Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Uuden sukupolven maansiirtoa

Kehitetty asiakkaiden avulla asiakkaita varten

Scanian maansiirtoautojen uuden sukupolven kehittämisessä asiakkaiden antamalla palautteella oli ensiarvoisen tärkeä rooli. Tutustu muutamiin asiantuntijoihimme, jotka toivat asiakkaiden ja kuljettajien aidot vaatimukset osaksi näiden uusien kestävien kuorma-autojen kehitystyötä.

Keskiössä Asiakkaiden haasteET ja vaatimukseT

Uuden sukupolven maansiirtoautoillaan Scania tuo ratkaisut kuljetusalan vaativimpiin olosuhteisiin. Näissä oloissa kestävyys ja luotettavuus ovat tärkeässä asemassa, kuljetusyrittäjän täytyy pystyä täyttämään tehtävänsä tuottavalla tavalla. Perustan tekemiselle muodostavat korkea käyttöaste ja tuottavuudeltaan erinomaiset ajoneuvot.

"Monet toimijat ovat todenneet, että parhaiten tähän tavoitteeseen pääsee toimimalla tiiviissä yhteistyössä Scanian kanssa", Niklas Engholm sanoo.

Maansiirtoajoneuvojen tuotepäällikkönä Scanian myynnissä ja markkinoinnissa toimiva Engholm on osa suurta tiimiä, joka työskentelee asiakkaan äänenä Scanian suuntaan. 

 

"Meidän vastuullamme on ymmärtää asiakkaidemme haasteita ja vaatimuksia", Engholm sanoo.

Näissä tehtävissä Scanian tuotepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja tuotekehitysinsinöörien kanssa. Vuosia ennen uusien maansiirtoautojen julkistamista he alkoivat yhdessä vierailla asiakkaiden luona keskustelemassa kehitystyöstä. Nämä tiimit viettivät aikaa monien eri puolilla maailmaa työskentelevien maansiirtoalan toimijoiden kanssa saadakseen erilaisia näkemyksiä ajoneuvojen käytöstä.

Miten kuorma-autoa käytetään

"Omalta puoleltamme tarkastelimme liiketoimintaa ja ajoneuvojen käyttöä rahan ansaitsemisen näkökulmasta, kun taas tutkimus- ja tuotekehityskollegamme keskittyivät kuorma-autojen käyttöolosuhteisiin ja toimintakykyyn."

"Tärkeimpänä painopistealueena on tietysti toimintavarmuus. Yhdessä maansiirtoalan asiakkaidemme kanssa olemme nähneet ja kokeneet monia kovia haasteita, joita heidän kuorma-autonsa joutuvat kohtaamaan – näistä esimerkkeinä kiinni juuttumisen riski ja todella hyvän hinausratkaisun tarve sekä jatkuva törmäämisen riski, joista kummassakin tarvitaan vankkaa teräspuskuria. Vastauksena näihin ja muihin vaatimuksiin meillä on nyt täydellinen työkalu: uusi Scania XT -mallisto."

Scanian tiimit tarkastelevat toimintaa, keräävät tietoa ja keskustelevat toimijoiden kanssa kasvattaakseen ymmärrystään. Kaikkea saatua tietoa hyödynnetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Scanian tutkimus- ja tuotekehitysosastolla teknistä tuotesuunnittelua ja ajoneuvojen arviointia johtava Staffan Berglund korostaa Scanian vankkaa asiakaslähtöisyyttä tuotekehityksessä kautta vuosien.

"Scanian tähtäimessä on aina ollut hyvin läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja olemme oppineet vähitellen ymmärtämään yhä enemmän heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan. Etsimme oikeita ominaisuuksia ja täydellisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Ja nämä ratkaisut voivat koostua sekä tuotteista että palveluista. Tältä pohjalta kehitimme tämän uuden malliston", Berglund kertoo.

 

Kehitetty vaihteleviin olosuhteisiin

Tarkastellessaan vaativimmissa olosuhteissa toimivia asiakkaitaan Scanian tiimit löytävät joskus "aukkopaikkoja", asiakkaiden tarvitsemia asioita, joita Scanialla ei vielä ole tarjolla. Kyseessä saattavat olla akselit, moottorien teholuokat tai kuljettajien toivomat ohjaamon sisätilaratkaisut. Uudella XT-mallistollaan Scania on pystynyt täyttämään näitä aukkoja.

Scania saa kuitenkin myös valtavasti tietoa etäyhteydessä olevista ajoneuvoista. Toiminnallisesta suorituskyvystä vastaava johtava Magnus Staaf kertoo:

"Tällä hetkellä saamme tietoa yli 650 000 kuorma-autosta ympäri maailman. Näistä tiedoista näemme, miten asiakkaat käyttävät kuorma-autojaan ja autot suoriutuvat toiminnastaan. Pystymme esimerkiksi katsomaan miten tuhansien kuorma-autojen moottorit toimivat eri olosuhteissa. Lisäksi näemme, ajetaanko näitä ajoneuvoja taloudellisesti vai ei ja tarvitaanko niihin uusia, toisenlaisia moottorien teholuokkia."

Insinööri Mikael Wågbergille on tärkeää ymmärtää kaikkia eri tilanteita, joissa nämä ajoneuvot toimivat.

Mahtava ajettavuus

"Tavattuani paljon asiakkaita ympäri maailmaa tiedän heidän toimivan kaikenlaisissa oloissa trooppisista arktisiin. Voidaksemme tehdä juuri sellaisia ajoneuvoja, joita asiakkaamme tarvitsevat, meidän on saatava käyttöömme faktoja kaikesta tällaisesta monentyyppisestä toiminnasta. Siinä onkin haastetta!"

"Me Scanialla tiedämme, että asiakkaidemme on hyvin tärkeää pystyä houkuttelemaan parhaita kuljettajia todella hyvällä ajettavuudella ja kuljettajan työympäristöllä yltääkseen parhaaseen tuottavuuteen ja käyttöasteeseen. Uusi Scania XT -mallisto todella tukee kuljettajaa tämän työssä olemalla kestävä ja toimiva vaativissa oloissa."

Testiradalla jäljitellään todellista toimintaa

Vieraillessaan asiakkaidensa luona eri puolilla maailmaa Scanian tiimit keräävät myös tietoa hyödynnettäväksi testiradan suunnittelussa. Tämän hyvin salaisen testiradan tulisi edustaa todellisten asiakkaiden päivittäisessä toiminnassaan kohtaamia haasteita niin todenmukaisesti kuin mahdollista. Lujuus- ja kestävyystestausta johtava Henrik Nyrén kertoo:

"Testirata koostuu monista eri osista. Siihen kuuluu tärkeänä osana kestävyystestaus sekä monia erilaisia esteitä, jotka panevat uusien kuorma-autojen rakenteet todella kovalle koetukselle. Uutta XT-mallistoa kehittäessämme kiinnitimme hyvin paljon huomiota uuden teräspuskurin kestävyystestaukseen. Voin sanoa teräspuskurin suoriutuneen testeissämme oikein hyvin."

Oikeiden huoltosuunnitelmien luominen

Siinä missä Scanian tuotepäälliköt ja insinöörit ovat kehittäneet näitä uusia ajoneuvoja todella vaativiin olosuhteisiin, jonkun on täytynyt myös varmistaa ajoneuvojen suoriutuvan tehtävistään ja tarjoavan asiakkaille mahdollisimman hyvää toimintavarmuutta ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Tässä kohtaa kuvaan astuu Scanian maailmanlaajuisten huoltokonseptien parissa toimiva tiimi. Tähän tiimiin kuuluu myös Scanian huoltopalvelujen tuotepäällikkö Niklas Olsson.

"Me tiedämme, että kaiken toimintavarmuuden perustana ovat oikein huolletut ajoneuvot. Minun tehtävänäni on varmistaa, että Scanialla on sellaiset huolto-ohjelmat, joilla voidaan luoda parasta toimintavarmuutta asiakkaillemme. Ja Scanian mukautuvien huolto-ohjelmien avulla voimme aina tarjota optimoituja huoltovälejä mukautettuina kuhunkin ajotehtävään.”

Maansiirtotoimintaan sopiva lisäpalvelu on Scania Fleet Care, palvelu, jossa Scanian työntekijät huolehtivat toimijan koko kalustosta riippumatta siitä, minkä merkkistä tai ikäistä kalusto on.”

"Tällä palvelulla varmistetaan, että kaluston kukin ajoneuvo on huippukunnossa ja että sen käyttöaste on mahdollisimman hyvä, jotta asiakas voi keskittyä ydintoimintaansa", Olsson sanoo.