Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Pakkumised talveks

VAATA

Taastuvkütused

Parim valik

Kuni muud lahendused (nagu elektrifitseerimine) muutuvad elujõulisemaks, on biokütused parimad ja mõnel juhul ainsaks võimaluseks süsiniku heitmete kiireks vähendamiseks.

Scania pakub turu suurimat mootorivalikut, mis töötavad ka fossiilkütuste taastuvate alternatiividega, alates etanoolveokitest ja -bussidest kuni biometaani (LNG või CNG) kasutavate sõidukiteni. Kõik meie Euro 5 ja 6 diiselmootorid suudavad töötada hüdrogeenitud taimeõli ehk biodiisel HVO-ga, samas kui peaaegu kõik meie sõidukid võivad töötada varasema põlvkonna biodiisliga FAME. Oleme taastuvkütuste mootorivalikut arendanud üle 25 aasta, alustades 1990. aastatel etanooliga töötavate bussidega.

 

Transpordisektoris panustavad biokütused pea koheselt süsinikuemissiooni vähendamisse. Vastavalt Scania kliimamuutuse vähendamise uuringule on taastuvate kütuste suurem kasutamine kiireim viis lühikese aja jooksul maksimaalse süsinikuemissiooni vähendamise saavutamiseks.

 

Biometaani veel vähene saadavus on endiselt transpordisektorile väljakutseks. Kuni selle suurema levikuni on maagaasil säästvas transpordis jätkuvalt oluline roll, kuna võimaldab suurendada gaasisõidukite osakaalu ja soodustab seeläbi gaasisõidukite kasutuselevõttu. Samal ajal teeme koostööd partneritega biogaasi taristu laiendamiseks.

Biodiisel HVO
 

Uue põlvkonna biodiisel HVO (hüdrogeenitud taimeõli) on kaasagne viis kõrge kvaliteediga taastuva diiselkütuse tootmiseks, ohustamata kütuse logistikat, mootoreid ja heitgaaside järeltöötluse seadmeid.

HVO-d saab teha erinevatest taastuvatest allikatest, näiteks kasutatud õlist, rapsiõlist, palmiõlist ja loomsest rasvast. Nende energiaallikate kasutamine vähendab oluliselt kasvuhoonegaase. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

 

Biodiisel FAME
 

Varasema põlvkonna biodiislit FAME (ehk Fatty Acid Methyl Esther (rasvhappe metüülester)) saab teha erinevatest allikatest, näiteks rapsiõlist, taimedest ja toiduõli jäätmetest. Biodiisel FAME eeliseks on see, et selliste taimeõlide jääke on saada suurtes kogustes.

Jätkusuutlikku biodiislit FAME kasutatakse peamiselt fossiilse diislikütusega segamiseks või puhtal 100% kujul. Tavalise fossiilse diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 85%.

 

Biometaan ehk biogaas
 

Biometaani saab toota paljudest taastuvatest allikatest, kuid kõige kulutõhusam ja jätkusuutlikum meetod on reovee või jäätmete kasutamine. Biogaas on keemiliselt samasugune, kui maagaas aga biogaas on taastuv ja maagaas on fossiilne. Mõlemaid kütuseid saab kasutada üheskoos.

 

Maagaas
 

Maagaas on metaangaas, mida leidub maakoores teiste fossiilsete maavaradega. Seda saadakse gaasimaardlatest või koos nafta pumpamisega. Maagaas on fossiilne kütus, kuid kuna metaani molekul sisaldab vähem süsinikku kui diiselkütus, siis on eraldunud CO2 hulk põlemisel standardse diiselmootoriga võrreldes väiksem.

 

Bioetanool
 

Bioetanool on tänapäeva transpordis kõige laialdasemalt kasutatav biokütus. Suur eelis on see, et see on vedelik ja on kogu maailmas saadaval suurtes kogustes.

Seda saab toota paljudest taastuvatest toormaterjalidest, nagu suhkruroost, nisust ja maisist. Kasutada saab ka tärklise- või suhkrurikkaid jäätmeid, nagu tselluloosi või leiba. Peale selle on bioetanooli võrdlemisi lihtne toota, seda ka väikeses mahus. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

 

Hübriid
 

Hübriidsõiduk töötab elektrienergia ja biokütusega. See vähendab oluliselt kütusekulu, mis omakorda vähendab heitmeid. Elektrimootor vähendab ka müra, andes hübriidsõidukile eelised, nagu sõitmine linnades varahommikul, hilja õhtul või öösel.

Tipptunnivälised tarned pakuvad mitmeid eeliseid, nagu sõiduaja, kütusekulu ja CO2 heitmete vähenemine. Samuti suurendab see sõiduki kasutusaega. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

 

Pistikhübriid
 

Pistikühendusega hübriidversioon tähendab seda, et veok saab alati alustada tööd täislaetud akudega. Seejärel saab kasutada ka täiendavat laadimist juhi töövahetuse ajal, kui veok on pargitud laadimiseks või mahalaadimiseks või kui juht puhkab.

Elektrilise jõuülekande ja tavalise mootori kombinatsioon vähendab kütusekulu, mis omakorda vähendab heitmed ja mürataset. Pistikhübriidil on tavalise diisliga võrreldes kuni 90% vähem CO2-heitmeid (hübriidi ja HVO kombinatsiooni puhul).