Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Elektrifikace

Chceme-li udržitelnější svět, bude muset v budoucnu být většina přepravy na elektřinu. Společnost Scania již v současnosti nabízí širokou škálu elektrických nákladních vozidel, autobusů a motorů připravených snížit stopu CO2 vašeho provozu.

Společnost Scania každý rok uvede na trh alespoň jedno nové elektrické řešení, aby vyšla vstříc všem dopravním potřebám, včetně dálkové dopravy.

Technologie bateriových článků

Jelikož elektrifikace vozidel rychle postupuje, je zapotřebí články baterie soustavně vyvíjet. Jen tak se můžeme přizpůsobit nárokům našich zákazníků v oblasti těžké přepravy.

 

Společnost Scania uzavřela v oblasti výroby článků baterie partnerství se švédskou společností Northvolt. Společnost Scania také plánuje investovat více než 1 miliardu SEK do závodu na montáž akumulátorů ve švédském Södertälje. Zařízení o rozloze 18 000 metrů čtverečních bude plně funkční do roku 2023 a budou se v něm sestavovat bateriové články přesně pro potřeby modulární výroby společnosti Scania.

 

Ve svých výzkumných a vývojových zařízeních v Södertälje společnost Scania současně buduje i novou laboratoř pro vývoj akumulátorů. Laboratoř bude v plném provozu koncem roku 2021 a bude se skládat ze tří zkušebních hal pro bateriové články, moduly a sady. 

Technologie vodíkových palivových článků

Plně elektrická nákladní vozidla jsou vybavena elektrickým pohonným řetězcem, ve kterém se energie přeměňuje na elektřinu z plynného vodíku v palivových článcích vozidla. Nákladní vozidlo poháněné palivovými články má také akumulátor pro situace, kdy je potřeba energie navíc a kdy vozidlo potřebuje rekuperovat elektrickou energii z brzdění.

Tato technologie je zajímavá tehdy, když jsou akumulátorová elektrická vozidla omezena technickými nebo provozními okolnostmi, jako je užitečné zatížení, dojezd nebo prostor v podvozku.

 

Nevýhodou této technologie je celková energetická účinnost, která je podstatně nižší než u BEV. Navíc je tu zásadní otázka, kde a jak se vodík vyrábí. Rozhodujícím faktorem budoucnosti této technologie je dostupnost a cena ekologického vodíku v budoucnosti.