Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

FOSSIILITTOMAT POLTTOAINEET

36 Scania-kaasulinja-autoa Norjassa

Kohti ympäristöystävällistä linja-autokalustoa

Norjalainen joukkoliikenneyritys Nobina Akershus sai kesäkuussa 2015 käyttöönsä 36 tilaamaansa kaasulla toimivaa Scania OmniExpress Euro 6 -linja-autoa. Linja-autojen kotipaikkana on yrityksen varikko Oslon eteläpuolella sijaitsevassa Skin kaupungissa, ja ne ovat osa alueen fossiilisista polttoaineista vapaan liikenteen strategiaa.

Bob Sebro työskentelee Nobina Akershusilla Skin varikon toimintopäällikkönä. Yritys hallinnoi linja-autoja Ruterin puolesta. Ruter on pörssiyhtiö, joka suunnittelee, koordinoi, tilaa ja markkinoi joukkoliikennepalveluja Oslon ja Akershusin alueilla. "Lisäämme fossiilittomien polttoaineiden käyttöämme, sillä Ruterin on käytettävä ainoastaan fossiilittomia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä", Sebro kertoo.

Nobina havaitsi, että kaasukäyttöiset linja-autot sopivat hyvin Skin alueelle, sillä biokaasua on jo nyt hyvin saatavilla. Uudet linja-autot otettiin käyttöön vuonna 2015 kesällä ja ne ovat olleet suuri menestys. "Linja-autot sekä kaasuntoimitus ja jakeluasemat ovat kaikki toimineet erittäin hyvin", Sebro sanoo.

Yhtenäinen autokanta

Uudet linja-autot korvasivat alueella aiemmin käytössä olleet vanhemmat mallit. Aiemmin kalustossa oli useita erilaisia linja-autoja, mutta nyt käytössä on vain kahta eri tyyppiä: 18 kappaletta 15-metristä mallia ja 18 kappaletta 13-metristä mallia.

"Mallien sisätilat ovat samankaltaiset ja yhdenmukaiset työskentelyolosuhteet helpottavatkin kuljettajien työtä", Sebro kertoo.

Erilaiset tankkausrutiinit

Nobinan Skin varikon kokemukset osoittavat, että suurin ero biokaasua ja dieselpolttoainetta käyttävien linja-autojen välillä on niiden tankkausrutiineissa. "Meidän on tankattava linja-autot aina, kun ne saapuvat varikolle", Sebro kertoo. "Kaasukäyttöisten ja dieselpolttoainetta käyttävien linja-autojen ajettavuudessa ei ole lainkaan eroa."