Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Ekologisuus

Scania Urban

Raskas liikenne ja ekologisuus – kuljetusala mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Puhtaamman liikenteen puolesta on tehty jo pitkään töitä, mutta ilmastonmuutoksen tuomat paineet ohjaavat etsimään entistäkin kestävämpiä ratkaisuja – ja nopeasti. Yksi suurimmista haasteista ekologisuudesta puhuttaessa on päästöjen vähentäminen.

“Euroopan liikennesektorin CO2-päästöistä kolme neljäsosaa syntyy tieliikenteestä, josta reilu neljännes on raskaan liikenteen osuus. Näitä hiilidioksidipäästöjä on pakko alkaa rajoittaa”, kertoo Matti Oksanen, Tuotteet ja ratkaisut -osaston johtaja kaasu- ja energia-alan yhtiö Gasumilta. “Se, että liikenteestä saadaan ympäristöystävällisempää, vaatii tietysti monia toimia – jotkut niistä ovat kipeitä ja vaikeitakin päätöksiä.”

Haitallisia päästöjä suitsitaan päästörajoituksilla

Yhä useampi haluaa asua lähellä palveluja, kaupungistuminen asettaa myös uusia haasteita liikkumiselle ja infrastruktuurille. “On ennustettu, että kaikista maailman ihmisistä noin 60 prosenttia asuu kaupungeissa vuonna 2030”, kertoo Neste Oyj:n Marketing & Services liiketoiminta-alueen myyntijohtaja Tuomas Kulola.

Kaupunkien palveluiden lisääntyessä kasvaa myös tarve raskaalle liikenteelle. “Käytännössä kaikki lisääntyy: ajettavat kilometrit, tavaroiden kappalemäärä, kuormien määrät sekä liikuteltavat tonnit. Jos mitään ei tehdä, niin samalla kasvavat ilmastopäästöt sekä äänisaasteet”, ST1 Oy:n johtaja Matti Pentti toteaa.

Kun puhutaan liikenteen päästöhaitoista, moni ajattelee ensimmäisenä hiilidioksidipäästöjä. Huomioon on kuitenkin otettava myös muutakin., “Yleensä päästöjen yhteydessä puhutaan hiilidioksidi- eli CO2-päästöistä. Kaupunkiliikenteen kohdalla pitää mainita myös lähipäästöt, jotka ovat nimenomaan ihmisen terveydelle haitallisia – typen oksidi ja hiukkaspäästöt. Myös lähipäästöjen vähentämiseen löytyy ratkaisuja.”, Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara sanoo.

Liikenteen päästörajoituksia on jo otettu käyttöön kaupungeissa ympäri maailman. Esimerkiksi Madridissa paikalliset viranomaiset suunnittelevat dieselkäyttöisten kuljetusajoneuvojen kieltämistä vuoteen 2025 mennessä. On ollut hienoa nähdä, että jo nyt yli 7000 kaupunkia on ilmoittanut omista ilmastotavoitteistaan. Ne ovat usein tiukempia kuin valtioiden asettamat omat tavoitteet”, kertoo Kulola.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat osa ratkaisua

Ekologisuudesta puhuttaessa tärkeässä roolissa ovat vaihtoehtoiset polttoaineet. Markkinoilla on jo useita eri ratkaisuja ja niin päästörajoitukset kuin asiakkaiden vastuullisuustavoitteetkin pakottavat kuljetusyritykset pohtimaan omia kalustovalintojaan. Tuomas Kulola ei usko, että vain yhtä energianlähdettä kannattaa suosia: “Me tarvitsemme kaikki vaihtoehdot – jo nyt käytettävissä olevat sekä tulevatkin ratkaisut puhtaamman liikkumisen puolesta. Teknologiaa tulee kehittää neutraalisti sekä kaikkia ratkaisuja pitää pystyä hyödyntämään, jotta voimme voittaa taistelun ilmastonmuutosta vastaan.”

“Käyttövoimien kirjoahan meiltä löytyy”, Penttikin toteaa, ja jatkaa: ”Toiset ovat hyvinkin olemassa olevia kuten polttomoottoriteknologia, jota kehitetään edelleen. Toiset taas ovat hyvin elinkaarensa alkupäässä, esimerkiksi täyssähköiset mallit, jotka vaativat kehitystyötä, jotta niitä saataisiin massakäyttöön. Usein unohdetaan, että ensisijaisesti meidän pitää käyttää jo olemassa olevaa kalustoa järkevästi. Pitää pyrkiä vähentämään siitä aiheutuvia päästö- ja muita haittoja.”

 

Biopolttoaineilla puhtaammaksi

Scania on ollut jo pitkään mukana etsimässä ekologisempia ratkaisuja raskaan kaluston liikenteeseen. “Scanialla on tarjota ehkä markkinoiden kattavin valikoima vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia moottoreita. Esimerkiksi jo liikenteessä olevat kaasumoottorit, jotka varsinkin biokaasua käytettäessä vähentävät niin lähipäästöjä kuin kasvihuonekaasupäästöjäkin. Toinen vaihtoehto on etanolitoiminen moottori, jolla päästään yhtä hyviin arvoihin lähipäästöjen ja näiden globaalien CO2-päästöjen osalta, bioetanolia käytettäessä”, kertoo Jukkara.

Suomi on yksi johtavia puhtaiden biopolttoaineiden kehittäjiä ja tuotantomaita. “Meillä on paljon biopolttoaineyhtiöitä. Ne ovat tuoneet käyttöön uusia innovaatioita, ratkaisuja sekä raaka-aineita”, Oksanen toteaa.

Neste Oyj on suomalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö sekä maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Nesteen Kulola kertoo, että teknologia on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana. “Lähipäästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi teknologian kehityksen myötä, ja sen lisäksi polttoaineiden kehitys ja puhtaus on parantunut. Neste on tuonut markkinoille uusiutuvan dieselin, Neste MY:n, jolla pystytään vähentämään jopa 90 prosenttia dieselmoottoreiden aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä verrattuna perinteiseen dieseliin.”

Tuomas Kulola, Marketing & Service –liiketoiminta-alan myyntijohtaja, Neste Oyj
“Kaikkia ratkaisuja pitää pystyä hyödyntämään, jotta taistelu ilmastonmuutosta vastaan voidaan voittaa.”

Tuomas Kulola
Marketing & Service –liiketoiminta-alan myyntijohtaja, Neste Oyj

Asiakkaat vaativat ekologisuutta ja kuljetusyritykset vastaavat

Asiakkaat vaativat kuljetusalalta entistäkin enemmän ekologisia ratkaisuja ja sitä myöten yritysten on osattava muuttua. Tämä muutos ei ole kaukana tulevaisuudessa, vaan se on jo alkanut.

Jätehuoltoyritys Envor Groupin hankintapäällikkö Santeri Laine tunnistaa tämän ilmiön erittäin hyvin. “Nämä ekologiset ratkaisut heijastuvat taloudelliselle puolelle ilman muuta. Meille on tullut asiakkailta huomattavan paljon positiivista palautetta siitä, että meidän kalustomme on paljon hiljaisempaa verrattuna aiempaan – jopa äänetöntä.”

Päätös investoida kaasukäyttöiseen kalustoon oli helppo, koska Envor Group tuottaa itse biokaasua. “Kyllä me näemme kaasun tulevaisuuden polttoaineena. Lisäksi se on jopa taloudellisesti kannattavampaa, koska polttoainekustannukset ovat pienemmät verrattuna dieseliin”, sanoo Laine. Hän uskoo myös, että tulevaisuuden tarjouskilpailutuksissa ekologisuus on valtti, jolla ne voitetaan: “Kyllä ekologisuus on selvästi kasvava trendi kilpailutuksissa ja uskomme myös päästörajoituksien vaikuttavan niihin tulevaisuudessa.” Kilpailuttajat ovat entistä tietoisempia siitä, minkälaisia autoja on tarjolla markkinoilla ja he osaavat myös vaatia ekologisempia autoja. “Olemme nyt tehneet Scanian kanssa kaupat kahdesta autosta ja näillä me pyrimme sitten omalta osaltamme luomaan puhtaampaa maailmaa”, kertoo Laine.