Det ser ud som om, at du er placeret i .

Gå til dit Scania-marked for mere information.

Alternative brændstoffer

Den bedste mulighed

Indtil andre løsninger som elektrificering bliver mere levedygtige, er biobrændstoffer det bedste og i nogle tilfælde den eneste tilgængelige mulighed for en væsentlig reduktion af CO2-udledningen på kort sigt.

Scania udvikler og leverer den største portefølje af motorer på markedet, som kan kører på alternativer til fossile brændstoffer. Det gælder lige fra ethanol-lastbiler og -busser til køretøjer, der kører på flydende eller komprimeret biogas. Alle vores Euro 5- og Euro 6-motorer kan kører på Hydrotreated Vegetable Oil (HVO-biodiesel), mens næsten alle vores køretøjer kan køre på FAME biodiesel. Vi har udviklet denne portefølje i mere end 25 år, startende med ethanoldrevne busser i 1990'erne.

 

I transportsektoren yder biobrændstoffer et næsten øjeblikkeligt bidrag til CO2-reduktionen. Ifølge The Pathway Study er forøget anvende af disse vedvarende brændstoffer den hurtigste vej til at opnå de største reduktioner af kulstofemissioner på kort sigt.

 

Den begrænsede forsyning af biogas er fortsat en udfordring for transportsektoren. Indtil dette er løst, vil naturgas fortsat spille et vigtigt rolle i det bæredygtige transportsystem, da det giver os mulighed for at øge markedsvolumenet af gasbiler og derved tilskynde til udvidelse af biogasleverancerne. I mellemtiden arbejder vi med partnere for at forbedre forsyningsinfrastrukturen til biogas, så den skaleres op hurtigt.

HVO
 

Hydrogeneret vegetabilsk olie – HVO – er en moderne måde at producere biologisk baserede dieselbrændstof af høj kvalitet uden at gå på kompromis med brændstoflogistik, motorer, udstødningssystemer eller emissioner.

HVO kan fremstilles fra forskellige kilder – f.eks. spildolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt. Anvendelsen af disse energikilder har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

 

Biodiesel
 

Biodiesel, der også kaldes FAME (fedtsyremetylester), kan fremstilles ud fra forskellige kilder, f.eks. rapsfrø, planter og affaldsmadolie. Biodiesel har også den fordel, at det er flydende, og at det er tilgængeligt i store mængder.

Udbuddet af bæredygtig biodiesel anvendes primært til iblanding i diesel eller i 100 % ren form. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 85 % reduktion af CO2-udslippet.

 

Biogas
 

Biogas kan produceres af mange forskellige kilder. Den mest omkostningseffektive måde til produktion af biogas er brug af lokalt spildevand og affald. Biogas består af det samme molekyle som naturgas, men biogas er fornybar, og naturgas er fossilt. De to typer kan bruges parallelt.

 

Naturgas
 

Naturgas er metangas, som findes i lommer i jordens overflade. Den udvindes fra separate gasforekomster eller i forbindelse med olieudvindelse. Naturgas er et fossilt brændstof, men da metanmolekylet kun indeholder ét kulstofatom, er mængden af udledt CO2 under forbrænding mindre end med brug af standarddiesel.

 

Bioetanol
 

Bioetanol er det mest udbredte biobrændstof i transportbranchen i dag. Det er også det biobrændstof, der mest sandsynligt kan leveres i store mængder på en bæredygtig måde i fremtiden. En stor fordel er, at brændstoffet er flydende, og at det er tilgængeligt i store mængder globalt.

Det kan produceres af forskellige råmaterialer som sukkerrør, hvede og majs. Det er også muligt at bruge affaldsprodukter med højt indhold af stivelse eller sukker, f.eks. cellulose eller brød. Derudover er det relativt nemt at producere bioethanol selv i små mængder. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

 

Hybrid
 

Hybridkøretøjet kører på elektricitet kombineret med et biobrændstof. Det reducerer brændstofforbruget markant og resulterer derfor i lavere emissioner. Det reducerer også støjniveauet, hvilket giver hybridkøretøjet mulighed for at køre i bymidten både tidligt om morgenen, sent om aftenen og endda om natten.

Distribution uden for myldretiden giver mange fordele som bl.a. reduceret køretid, brændstofforbrug og CO2-udslip. Det øger også køretøjets anvendelsesmuligheder. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

 

Plug-in hybrid
 

Plug-in betyder, at køretøjet altid kan starte på sine opgaver fuldt opladet. Den supplerende opladning kan også ske i løbet af arbejdsdagen, når lastbilen skal læsses eller losses, eller når chaufføren skal have sine lovpligtige pauser.

Denne kombination med en elektrisk drivline og traditionel motor reducerer brændstofforbruget, hvilket giver færre emissioner og lavere støjniveau. Hybrid kan give op til 90 % reduktion i CO2-udslippet sammenlignet med traditionel diesel (ved hybrid i kombination med HVO-brændstof).