You seems to be located in .
Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.
Suomi
myyntialueella
Production units

Kilpailun säännöt

Yleiset ehdot – Scania Driver Competitions

 

Nämä yleiset ehdot koskevat Scania Driver Competitions -kilpailua.

Kaikki Kilpailua koskevat tärkeät tiedot, mukaan lukien nämä yleiset ehdot, ovat saatavilla Scania Fleet -mobiilisovelluksessa ja Scanian verkkosivustoilla englanniksi osoitteessa scania.com/global ja suomeksi osoitteessa scania.com/fi.

Sivustoilla on myös tarkempia tietoja joistain Kilpailun osa-alueista alla olevien tarkkojen tietojen mukaisesti.

Scania Driver Competitions -kilpailu (myöhemmin tekstissä "Kilpailu")

Scania Fleet Management System seurantajärjestelmä (myöhemmin tekstissä “FMS”).

Laajin FMS seurantapalvelu (myöhemmin tekstissä “Kontrollipaketti”).

Scania Fleet App -mobiilisovellus (myöhemmin tekstissä ”Sovellus”).

Kilpailuun osallistumisen vaatimukset (osallistuminen FMS:n kautta):

·         Kilpailuun voivat rekisteröityä kaikki kuljettajat, jotka kuljettavat FMS Kontrollipaketilla varustettua ajoneuvoa tai joilla on voimassa oleva Scania kuljettajavalmennuksen tilaus.

·         Jotta kuljettajan tulokset voidaan hyväksyä Kilpailuun, seuraavien kahden ehdon on täytyttävä:

1.       Kuljettajakortin pitää olla yhdistettynä kuljettajan käyttäjätiliin Scania Fleet Management -portaalissa.

§  Jos kuljettaja on antanut Sovelluksessa tietonsa ja kuljettajakorttinsa numeron käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä, kuljettajakortti on yhdistetty automaattisesti käyttäjätiliin.

§  Jos kuljettajakorttia ei ole yhdistetty käyttäjätiliin, kuljettajan pitää ottaa yhteyttä henkilöön, jolla on valtuudet lisätä käyttäjiä Fleet Management -portaaliin.

§  Kuljettaja voi tarkistaa Sovelluksesta Oma ajotapa-sivulta, onko kuljettajakortti lisätty käyttäjätiliin.

·         Jos Oma ajotapa-sivulla näkyy kuljettajan tiedot, kuljettajakortti on yhdistetty käyttäjätiliin.

2.       Kilpailujakson aikana kuljettajan pitää ajaa keskimäärin vähintään 2 päivää viikossa FMS Kontrollipaketilla varustetulla ajoneuvolla, jotta tulokset hyväksytään Kilpailuun.

§  Jos kuljettajalla on Scania-kuljettajavalmennuksen tilaus, kaikki ajoaika seurantapalvelulla varustetulla ajoneuvolla lasketaan myös mukaan.

§  Jotta ajoaika lasketaan mukaan päivän ajamiseen, samalla ajoneuvolla pitää ajaa vähintään 10 km päivän aikana.

Kilpailuun osallistumisen vaatimukset (osallistuminen teoriakokeen kautta):

·         Kuljettaja voi tehdä teoriakokeen rekisteröitymällä.

o   Verkossa tehtäviin teoriakokeisiin rekisteröityminen tehdään osoitteessa www.scania.com/fi/fi/home/experience-scania/driver-competitions/sign-up.html olevalla rekisteröitymislomakkeella.

o   Vain verkkoteoriakoe on käytössä.

o   Rekisteröityminen:

1.       Lähetä etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi Scania Driver Competitions -kilpailun rekisteröitymislomakkeella osoitteessa www.scania.com/fi/fi/home/experience-scania/ driver-competitions/sign-up.html.

2.       Rastita valintaruutu, jolla ilmaiset suostumuksesi Scania Driver Competitions -kilpailuun osallistumiselle ja henkilötietojesi käyttämiselle näiden ehtojen mukaisesti.

3.       Vahvista sähköpostiosoitteesi ja anna hyväksyntä sähköpostitse tapahtuvalle yhteydenotolle kaksivaiheisen rekisteröitymisprosessin mukaisesti.

·         Rekisteröitymisen jälkeen kuljettajan pitää tehdä teoriakoe. Verkossa tehtäviin teoriakokeisiin sisältyvät seuraavat vaiheet:

o   Aloita teoriakoe antamalla osallistujatunnus.

o   Vastaa 36 monivalintakysymykseen.

o   Lähetä valmis teoriakoe arvosteltavaksi.

§  Saat automaattisen sähköposti-ilmoituksen, kun teoriakokeen voi suorittaa. Jos et ole tehnyt koetta määräaikaan mennessä, saat muistutusviestin.

·         Teoriakokeen menestyksen perusteella valitaan 72 osallistujaa aluekilpailuihin. Tasatilanteessa jatkoon pääsijät valitaan teoriakysymysten kysymyskohtaisella painotuksella ja tämänkin jälkeen tasatilanteen tapahtuessa arpomalla.

Kilpailun eteneminen

1.       FMS:n kautta

Rekisteröinti on avoinna rajoitetun ajan. Mahdollisuus rekisteröityä FMS:n kautta päättyy ennen kuin Kilpailujakso alkaa. Mahdollisuus rekisteröityä teoriakokeen kautta päättyy, kun teoriakoe sulkeutuu. Osallistujat voivat käyttää kumpaa tahansa tai molempia rekisteröitymiskeinoja.

Tieto Kilpailun alkamisesta ja päättymisestä näytetään Kilpailuun rekisteröitymisen yhteydessä. Tieto on nähtävissä myös FMS-sovelluksessa Kilpailun aikana ja 1 kuukauden ajan Kilpailun päättymisen jälkeen. Kilpailutiedot ovat nähtävissä myös Scanian verkkosivustoilla osoitteessa www.scania.com/fi/fi/home/experience-scania/driver-competitions/fms-ranking.html Kilpailun päättymiseen asti.

Jos kuljettaja rekisteröityy Kilpailuun FMS:n kautta, hänen työnantajalleen lähetetään tieto asiasta sähköpostitse. Kuitenkin vain kuljettaja itse voi rekisteröityä osallistuakseen Kilpailuun tai keskeyttää sen. Rekisteröinti koskee osallistujan käyttäjätiliä Fleet Management Portaalissa.

Kilpailun tulokset perustuvat tietoihin kuljettajan ajamisesta ajoneuvolla, jonka omistaa se yritys, jolle käyttäjätili on tehty. Kun Kilpailujakso alkaa, kuljettajien tulokset kerätään ja niitä vertaillaan muiden Kilpailuun osallistuvien kuljettajien tuloksiin. FMS:n kautta aluekilpailuihin pääsee kolme (3) parasta kilpailijaa.

Kilpailun aikana kuljettaja voi seurata päivittäistä ajoarvosanaansa tavalliseen tapaan Sovelluksen ajoprofiilista. Arvosana näytetään seuraavasta päivästä alkaen.

Huomautus: Ajoprofiilissa näkyvät arvosanat on yhdistetty FMS Kontrollipaketin tai Scania kuljettajavalmennuksen tilauksiin. Tästä syystä profiilissa näkyy päivittäiset arvosanat koko tilausjaksolle, eli myös Kilpailujaksoa edeltävälle ja seuraavalle ajalle.

2.       Teoriakokeen kautta

Rekisteröinti on avoinna rajoitetun ajan. Rekisteröitymisjakso alkaa ennen teoriakokeen avautumista tai sen avautumisen aikaan, maakohtaisten järjestelyjen mukaisesti. Alkamisaika kerrotaan osoitteessa www.scania.com/fi. Rekisteröityminen päättyy kaikissa maissa samaan aikaan kun teoriakoe sulkeutuu.

Teoriakokeeseen rekisteröityneet osallistujat tekevät teoriakokeen. Sen perusteella, miten osallistujat menestyvät 36 monivalintakysymyksessä, valitaan 69 parasta osallistujaa jatkoon (käytännön ajokokeisiin) Aluekilpailuun.

Jos parhaiten menestyneiden osallistujien pistemäärät ovat täsmälleen samat muiden osallistujien kanssa, Scania Suomi Oy:llä on mahdollisuus painottaa tasatilanteessa valitsemiaan kysymyksiä erojen saamiseksi. Jos eroa ei saada kysymyksin, suoritetaan arvonta.

Osallistujille ilmoitetaan sähköpostitse valinnasta seuraavalle kierrokselle.

3.       Paikalliset/alueelliset käytännön ajokokeet

Seuraavalle kierrokselle pääsevien osallistujien täytyy suorittaa käytännön ajotehtäviä. Scania määrittää ajotehtävien määrän ja luonteen, ja paikallisten tai alueellisten karsintakierrosten tehtävät saattavat olla keskenään samanlaisia tai erilaisia. Jokaisella kierroksella määritetään, ketkä osallistujista pääsevät seuraavaan kilpailuvaiheeseen eli kansalliseen finaaliin.

Alueellisten kierrosten jälkeen Scania Suomi Oy tarkistaa seuraavat dokumentit:

•          kopio CE-ajokortista

•             kopio asiakirjasta, joka todistaa osallistujan kansallisuuden ja syntymäpäivän (henkilökortti tai passi)

•          kopio kuljettajakortista digitaalista ajopiirturia varten.

Jos jatkoon päässyt kilpailija on kykenemätön tai haluton osallistumaan alueelliselle karsintakierrokselle, mahdollisuus annetaan kilpailijalle, jolla on seuraavaksi korkein pistemäärä.

4.       Kansallinen finaali (molemmat karsintaväylät)

Kansallisessa finaalissa kilpailevat sekä FMS:n että teoriakokeen perusteella jatkoon päässet osallistujat. Suomen FMS –kilpailusta pääsee kolme (3) kilpailijaa aluekilpailuihin. Online Teoriakokeesta siirtyy korkeintaan 69 kilpailijaa aluekilpailuihin. Aluekilpailuja on kolme (3) kappaletta, joista kuhunkin voi osallistua enintään 24 osallistujaa. Scania Suomi Oy varaa oikeuden järjestellä kilpailijat haluamallaan tavalla aluekilpailuihin. Aluekilpailuista siirtyy neljä (4) parasta kuljettajaa kansalliseen finaaliin. Jos paikkoja jää vapaaksi, on etusijalla sen alueen viidennen sijan saanut kilpailija mistä peruutuksen tehnyt kilpailija oli. Seuraavana on se kilpailija, joka on saavuttanut viidennen sijan paremmilla pisteillä toisessa aluekilpailussa. Jos peruutuksia on enemmän, on etusijalla sija ja samalla sijalla ensisijaisesti kilpailupaikka ja toissijaisesti tulos.

Scanian maakohtaiset myyntiyksiköt voivat ottaa yhteyttä sähköpostin välityksellä ja/tai suoraan niihin henkilöihin, jotka pääsevät viimeiselle kierrokselle eli Euroopan finaaliin.

Finaali järjestetään niille kilpailijoille, jotka pääsevät jatkoon alueellisista karsinnoista. Tämä kierros kestää yhden tai kaksi päivää, ja sen paikka on Helsingin messukeskus, Kuljetusnäyttely 2019. 10.-11.5.2019.

Jos jatkoon päässyt kilpailija on kykenemätön tai haluton osallistumaan kansalliseen finaaliin, mahdollisuus annetaan kilpailijalle, jolla on seuraavaksi korkein pistemäärä.

 

Huomautus: Kilpailijat, jotka pääsevät jatkoon FMS:n kautta, suorittavat käytännön ajotehtäviä. FMS:n kautta jatkoon päässeet kilpailevat ensin alueellisissa finaaleissa. Jos osallistuja pääsee jatkoon sekä teoriakokeen että FMS:n kautta, hän ei voi saada kahta paikkaa finaalissa. Tässä tapauksessa valitaan toinen kilpailija täyttämään toinen finaalipaikka.

5.       Euroopan finaali (molemmat karsintaväylät)

Kunkin kansallisen finaalin voittaja kutsutaan kilpailemaan Euroopan finaalissa. Euroopan finaali koostuu uusista käytännön ajohaasteista, jotka pisteytetään. Voittaja päätetään ja palkinnot jaetaan finaalisuorituksen perusteella.

Ensimmäinen palkinto: voittaja saa upouuden Scania-kuorma-auton.

Arvo noin 100 000 €.

Voittaja ei voi kohdistaa mitään vaatimuksia tarjottua palkintoa kohtaan, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai korvata muulla palkinnolla tai vaihtaa muuhun palkintoon mistään syystä.

Voittajan tulee maksaa kaikki palkintoon liittyvät verot ja kustannukset.

Scanian arviointi Kilpailun tuloksista

1.       FMS:n kautta

Kilpailun tulokset ilmoitetaan asteikolla A–E, ja ne perustuvat Scanian omaan ajotyylin arviointimalliin. Malli hyödyntää ajoneuvosta ajon aikana kerättyjä tietoja. Se muodostaa arvion, jossa otetaan huomioon ajotapahtuman aikaiset olosuhteet.

Malli ottaa huomioon esimerkiksi käytössä olleen ajoneuvon ja tunnistaa, onko ajo tapahtunut enimmäkseen kaupunkiympäristössä, maaseudulla vai moottoritiellä.

Kilpailun tuloksiin vaikuttaa myös se, kuinka paljon osallistuja on ajanut Kilpailujakson aikana. Jos kahdella kuljettajalla on täsmälleen sama arvosana, enemmän ajoaikaa kerännyt kuljettaja arvioidaan paremmaksi. Kolme (3) parasta kuljettajaa pääsee suoraan aluefinaaliin FMS –kilpailusta.

2.       Teoriakokeen kautta

Teoriakokeen tulokset ilmoitetaan suhteessa enimmäispistemäärään 36 tai oikeiden vastausten prosenttiosuutena. Käytetään 36 pistettä. Jokaisessa monivalintakysymyksessä on kolme mahdollista vaihtoehtoa mutta vain yksi oikea vastaus. Kun kaikkien maiden osallistujat ovat tehneet teoriakokeen, osallistujille toimitetaan sähköpostitse näiden lähettämät vastaukset ja oikeat vastaukset.

Käyttäytymissäännöt

Ajosuorituksen arviointi perustuu ajoihin, jotka tehdään osana normaalia työtä.

Kaikista manipulaatioyrityksistä on seurauksena Kilpailusta poissulkeminen.

Tietojen käsittely ja käyttöoikeudet

1.       FMS:n kautta jatkoon päässeet

Kaikki ajoneuvot, joihin on asennettu Scania Fleet Management -tilaus, lähettävät tietoja Scanialle tilauksen sopimusehtojen mukaisesti.

Täydellinen selostus tietojen keräämisestä ja säilytyksestä on erillisessä sopimuksessa, joka koskee Scanian etäyhteyspalveluiden tilauksia. Ota yhteyttä työnantajaasi, jos haluat lukea tämän sopimuksen.

Kilpailujakson aikana tietoja käsitellään ja säilytetään seuraavia tarkoituksia varten:

·         käyttäjätilin tunnistaminen Fleet Management Portalissa

·         Kilpailuun rekisteröitymisen ja yhteydenottovaihtoehtojen tunnistaminen

·         osallistumiskriteerien täyttämisen tarkistaminen

·         arvosanojen ja sijoituksen muodostaminen Kilpailujakson aikana osallistujan tietojen perusteella ja tämän asiakirjan kuvauksen mukaisesti.

Scania CV AB on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Kilpailun tietoja säilytetään Scania CV AB:n omistamilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Ruotsin Södertäljessä.

Tietojen käsittelijä on Scania CV AB, ja ne jaetaan Scanian maakohtaisten myyntiyhtiöiden kanssa.

Luettelo Kilpailun parhaista kuljettajista julkaistaan Scanian virallisten kanavien kautta. Tuloksissa näkyy osallistujien Fleet Management Portal -käyttäjänimi sekä sen yhtiön tiedot, jossa osallistujat työskentelevät.

Kilpailun tietoja voidaan säilyttää 3 kuukauden ajan Kilpailun päättymisestä lukien. Sen jälkeen kaikki tiedot, jotka on tallennettu Scanian palvelimille erityisesti Kilpailua varten, poistetaan.

Jos osallistuja keskeyttää osallistumisensa Kilpailuun ja peruuttaa rekisteröitymisensä, hänen Kilpailutietonsa poistetaan.

Scania ei ryhdy poistamaan henkilötietoja ja tuloksia, jotka julkaistaan Scanian virallisten kanavien kautta Kilpailuun liittyen.

2.       Teoriakokeen kautta jatkoon päässeet

Kaikkia teoriakokeen osana annettuja tietoja hallinnoidaan Scanian tietosuojakäytännön mukaisesti. Käytäntö on luettavissa osoitteessa www.scania.com/privacy. Scania.comin kautta rekisteröintiä ja teoriakokeen tekemistä varten kerättyjä tietoja koskevat kohdissa "Kuljettajana" ja "Verkkosivustomme vierailijana" listatut ehdot.

Rekisteröinnin yhteydessä Scania kerää seuraavat henkilötiedot:

·         etunimi

·         sukunimi

·         sähköpostiosoite

·         puhelinnumero (valinnainen).

Pyydämme myös hyväksynnän yhteydenotoille Scania Driver Competition -kilpailuun liittyvissä asioissa sekä sähköpostitse että tekstiviestitse (jos puhelinnumero on annettu). Teemme tämän kilpailujärjestelyjen sujuvuuden varmistamiseksi ja voidaksemme olla osallistujiin yhteydessä kilpailuun liittyvissä asioissa.

Scania Suomi Oy on näin kerättyjen tietojen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tiedot jaetaan Scanian kansainvälisten liiketoimintayksiköiden ja Ruotsin Södertäljen pääkonttorin kesken teoriakokeen toteuttamisen vuoksi. Näitä tietoja käytetään

·         teoriakokeen osallistujien tunnistamiseen kirjautumisvaiheessa

·         teoriakokeen vastausten tallentamiseen

·         pistemäärän laskemiseen

·         osallistujien kanssa viestimiseen Kilpailun aikana

·         jos kirjautumisvaiheessa annettiin suostumus, markkinointitarjousten ja muun Scaniaan, sen tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyvien viestien lähettämiseen.

Kilpailun tiedot säilytetään Ruotsin Södertäljessä sijaitsevilla palvelimilla sekä Scanian kumppanien palvelimilla, jotka voivat sijaita Euroopan unionin ulkopuolella. Jos tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, noudatamme siirrossa sisäisiä ja ulkoisia tietosuojasopimuksia, mukaan lukien EU:n vakiosopimuslausekkeita sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä.

Scania ei ilman nimenomaista lupaa julkaise osallistujien teoriakokeesta saamaa henkilökohtaista tulosta/arvosanaa missään kanavassa.

Kilpailun tietoja voidaan säilyttää 6 kuukauden ajan Kilpailun päättymisestä lukien (eli Euroopan finaalin päättymisestä lukien). Sen jälkeen kaikki henkilötiedot, jotka on tallennettu Scanian tai sen kumppanien palvelimille Kilpailua varten, poistetaan. Yhteen koottuja, ei tunnistettavissa olevia tietoja säilytetään Kilpailun ja Scanian tuotteiden ja palveluiden myöhempää arviointia varten sekä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin.

Jos osallistuja keskeyttää Kilpailun ja haluaa perua rekisteröintinsä, hän voi tehdä niin käyttämällä peruutuslinkkiä, joka on jokaisen Scanian lähettämän, Scania Driver Competitions -kilpailuun liittyvän sähköpostin lopussa. Muiden mahdollisten viestien, kuten uutiskirjeiden ja markkinointipalveluiden, tilaus pitää perua erikseen.

Kilpailun keskeyttäminen ja mitä sen jälkeen tapahtuu

Kilpailun voi keskeyttää toimimalla alla kuvatun prosessin mukaisesti, rekisteröintitavasta riippuen.

1.       FMS:n kautta rekisteröityneet

Osallistuja voi halutessaan keskeyttää kilpailun suoraan Sovelluksessa. Osallistuja voi peruuttaa rekisteröitymisensä milloin tahansa rekisteröinnin tai Kilpailujakson aikana.

Kilpailun lopettamisen jälkeen kaikki erityisesti Kilpailuun liittyvät tiedot poistetaan. Jos osallistujan nimi ja tulokset on kuitenkin jo julkaistu Scanian virallisten kanavien kautta, näitä tietoja ei poisteta.

Kilpailutietojen poistamispyyntö ei koske muihin Scanian etäyhteyspalveluihin liittyviä tietoja.

Tietoa näiden tietojen poistamisen prosessista on Scanian etäyhteyspalveluiden tilauksien yleisten ehtojen sopimuksessa.

Kilpailun keskeyttämisen jälkeen osallistuja saa käyttäjätiliin yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen, että on poistunut Kilpailusta ja että hänen tietonsa on poistettu.

2.       Teoriakokeen kautta

Osallistuja voi keskeyttää Kilpailun peruuttamalla tilauksen Scania Driver Competitions -sähköpostipalvelusta. Tämän voi tehdä suoraan millä tahansa sähköpostiohjelmalla tai verkkoselaimella.

Kun osallistuja valitsee Peruuta tilaus -linkin, hän siirtyy sivulle, jossa hallinnoidaan yhteysasetuksia. Tällä sivulla voi ilmoittaa, ettei enää halua saada Scanialta Scania Driver Competitions -kilpailuun liittyviä viestejä. Scania ei jatka teoriakokeen kautta toteutettua osallistumista Kilpailuun tämän pidemmälle.

Jos osallistuja haluaa, että hänen tietonsa poistetaan, tätä voi pyytää sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen jenna.metsola@scania.fi. Scania Suomi Oy:n edustajat ilmoittavat osallistujalle, kun tämän tiedot on poistettu.

 

Kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä

Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten Scania käsittelee henkilötietojasi osana Kilpailua, ota yhteyttä paikalliseen Scania-edustajaasi.

Osallistumisen ehdot

Jokaisen Scania Driver Competitions 2018/2019 -kilpailun osallistujan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

•          hyväksyy SDC 2018/9 -asetusten käyttöehdot

•          on Suomen kansalainen

•          omistaa CE-ajokortin; Suomen kilpailussa täytyy olla CE-ajo-oikeus voimassa

•          omistaa kuljettajakortin digitaalista ajopiirturia varten.

 

Jos kuljettaja ei täytä jotain yllä mainituista vaatimuksista, hän ei voi päästä seuraaville kierroksille. Scania Suomi Oy:n työntekijät ja sopimuspalvelukumppanit eivät saa osallistua kilpailuun.

Valitukset

Pidätämme oikeuden muuttaa kilpailuprosessia.

Kaikki valitukset voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Scania Suomi Oy, Muonamiehentie 1 00390 Helsinki, SDC –kilpailu, Erno Sirviö

Luottamuksellisuus

Kaikkea Kilpailuun ja Kilpailun tuloksiin liittyvää tietoa käytetään vain siten kun Sovelluksessa ja näissä yleisissä ehdoissa on määritetty, ja muissa suhteissa tiedot säilyvät luottamuksellisina.

Vastuu

Scania ei ole vastuussa Kilpailun tuloksista tehtyjen arvioiden tai lopputulemien oikeellisuudesta, paitsi siltä osin kuin ne liittyvät Scanian yksipuolisesti määriteltyyn arviointimalliin yllä mainitun mukaisesti.

Tämän vuoksi osallistujat eivät ole oikeutettuja esittämään vaatimuksia Scanialle, jos he kokevat tulleensa arvioiduksi eri tavalla kuin muut osallistujat. Scania ei ole missään vastuussa epäsuorista vahingoista, elleivät ne ole aiheutuneet pahantahtoisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Riitojen ratkaisu