Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

FMS voitti parhaan järjestelmän palkinnon

Telematik Award

Scania FMS voitti parhaan järjestelmän Telematik Award -palkinnon

Scania Fleet Management Portal – kaluston hallintapalveluiden verkkoportaali – ja Scanian digipiirturipalvelut voittivat arvostetun saksalaisen Telematik Award -palkinnon parhaan yhtiöajoneuvojen hallintajärjestelmän luokassa. Tämä on kolmas kerta, kun Scania Fleet Management -järjestelmä saa tunnustusta Telematik Award -palkinnon muodossa. Aiemmat voitot tulivat vuosina 2016 ja 2018.

Etäyhteydellä kytkettyjen ajoneuvojen edelläkävijä

”Tässä yhtiöajoneuvojen hallintajärjestelmässä on valtava määrä toimintoja, mutta hyvin suunnitellun valikkorakenteen ansiosta käyttäjä ei säikähdä järjestelmän monipuolisuutta”, perusteli Kurt-Christian Scheel, Saksan autoteollisuuden kattojärjestön VDA:n toiminnanjohtaja valintaa palkintotilaisuudessa. 

Scania aloitti ajoneuvojen tietoyhteysyksiköiden kehitystyön jo varhain. Scania Fleet Management Portal -verkkoportaali otettiin käyttöön vuonna 1999. Vuonna 2011 Scania oli jälleen edelläkävijä kehityksessä, kun yhtiö ilmoitti asentavansa Scania Communicator -yksikön kaikkiin valmistamiinsa kuorma-autoihin vakiovarusteeksi. Sen jälkeen Scanian etäyhteydellä kytkettyjen ajoneuvojen – kuorma-autojen, linja-autojen ja uusimpana erillismoottoreiden – määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2016 Scania julkisti uudistetun Scania Fleet Management Portal -verkkoportaalin, jonka parannus- ja kehitystyö jatkuu edelleen. Nyt vuonna 2020 Scania analysoi asiakkailleen yli 430 000 ajoneuvon ajotietoja ympäri maailman.

Viikoittaiset ajoneuvon ja kuljettajan raportit

Scanian asiakkaat saavat halutessaan viikoittaisen raportin, joka sisältää oleelliset perustiedot ajoneuvon suorituskyvystä sekä ajotavan vaikutuksista polttoainetaloudellisuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Raportti kertoo myös muutossuunnan edelliseen raporttiin verrattuna. Etäyhteydellä kytkettyjen ajoneuvojen tietoja voidaan käyttää ajoneuvokohtaiseen huoltosuunnitteluun. Tämän lisäksi kuljettajat voivat myös raportoida ajoneuvoon liittyvistä korjaustarpeista Scania Fleet -sovelluksessa, joka sisältyy verkkoyhteydellä toimivien työkalujen valikoimaan. 

Yli neljäsosa kaikista etäyhteydellä kytkettyjen ajoneuvojen, kuorma-autojen ja linja-autojen omistajista on tilannut lisäpalveluita, jotka tuottavat tarkkaa tietoa kuljettajien ajotavasta, kaluston käyttöasteesta ja ajoneuvojen kulloisestakin sijainnista. Lisäpalveluiden avulla voidaan myös rajoittaa ajoneuvojen toiminta-aluetta paikannustiedon perusteella. Maailmanlaajuisten Scania Fleet Management Portal -toimintojen lisäksi Scanian digipiirturijärjestelmä tarjoaa eurooppalaisille asiakkaille EU:n lainsäädännön vaatimukset täyttävät ajoaikojen seurantajärjestelmän.

Scanian Saksan ja Itävallan varaosa- ja palvelujohtaja Radek Liška otti vastaan Telematik Award -palkinnon.

Käyttäjäystävällisyys on tärkeintä 

“On totta, että kaikki markkinoilla olevat kalustonhallintaratkaisut ja ajopiirturijärjestelmät tarjoavat enemmän tai vähemmän samat toiminnot”, Scanian vanhempi tuotesuunnittelija Johan Marks sanoo. “Mutta käyttäjäystävällisyys on seikka, joka todella erottaa meidät kilpailijoista. Se on mainittu perusteena jokaisena kolmena kertana, kun olemme voittaneet tämän palkinnon sen kymmenvuotisen historian aikana. Järjestelmää kehitettäessä käyttäjäkokemus ja asiakkaiden tarpeet ovat aina olleet ensisijaisen tärkeitä. Vuosien varrella olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmää vakaammaksi ja varmistaneet, että sen kapasiteetti ja tallennettujen tietojen laatu ovat moitteettomia. Nykyään tällaiset seikat ovat asiakkaillemme itsestäänselvyyksiä. Etäyhteydellä kytkettyjen ajoneuvojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, joten niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen skaalautuviksi pilvipohjaisiksi ratkaisuiksi on osoittautunut ainoaksi oikeaksi päätökseksi.” 

Ilmastotavoitteiden seuranta on nykypäivää 

Scania on vahvasti sitoutunut saavuttamaan tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden mukaiset päästövähennykset paitsi omassa toiminnassaan myös asiakkaidensa osalta. Scanian tavoitteena on vähentää tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. 

“Scania Fleet Management -järjestelmä on olennaisen tärkeä työkalu asiakkaillemme, jotka haluavat seurata päästötavoitteiden toteutumista”, Marks sanoo. “Jos esimerkiksi onnistumme vakuuttamaan kuljetusyritykset ja heidän kuljettajansa siitä, että ajonopeutta kannattaa pudottaa 90:stä 80 kilometriin tunnissa – seikka, jota voidaan mitata järjestelmän avulla –hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä kymmenellä prosentilla, eikä kokonaisajoaika kuitenkaan pitene kuin prosentilla.”

Helpotusta kaluston seurantaan