla.

”Koska meidän alallamme yli 90 prosenttia CO2-päästöistä syntyy tuotteiden jo lähdettyä tehtailtamme, on välttämätöntä tarkastella myös näitä päästöjä. Pelkästään omien toimintojemme päästöjen huomioiminen ei riitä. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa heidän kuorma-autojensa, bussiensa ja moottoriensa käytön ilmastovaikutuksen pienentämiseksi”, Scanian toimitusjohtaja Henrik Henriksson sanoo.

SBT-aloitteen hyväksyntä tarkoittaa, että Scanian tavoitteet ovat linjassa tiukimpien hiilipäästöjen vähennystavoitteiden kanssa – 1,5 °C vaikutusalueilla 1 ja 2. Scanian asettamat tavoitteet pitävät sisällään sekä suorat että epäsuorat päästöt omista toiminnoista (vaikutusalueet 1 ja 2) sekä päästöt tuotteiden käytöstä (vaikutusalue 3).

”Onnittelemme Scaniaa sen sitoutumisesta ilmastokriisin vaatimiin nopeisiin toimiin”, sanoo WWF:n Science Based Targets -aloitteesta maailmanlaajuisesti vastaava johtaja Alexander Farsan. WWF on yksi Science Based Targets -aloitteen kumppaneista. ”Scania on ensimmäinen raskaiden hyötyajoneuvojen valmistaja, joka on asettanut kunnianhimoisen 1,5 °C:n tavoitteen SBT-aloitteen kautta ja sitoutunut vähentämään sekä omien toimintojensa päästöjä että ajoneuvojensa käytöstä aiheutuvia päästöjä.”

”Nykyään on jo tieteellisesti selvää, että maapallon tulevaisuus riippuu siitä, saadaanko ilmaston lämpeneminen rajattua selvästi alle 2 °C:n, mikä vaatisi päästöjen puolittamista joka vuosikymmenellä. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat välttämättömiä tässä pyrkimyksessä onnistumisen kannalta. Raskas liikenne on yhteiskuntiemme selkäranka, ja Scanian sitoutuminen tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin koko arvoketjussa sekä auttaa vähentämään ilmastoriskejä että lähettää talouselämälle vahvan signaalin, että hiilipäästöjen vähentäminen on juuri nyt tapahtuva todellinen asia, joka on myös investointi tulevaa kilpailukykyä varten”, sanoo maapallon järjestelmätieteen professori ja saksalaisen Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimusinstituutin johtaja Johan Rockström.

Scania on viime vuosina vähentänyt merkittävästi omien toimintojensa sekä omien kuljetustensa ja logistiikkansa CO2-päästöjä. Scania on myös pyrkinyt minimoimaan tuotteidensa päästöt parantamalla polttoainetehokkuutta. Yritys on yli 25 vuoden ajan tarjonnut alan laajimman valikoiman tuotteita, jotka käyttävät vaihtoehtoisia ratkaisuja fossiilisille polttoaineille. Syyskuussa 2019 Scania ilmoitti aikomuksestaan asettaa tieteeseen perustuvat tavoitteet. Näiden tavoitteiden hyväksyminen on uusi virstanpylväs matkalla kohti fossiilittomia kuljetuksia. ”Riippumatta siitä, olemmeko juuri nyt keskellä kriisiä, emme tee kompromisseja kestävän kehityksen suhteen. Muutos kohti kestävän kehityksen kuljetusjärjestelmää on Scanian päämäärä, ja pysymme täysin sitoutuneina siihen”, Henriksson sanoo.

*1 Tavoite on asetettu suhteessa vuoden 2015 tasoon.

Ekologiset kuljetusratkaisut