Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Služby integrace výkonu (Power Integration Services)

Aby pohonné systémy fungovaly co nejlépe, musejí být parametrizovány s ohledem na zamýšlené použití a jejich optimalizace a seřízení musí proběhnout optimálně. Služby integrace výkonu společnosti Scania – sestávající z podpory instalace a optimalizace výkonu – slouží přesně tomuto cíli. S pomocí a podporou našich odborných techniků získají výrobci i uživatelé jistotu a ještě lepší produkt.

Podpora instalace

V rámci podpory instalace poskytují technici společnosti Scania, podporu, dozor a praktickou pomoc v počátečních fázích. To znamená, že pohonný systém bude správně specifikován a instalace bude provedena správně, což bude mít za následek úplnou integraci různých softwarových a hardwarových komponentů. Zapojení techniků do celé fáze návrhu provedení a realizace zajišťuje hladký průběh průmyslového procesu, splnění požadavků a nejlepší možný výrobek z hlediska spolehlivosti, účinnosti a snížení emisí.

Optimalizace výkonu

Kromě viditelné techniky hrají v současné době nesmírně důležitou roli ve funkčnosti a chování pohonného systému i software a kalibrace. Pohonné systémy společnosti Scania jsou navrhovány s ohledem na vyvážení řady aspektů a poskytují vhodný profil pro konkrétní segment. Díky optimalizaci výkonu od společnosti Scania, která zohledňuje též adaptaci rozhraní a navazujících komponent, je systém a poskytovaný výkon kalibrován a plně přizpůsoben svému konkrétnímu účelu, což posouvá výkonnost na zcela novou úroveň.

Příklady optimalizace výkonu

Pohonné systémy Scania jsou standardně navrženy tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi různými charakteristikami. Optimalizace –úspory paliva, přechodové odezvy, stability otáček, jmenovitého výkonu a schopnosti nastartování zastudena – posouvá výkonnost na zcela novou úroveň, která vychází z provozních potřeb.

Sklápěč

Při přepravě těžkého a potenciálně nezajištěného nákladu v ne zcela ideálních silničních podmínkách je rozhodující správný výkon podle momentální potřeby a stabilita otáček. Minimalizovaná spotřeba paliva a vynikající schopnost nastartování zastudena navíc přispívají ke zvýšení hospodárnosti provozu a zajištění provozuschopnosti.

Bagr

Obsluha bagrů by měla mít možnost spolehnout se na adekvátní výkonovou odezvu i na jemnou manipulaci pákovým ovladačem. To lze zajistit optimalizací pohonného systému tak, aby měl vynikající přechodovou odezvu a stabilitu otáček. Spolehlivost a efektivní provoz také vyžaduje dobrou schopnost nastartování zastudena a úsporu paliva.

Generátor

V závislosti na oblasti použití jsou na motorgenerátor kladeny různé požadavky. Ve většině případů je ke zvládání skokového zatížení a požadavků sítě, a tím i pro maximalizaci spolehlivosti napájení, zásadní stabilita otáček a přechodová odezva. U řešení s důrazem na náklady a ochranu životního prostředí může být také požadována nízká spotřeba paliva.

Hlídkový člun

Hladinové lodě potřebují efekt škrticí klapky k zajištění rychlého rozjezdu na cestovní rychlost. To vyžaduje od pohonného systému vysokou úroveň přechodové odezvy, příslušný výkon a dobrou stabilitu otáček. Současně je zapotřebí další snížení spotřeby paliva, aby se snížily náklady a emise.

Kontaktujte svého prodejce

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich produktů, služeb nebo jiných aktivit v rámci společnosti Scania, obraťte se na nás.

Vyhledejte nejbližšího prodejce
Zavolejte nám
Napište nám e-mail
E-mail Servis
Zobrazit webovou stránku prodejce
OTEVÍRACÍ DOBA
AKCEPTUJEME PLATBY KREDITNÍ KARTOU