i lære på kontoret hos Stiholt

I lære på kontoret hos Stiholt

På kontorområdet er man typisk beskæftiget med almindeligt forekommende kontorfunktioner inden for formidling og service, økonomi, administration og informationsteknologi i administrationen hos Stiholt, Sæby.

Hos Stiholt tager vi typisk elever med en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf), herefter består uddannelsen af:

Et grundforløb på maksimalt 10 uger efterfulgt af en grundforløbsprøve. Har du ikke hhx skal der forberedende kurser til.

Et hovedforløb med 2 år i virksomheden afbrudt af 5 -7 ugers skoleophold. 

Det er også muligt at tage en kontoruddannelse med eux. Læs mere om kontoruddannelsen her.

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere om muligheder for erhvervsuddannelse for voksne her.

Som kontorelev hos Stiholt kommer man rundt i "hele" huset. Der er oplæring i både løn-, debitor-, kreditorafdelingen samt administration og i receptionen. Du vil få direkte kontakt med kunderne og på egen hånd lære kunsten, at give en super service ud fra vores kerne værdier: Tillid, Kvalitet og Viden.

Er du interesseret i at vide mere, så læs mere om kontoruddannelsen her.