Eesti

KESKKONDA SÄÄSTEV TRANSPORT

VÕTKE CO₂ KONTROLLI ALLA

Keskkonda hoidev

Kas soovite teha CO₂ vähendamises suure hüppe? Scania pakub keskkonnasõbralikke transpordilahendusi, mis on majanduslikult tasuvad – siin ja praegu. Alternatiivkütuste, energiatõhususe ja nutikama transpordi kombinatsiooni kaudu saate aidata säästa planeeti tulusal viisil.

KÜTUSTE VALIK

Scanial on pakkuda kõige laiemat alternatiivkütustega mootorite valikut.

ENERGIA SÄÄSTMINE

Energiasäästlikud lahendused koos kütusesäästlike toodete ja professionaalsete sõidukijuhti abistavate teenustega nagu juhikoolitused.

NUTIKAM TRANSPORT

Transpordivoo ja logistika optimeerimine, kasutades teenuseid, nagu Scania sõidukipargi haldus.

KÜTUSTE VALIK

Kas soovite tavapärase diiselmootori jõudu, kasutades samas taastuvaid kütuseid? See pole kauge unistus – see on võimalik nüüd ja praegu.

ENERGIA SÄÄSTMINE

Säästke kütust! Anname teile konkreetsed vahendid, mida vajate sõiduki optimeerimiseks ja juhtide koolitamiseks.

NUTIKAMAD LAHENDUSED

Me lihtsustame sõidukipargi logistika keerukust, et saaksite keskenduda äritegevusest maksimumi võtmisele.

OLGE OSA LAHENDUSEST

Vaadake, kuidas anda oma panus kliimamuutuste aeglustamisse, kasutades Scania keskkonnasäästlikke transpordilahendusi.

„Meie eesmärk pole keskkonnasäästlik kuvand, vaid see, et meie pingutustel oleks tõelised tulemused.”

Josef Zettel

Ettevõtte Coop logistikajuht, Šveits