Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Miljøpolitik

Scania er en af verdens førende leverandører af transportløsninger, herunder af tunge lastbiler og busser samt tilhørende serviceydelser. Scania er også en af verdens førende leverandører af industri- og marinemotorer.

Scanias mål er at gå forrest i skiftet til et bæredygtigt transportsystem og dermed skabe en verden af mobilitet, der er bedre for virksomheder, for samfundet og for miljøet. Hos Scania betragter vi FN's Agenda 2030 som en fælles målsætning, der kræver samarbejde på tværs af regeringer, erhvervslivet og de civile samfund i bred forstand. Vi støtter aktivt de 17 verdensmål og er overbeviste om, at de kan føre til afgørende forandringer for både civile samfund og for erhvervslivet.

Som medunderskrivere i FN's Global Compact-organisation har Scania forpligtet sig til at følge de 10 bærende principper for miljø, menneskerettigheder og arbejdstageres rettigheder samt mod korruption.

En holistisk tilgang til bæredygtig transport

Vores bæredygtige transportløsninger er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder og andre interessenter og bygger på tre søjler:

- Energieffektivitet, den mest effektive teknologi for vores produkter kombineret med services til gavn for optimal ydeevne på vores drivliner, optimering af vores køretøjer samt reduktion af brændstofforbruget.

- Bæredygtige brændstoffer og elektrificering, det største udvalg af motorer til drift på bæredygtige brændstoffer samt teknologier til elektrificering af køretøjer og infrastruktur.

- Smart og sikker transport ved hjælp af opkobling, der skaber mere effektive logistikstrømme og højere udnyttelsesgrader.

Partnerskaber er afgørende for at forbedre transportens økosystemer og logistikken, og Scania samarbejder med de civile samfund, politikere, operatører og kunder. 

Miljøansvar

Både når det gælder produkter, processer og services er Scanias miljøinitiativer proaktive og baseret på forsigtighedsprincippet og livscyklusperspektivet. Takket være et stærkt fokus på løbende forbedringer i hele vores organisation sikrer vi høj kvalitet i miljøledelsen på alle områder. Afvigelser fra fastsatte mål og standarder hjælper os til at identificere og reducere spild.

Vi stræber såvel internt som eksternt efter at optimere alle vores arbejdsprocesser og samtidig fokusere på at optimere ressourceforbruget. Vi har stærkt fokus på at reducere energiforbruget og udslippet af drivhusgasser fra alle dele af vores virksomhed. Vi støtter aktivt den grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund takket være ansvarlige indkøb af energi samt udfasning af fossile brændstoffer. Vi arbejder aktivt i retning af en cirkulær økonomi ved at reducere vores affaldsmængder og samtidig minimere den samlede miljøbelastning fra vores aktiviteter.

Scania forpligter sig til at overholde juridiske og andre forpligtelser samt selverklærede miljømålsætninger. Vi forpligter os til at gennemføre troværdig og gennemsigtig rapportering til vores interessenter ved hjælp af regelmæssig og relevant information om vores aktiviteter.

Scania forpligter sig til at gennemføre relevant og opdateret uddannelse af medarbejderstaben. Viden og engagement hos vores veluddannede medarbejdere gør os i stand til at løfte ansvaret og føre an i omstillingen.