Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

FORSKNING OG UDVIKLING

Fremmer en innovativ kultur

Innovation forbedrer oppetiden

Scania investerer betydelige beløb i verdensførende forskning og udvikling. Kunderne kræver pålidelige og nyskabende løsninger, der øger køretøjernes oppetid.

Efter den vellykkede introduktion af virksomhedens Euro 6-motorserie ligger Scanias fokus fortsat på lavemissionstransportløsninger. I den nærmeste fremtid vil virksomheden også øge sit fokus på alternative brændstoffer og udvikling af hybridløsninger.

Scanias kapacitet for innovation øges som et resultat af virksomhedens løbende samarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, leverandører, kunder og andre partnere. Det giver mulighed for at skabe en innovativ kultur, der sikrer de nødvendige færdigheder i forhold til fremtidig vækst og udvikling og fremmer ideer til udvikling af mere bæredygtige transportløsninger. Scania samarbejder blandt andet med Sveriges Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers University og universiteter i Luleå og Linköping. En anden vigtig fordel er at have adgang til Volkswagen Groups globale udviklingsnetværk.

De fordele, Scania opnår ved at samarbejde med Volkswagen og akademiske partnere, gør virksomheden i stand til at reagere hurtigere på nye tendenser og ny teknologisk udvikling og som resultat heraf finde frem til nye løsninger. Det teknologiske lederskab er baseret på samarbejde med de rette partnere.

Det er afgørende at forstå kundernes daglige drift. Som spiller på verdensmarkedet må Scania tilpasse globale løsninger til specifikke markedsbehov. På nye markeder og i nye segmenter med særlige driftsforhold kan fokus fx ligge på tilpasning af eksisterende produkter til lokale krav, såsom specifikke kørselsafstande eller kapacitetsudnyttelse. Eller det kan ligge på udvikling af nye produkter. Energiressourcer og energipolitikker varierer fra land til land, og det betyder, at Scania har brug for at operere med en høj grad af fleksibilitet og være villig til at levere et bredt udvalg af løsninger.

Området for forbundne køretøjer bidrager med værdifuldt input til Scanias forskning og udvikling. Indsamling af data gør det muligt at analysere køretøjernes ydeevne under et bredt udvalg af driftsforhold. Dataene kan også bruges til at analysere chaufførens adfærd til brug i udviklingen af nye avancerede støttesystemer til chauffører.