Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Anturit korvaavat ihmissilmän

Scania AXL

Näin Scania AXL:n anturit korvaavat ihmissilmän

Scanian insinöörit ovat ottaneet Scania AXL -projektissa ison askeleen kohti täysin itseohjautuvia ajoneuvoja hyödyntäen kameroita sekä tutka- ja lidar-antureita. Tavoitteena on ollut korvata ihmissilmä ja aivojen kyky tehdä päätöksiä näköaistin perusteella.

Itseohjautuvat ajoneuvot luottavat yleensä kameroiden ja tutkan tuottamaan tietoon. Tutka-anturit ovat luotettavia, mutta niiden tarkkuus ei riitä jalankulkijoiden tai etäällä olevien pienten kohteiden tunnistamiseen. Kamera taas tuottaa riittävän yksityiskohtaista tietoa ja antaa hyvän kaksiulotteisen yleiskuvan, mutta tarvitaan järeä ohjelmisto ennen kuin kaksiulotteiset kuvat saadaan muunnettua kolmiulotteista ympäristöä vastaavaksi. Yleisesti ottaen itseohjautuvissa ajoneuvoissa ohjelmisto on tärkeämmässä osassa kuin laitteisto.

Lidar-an­tu­ri lisää tietoa au­to­no­mi­sen pää­tök­sen­teon tueksi

Itseohjautuvasta ajamisesta tulee siis riittävän turvallista vasta kun käyttöön otetaan lisää antureita. Valoa ja etäisyyksiä mittaava lidar-anturi on yksi ratkaisu. ”Anturien toiminnassa pitää olla päällekkäisyyttä, jotta yksi anturi voi tarpeen vaatiessa paikata toisen puutteita”, sanoo itseohjautuvien ajoneuvojen järjestelmäarkkitehti Fredrich Claezon. ”Mitä tapahtuu, jos kamera ja tutka tuottavat keskenään ristiriitaista tietoa? Kumpaan näistä antureista pitäisi luottaa? Lidarin avulla saamme päätöksille tukevamman pohjan.”, hän kertoo.

Scania AXL konseptiauto kuorma-auto sensoritekniikka

Kuvassa näkyvien anturien kuviot: Vihreä: Kamerat, Oranssi: Tutka, Keltainen: Lidar

Varusteina kamerat, tutka, lidar ja GPS

Projektin tulos, Scanian ensimmäinen todella itseohjautuva kuorma-auto Scania AXL, on varustettu kameroilla, tutkalla, lidarilla ja GPS-vastaanottimilla. Järjestelmä on suunniteltu vastaamaan kaivosten käyttötarpeita. ”Järjestelmä ei vielä kelpaa julkisille teille, mutta se on riittävän älykäs kaivoskäyttöön”, sanoo itseohjautuvien järjestelmien kehityksen kehitysinsinööri Magnus Granström.

Ihmissilmän korvaaminen ei ole helppoa, mutta antureiden avulla pystytään saamaan suhteellisen hyvä kokonaiskuva ympäristöstä. ”Tässä tapauksessa näemme sen, mitä pitääkin”, Granström selittää. ”Kaivoksessa ajaminen on suhteellisen helppoa ja ennakoitavaa. Jos ympäristö on dynaamisempi ja vaikeammin ennakoitava, tarvitaan enemmän työtä.”

Älykäs etumoduuli muodostaa yleiskuvan lähiympäristöstä

Scania AXL:n aivoina toimii älykäs etumoduuli, joka kerää tiedot kameroista, tutkasta ja lidar-antureista ja muodostaa niiden perusteella yleiskuvan ajoneuvon lähiympäristöstä.

Magnus Granström oli yksi etumoduulin ohjelmiston kehittäjistä. ”Ohjelmiston suhteen vaikeinta on ollut varmistaa, että kuorma-auto on riittävän turvallinen ajettavaksi ilman ohjauspyörää. Tähän asti ohjauspyörä on ollut pohjimmiltaan varotoimi, jonka avulla kuljettaja on voinut puuttua tilanteeseen, jos jokin menee vikaan. Kun ohjauspyörää ei ole, järjestelmän on pakko toimia täydellisesti”, hän kertoo.

Suunnittelutyön aikana ollut haastavaa päättää, kuinka monimutkainen järjestelmän pitäisi lopulta olla. Työ on vaatinut tasapainottelua yleisempään ja monipuolisempaan käyttöön soveltuvan ja vain kaivosteollisuuden käyttöön suunnitellun, kestävän ja luotettavan järjestelmän välillä. ”Scania AXL ei todennäköisesti sopisi kaupunkiajoon, mutta kun otetaan huomioon sen todennäköinen käyttöympäristö ja käyttö, se on riittävän älykäs”, sanoo Granström.

Scania AXL