Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Alternativní paliva

Nejlepší volba

Dokud se nestanou životaschopnější jiná řešení, jako je například elektrifikace, jsou biopaliva nejlepší a v některých případech jedinou dostupnou možností, jak v blízké budoucnosti podstatně snížit emise uhlíku.

Společnost Scania vyvíjí a nabízí nejširší portfolio motorů, které využívají alternativy k fosilním palivům. Tyto motory se používají v nákladních vozidlech a autobusech s pohonem na etanol i ve vozidlech s pohonem na kapalný nebo stlačený bioplyn. Všechny naše motory Euro 5 a 6 mohou spalovat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) a téměř všechna naše vozidla mohou k provozu využívat bionaftu (FAME). Současné portfolio jsme vyvíjeli přes 25 let, počínaje autobusy na etanol používanými v 90. letech.

 

Biopaliva mohou v odvětví přepravy téměř okamžitě přispět ke snížení emisí uhlíku. Podle studie organizace Pathways je zvýšení míry používání těchto obnovitelných paliv nejrychlejší cestou k dosažení nejvyššího snížení emisí uhlíku v krátkodobém horizontu.

 

Odvětví přepravy však musí vyřešit omezené dodávky bioplynu. Dokud se dodávky nevyřeší, bude role zemního plynu v koncepci udržitelné přepravy velmi důležitá – dostupný zemní plyn totiž umožní zvýšit tržní podíl plynem poháněných vozidel a tím i motivovat širší využívání plynového pohonu. Aby se pohon na bioplyn co nejvíce rozšířil, spolupracujeme s partnery na vylepšování infrastruktury dodávek bioplynu.

HVO
 

Hydrogenovaný rostlinný olej (Hydrogenated Vegetable Oil – HVO) je moderní způsob výroby vysoce kvalitních paliv na bázi bionafty. Způsob, který nemá negativní dopady na palivovou logistiku, motory, čištění výfukových plynů a ani na emise výfukových plynů.

HVO se vyrábí z různých zdrojů, například z použitého oleje, řepkového oleje, palmového oleje a živočišného tuku. Využití těchto energetických zdrojů má velký vliv na celkovou redukci emisí skleníkových plynů. Ve srovnání se standardní naftou je v optimálním případě možné snížit emise CO2 až o 90 %.

 

Bionafta
 

Bionafta (neboli FAME – Fatty Acid Methyl Ester – methylester mastných kyselin) se vyrábí z různých zdrojů, například z řepkového semene, z rostlin a z použitého kuchyňského oleje. Bionafta je výhodná i díky tomu, že jde o kapalinu, navíc dostupnou ve velkých množstvích.

Udržitelná bionafta se primárně používá k přimíchávání do nafty, případně ji lze využít i ve 100% čisté formě. Ve srovnání se standardní naftou lze v optimálním případě snížit emise CO2 odhadem až o 85 %.

 

Bioplyn
 

Bioplyn se vyrábí z mnoha zdrojů, ale nejméně nákladný a nejlépe udržitelný způsob výroby je využití místních odpadních vod a skládek. Bioplyn se skládá ze stejných molekul jako zemní plyn, na rozdíl od něj ale patří mezi obnovitelné zdroje. Oba typy plynu lze používat souběžně.

 

Zemní plyn
 

Zemní plyn je metan, který se nachází v kapsách zemské kůry. Získává se buď ze samostatných ložisek nebo ve spojení s těžbou ropy. Zemní plyn je fosilní palivo, ale protože molekula metanu obsahuje pouze jeden atom uhlíku, je množství CO2 uvolněné při spalování v porovnání se standardním vznětovým motorem menší.

 

Bioetanol
 

V současnosti je nejpoužívanějším biopalivem v oblasti přepravy bioetanol. Je to také palivo, které bude s největší pravděpodobností v budoucnu schopno dodávat velké i udržitelné objemy. Velkou výhodou je to, že jde o kapalinu, která je celosvětově dostupná ve velkých objemech.

Může se vyrábět z různých surových materiálů, například z cukrové třtiny, pšenice a kukuřice. K výrobě se dá použít i škrob nebo odpad bohatý na cukry, například celulóza nebo chleba. Kromě toho je výroba bioetanolu relativně snadná, a to i v malém měřítku. Ve srovnání se standardní naftou je v optimálním případě možné dosáhnout snížení emisí CO2 odhadem až o 90 %.

 

Hybridní pohon
 

Hybridní pohon funguje na elektřinu v kombinaci s biopalivem. Tím se výrazně snižuje spotřeba paliva, což vede i ke snížení emisí. Snižuje se také hlučnost a poskytuje hybridnímu vozidlu speciální výhody, jako je jízda ve městech v časných ranních hodinách, v pozdních večerních hodinách nebo v noci.

Dodávky realizované mimo dopravní špičku jsou výhodné například z důvodů kratší doby jízdy či kvůli snížení spotřeby paliva a také emisí CO2. Prodlužuje se také doba možného využití vozidla. Ve srovnání se standardní naftou je v optimálním případě možné snížit emise CO2 až o 90 %.

 

Vozidla typu plug-in hybrid
 

Verze plug-in znamená, že nákladní vozidlo může vždy začít svou práci plně nabité. Následně lze během pracovní směny vozidlo dobíjet, když například stojí při nakládce či vykládce nebo při odpočinku řidiče.

Kombinace elektrického pohonu a tradičního motoru snižuje spotřebu paliva a tím i emise a hluk. Hybridní varianta znamená až 90% snížení emisí CO2 oproti běžnému dieselovému motoru (s kombinací hybridního pohonu a pohonu HVO).