Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

Innovatiivisen työkulttuurin vaaliminen

Toiminta-varmuutta innovaatioiden avulla

Scania investoi merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Asiakkaat vaativat luotettavia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat ajoneuvojen toimintavarmuutta.

Euro 6 -moottorimalliston menestyksekkään esittelyn jälkeen Scania keskittyy edelleen vähäpäästöisten kuljetusratkaisujen kehittämiseen. Lähitulevaisuudessa yritys keskittyy myös entistä enemmän vaihtoehtoisten polttoaineiden ja hybridiratkaisujen kehittämiseen.

Scanian tuotekehityskapasiteetti kasvaa jatkuvasti yliopistojen, tutkimuslaitosten, tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta. Se auttaa yritystä vaalimaan innovatiivista työkulttuuria, varmistamaan oikeat taidot kasvun ja kehittämisen kannalta sekä edistämään kestäviä kuljetusratkaisuja. Scania tekee yhteistyötä muun muassa Ruotsin Royal Institute of Technologyn, Chalmersin yliopiston sekä Luulajan ja Linköpingin yliopistojen kanssa. Yrityksellä on käytettävissä myös Volkswagen Groupin maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka on tärkeä voimavara.

Volkswagenin ja akateemisten kumppanitahojen tarjoamat hyödyt auttavat Scaniaa reagoimaan nopeasti alan muutoksiin ja uusimpaan teknologiseen kehitykseen sekä löytämään uusia ratkaisuja. Teknologinen johtoasema edellyttää yhteistyötä oikeiden kumppanien kanssa.

Asiakkaiden päivittäisten toimintojen ymmärtäminen on olennaisen tärkeää. Kansainvälisenä yrityksenä Scanian on tarjottava maailmanlaajuisesti räätälöityjä ratkaisuja markkinoiden tarpeisiin. Uusilla markkina-alueilla ja erityisolosuhteissa painopiste voi olla nykyisten tuotteiden räätälöinnissä vastaamaan paikallisia erityistarpeita. Joskus taas uusien tuotteiden kehittäminen voi olla etusijalla. Energiaresurssit ja niitä koskevat päätökset vaihtelevat eri maissa, minkä vuoksi Scanian on tarjottava joustavia ja monipuolisia ratkaisuja.

Järjestelmään etäyhdistetyt ajoneuvot antavat arvokasta tietoa Scanian tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Tietojen kerääminen mahdollistaa ajoneuvojen suorituskyvyn analysoinnin monissa eri käyttöolosuhteissa. Tietojen avulla voidaan analysoida myös kuljettajien toimia uusien ja edistyksellisten kuljettajaa tukevien järjestelmien kehittämistä varten.