Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

Kohapealne optimeerimine

Teie reaalsuse järgi kohandatud

Elimineeri raiskamine

Scania kohapealse optimeerimise tuumaks on tutvustada tööriistu ja meetodeid millega suurendada säästlikkust reaalsetes kaevandussituatsioonides, põhinedes timmimisprintsiipidel. Me töötame teiega koos jätkuvate paranduste ja teostamiste suunas, et tagada optimaalne tootlikkus ja tegutsemiskulu.

Aeg

Mõõtes tsükli aega (järjestamine, ootamine, töökoda jne) identifitseerime ummikuid ja mida teha, et parandada aega.

Laadung

Ülelaadimine suurendab riske, tsükliaega ja paranduste ning hoolduste tasu. Optimeerides laadungit ja laadimise ala saate suurendada produktiivsust.

Tee

Halvad teed mõjuvad halvasti varustusele, tootlikkusele ja juhi mugavusele ning viivad turvariskide suurenemiseni ning ka suurema kütusekuluni.

Ohutus

Vale varustus, pudenemine, halvad teeolud ja mitmed muud faktorid võivad viia turvajuhtumiteni ja võivad katkestada ka teie toodangut.

Jätkusuutlikkus

Madalam kaalu ja koormuse suhe, rivi ja ülelaadimise elimineerimine. Need kõik viivad madalama kütusekulu ja CO2 heiteni. Tõhusus protsessis tähendab vähem raiskamist ja ressursside vajadust toodanguks.

Meie lähenemine

See olukord

Selleks, et protsessist aru saada, peame me looma peegli operatsioonist, leidma baasjoone normaalsest situatsioonist, millel mõõta meie paranemist. Seda saab teha läbi väärtuse voo kaardistamise, erinevaid osanikke intervjueerides, sõidukite telemaatika, töökoja protsessi ja võtmealade visualiseerimise.

Arengupotentsiaal

Luues praeguse „normaalse situatsiooni“, loome me ruumi paranemiseks. Koos teiega töötame me paranduste võtmealadel, mis mõjutavad kogu tervet operatsiooni, seeläbi elimineerides ühe osa korraga optimeerimist.

Rakendamine

Kõige keerulisem osa igast projektist on teha selgeks, et rakendamine töötab ja et mentaliteet jääb alles. Siin pöörame me potentsiaali arenguks. Me töötame koos, et prioritiseerida ja planeerida, panna paika ajajoon ja luua viise, kuidas mõõta asjakohast aega, laadungit, teid, ohutust, jätkusuutlikkust, kapitali, tegevuskulusid, faktoreid.

Huvitatud Scania tegevuskoha optimeerimisest?

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil mining@scania.com.

Scania kaevanduse kontaktandmed
Map

Räägime asjast

Leidke lähim edasimüüja

Scania abi

Me oleme siin, et aidata – 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas.

Helistage
0800 800 660
Leidke lähim edasimüüja