Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Älykäs ajopiirturi

Mitä siitä tarvitsee tietää?

Uuden sukupolven ajopiirturi

Uusi älykästä ajopiirturia koskeva EU-laki tuli voimaan kesäkuussa 2019. Mitä se merkitsee yrityksellesi?

Mikä on älykäs ajopiirturi?

Älykäs ajopiirturi on täällä. Uusi EU-laki edellyttää, että kaikissa jäsenvaltioissa 15.6.2019 tai sen jälkeen rekisteröidyissä ajoneuvoissa, joita käytetään maanteiden henkilö- tai tavaraliikenteessä ja joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 561/2006 on uuden sukupolven ajopiirturi, jonka ajoneuvoon asennetut pakolliset digitaaliset tallentimet mittaavat kuljettajan ajo- ja lepoaikoja. Lain jättämisestä noudattamatta voi saada tuntuvat sakot.

Uuden älykkään ajopiirturin on tarkoitus helpottaa lain noudattamisen valvomista. Tavoitteena ovat turvallisemmat ajo-olosuhteet sekä reilumpi kilpailu rahti- ja linja-autoyritysten kesken eri puolilla Eurooppaa. 

Uutta ajopiirturia kutsutaan älykkääksi, koska järjestelmän manipulointi on entistä vaikeampaa, käsiteltäviä tietoja on paljon entistä enemmän ja piirturissa on useita uusia ominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin lukeutuvat Intelligent Transport Systems -rajapinta, jonka avulla voi jakaa ajoneuvotietoja tai muita tietoja muiden järjestelmien kanssa, sekä parannettu geopaikannusohjelmisto Global Navigation Satellite System.

Älykkään ajopiirturin avulla voidaan myös tallentaa automaattisesti kuljettajan matkan alkusijainti (käynnistettäessä) ja loppusijainti (sammutettaessa) sekä sijainti kolmen tunnin välein. Valvontaviranomaiset voivat etäkäyttää osaa ajopiirturin tiedoista langattoman tiedonsiirron avulla.

”Scanian kannalta tärkeintä on 15. kesäkuuta säädetyn EU-lain noudattaminen”, sanoo älykkäästä ajopiirturilaitteistosta vastaava projektipäällikkö Niclas Juthage.  Jokaisessa EU-markkinoille myytävässä kuorma-autossa ja bussissa, jossa ajopiirturi on pakollinen sen käyttötarkoitukseen perustuen, on tästä lähin lain mukaan oltava älykäs ajopiirturi. Ilman sitä et voi rekisteröidä ajoneuvoa.”

17230-024

Kuvassa älykkäästä ajopiirturilaitteistosta vastaava projektipäällikkö Niclas Juthage

Usein kysytyt kysymykset:

Jos ostan uuden Scanian ajoneuvon, onko siinä älykäs ajopiirturi?
”Kaikissa uusissa Euroopan markkinoille tulevissa Scanian ajoneuvoissa on tai tulee olemaan asennettuna älykäs ajopiirturi. Laki tuli voimaan nopealla aikataululla, mutta meillä on ollut mainio työryhmä, jonka ansiosta tämä on onnistunut”, sanoo Niclas Juthage.

Mihin ajoneuvoihin älykästä ajopiirturia ei tarvitse asentaa?
Laki koskee vain EU:n aluetta sekä 15. kesäkuuta jälkeen EU:n ulkopuolelle rekisteröitäviä kuorma-autoja, jotka ajavat EU:n teillä. Järjestelmät muualla maailmassa eivät muutu. EU-markkinoiden ajoneuvoihin, jotka on ensirekisteröity ennen 15.6.2019, ei tarvitse asentaa älykästä ajopiirturia, vaan niissä voidaan käyttää edellisen sukupolven digitaalista ajopiirturia senkin jälkeen, kun ajoneuvo huolletaan.

Siinä tapauksessa, että olet ostanut uuden ajoneuvon ennen 15.6.2019 etkä ole vielä ensirekisteröinyt sitä, ajoneuvo on vietävä korjaamolle älykkään ajopiirturin asennusta varten.

Entä jos minun on jälkiasennettava älykäs ajopiirturi?
Niclas Juthage sanoo: ”On täysin mahdollista jälkiasentaa älykäs ajopiirturi Scanian kuorma-autojen vuoden 2015 ja sitä uudempiin malleihin, koska olemme kehittäneet järjestelmän, jolla voi päivittää Scanian kuorma-autoissa olevat tuotemääritystiedostot. Nämä tiedostot ovat yhteydessä ajoneuvon ohjausjärjestelmään ja käytännössä muodostavat ajoneuvon DNA:n. Haluamme varmistaa, ettei ketään jätetä jälkeen.”

Hän lisää: ”Suuremmat yritykset saattavat hyvinkin haluta jälkiasentaa älykkäät ajopiirturit koko kalustoonsa ympäri Euroopan, jotta kaikkia ajoneuvoja voidaan valvoa samalla tavalla ja jotta niistä saadaan monipuolisempia seurantatietoja.”

Mistä saan älykkään ajopiirturin asennuksen ajoneuvooni?
Jos ajoneuvoon on jälkiasennettava älykäs ajopiirturi, Scanian jälleenmyyjä voi auttaa asiassa. 

Kuka tallentaa tiedot, ja mihin tietoja käytetään?
Jos asiakkaalla on Scanian digipiirturipalvelujen tilaus, ajopiirturitietojen kerääminen ja tallentaminen kuuluu näihin palveluihin. Maksettu tilaus kattaa tietojen aktivoinnin mukaan lukien yksilölliset tiedot. ”Scania noudattaa näiden tietojen tallennuksessa erityistä huolellisuutta ja tarjoaa asiakkaan niin halutessa myös tietojen analysointipalvelun”, sanoo digipiirturipalveluista vastaava liiketoimintapäällikkö Lara Johansson. 

Onko kuljettajakortti yhteensopiva älykkään ajopiirturin kanssa?
Kuljettajakortin uusi versio toimii sekä älykkään ajopiirturin että edellisen sukupolven digitaalisen ajopiirturin kanssa, ja myös edellisen sukupolven kuljettajakortit ovat yhteensopivia älykkään ajopiirturin kanssa.

Digipiirturiopas