Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Räätälöity jokaiseen tarpeeseen

Ainoa liiketoiminta, jolla on väliä, on asiakkaiden. Ja heidän toimintansa on paljon muuta kuin "rahtia". Se on kappaletavaran, pakasteiden, hakkeen, kemikaalien tai ajoneuvojen kuljetusta. Jokainen erikoislaatuinen kuljetustehtävä edellyttää tehtävään räätälöidyn auton.

Scanian uusi kuorma-autosukupolvi on suunniteltu ja rakennettu asiakkaan liiketoimintaa ajatellen ja myydään varustettuna siten, että se takaa asiakkaalle parhaan mahdollisen kokonaistalouden.

"Olemme analysoineet huolellisesti kaikki tärkeimmät raskaat kuljetustehtävät ja olemme vakuuttuneita siitä, että osaamme perustellusti suositella asiakkaillemme räätälöityä erittelyä”, Scanian kuorma-autoista vastaava johtaja Christopher Podgorski sanoo. ”Kovasti kilpaillulla alalla tämä auttaa kuljetusyrityksiä optimoimaan tuottonsa."

Analyysit on tehty yhteistyössä kyseisten alojen kanssa tarkkaillen huolellisesti tyypillisiä reittejä ja kuljetuksia. Scania Fleet Management on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi, jolla voidaan valvoa ajoneuvon ja kuljettajan suoritusta hyvinkin vaihtelevissa tilanteissa ja saada tietoa, jonka perusteella on mahdollista räätälöidä tuote optimaalisesti.

Ecolution by Scania

Lisäpalvelut kuten Ecolution by Scania, kuljettajakoulutus, kuljettajavalmennus ja joustava kunnossapito auttavat kuljetusyritystä saavuttamaan käytettävyystavoitteensa samalla säästäen polttoainekuluissa. "Toiminta on muuttumassa sellaiseen suuntaan, että autoa pidetään enenevissä määrin tuotantovuon osana, johon kohdistetaan tiukkoja suoritusvaatimuksia", Podgorski selvittää. "Tämä edellyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa logistiseen prosessiin."

Jokainen kuorma-auto on tuotantoyksikkö; mitä paremmin se on sovitettu ainutlaatuiseen tehtäväänsä ja mitä paremmin sitä tuetaan saatavissa olevin palveluin, sitä suuremmat mahdollisuudet kuljetusyrityksellä on saada kunnon tuotto sijoitukselleen. Kuorma-autoliikennöitsijän talouteen vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Jotkut niistä ovat melko helposti hallittavissa, toisiin taas vaikuttaa tekijöitä, joihin yritys ei voi vaikuttaa tai jotka ovat niin mutkikkaita, ettei niiden vaikutusta pystytä ennakoimaan.

Nykyään keskitytään usein pelkästään kustannuksiin, niin hankinta- kuin käyttökustannuksiin, esim. polttoainekuluihin, ja unohdetaan helposti ansaintapotentiaali. Tämä määräytyy suurelta osin sen perusteella, miten hyvin ajoneuvo on optimoitu käyttötarkoitukseensa. Oikea erittely ja oikea kunnossapito myötävaikuttavat sekä käytettävyyteen että käytön tehokkuuteen.

Scanian ainutlaatuinen työkalupakki

Scania on keskittänyt kaiken kuorma-autoja, optimoituja kuljetusratkaisuja, alan olosuhteita ja asiakkaiden tarpeita koskevan osaamisensa uuteen myyntitukijärjestelmään. Työkalupakki on tulos usean vuoden työstä, jossa globaalia ja monipuolista kuljetus- ja kuorma-autoalaa koskevat tiedot, kokemukset ja asiakkaiden tarpeet on kerätty, analysoitu ja koottu.

"Perustana on luonnollisesti Scanian valtava kokemus kuorma-autoalasta, moduulijärjestelmämme ja ajoneuvodata, joka on kerätty yli kymmenen vuoden ajan tuhansista liikenteessä olevista ajoneuvoista", Podgorski sanoo. "Tähän olemme vielä lisänneet alan tutkimuksista, asiakashaastatteluista ja markkinointipajoista saatavaa tietoa läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tuloksena on Scanian ainutlaatuinen työkalupakki, joka tuo myyntihenkilöstömme käyttöön asiantuntemuksen, jonka ansiosta he eivät pelkästään myy autoa vaan myös räätälöityä ratkaisua, joka perustuu kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja jolla on kaikki edellytykset olla tuottava."

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt ajan tasalla Scanian uutisista ja tapahtumista

Tilaa uutiskirje