Česká republika
Partnerská řešení

Optimalizace pracoviště

Na míru vaší realitě

Zbavte se zbytečností

Hlavním cílem Scania Site Optimisation je zvýšit efektivitu v reálných důlních situacích implementací nástrojů a postupů podle principů „Lean“. Ve spolupráci s vám se budeme snažit zajistit optimální produktivitu a provozní náklady neustálým zlepšováním a implementací.

Čas

Změřením času cyklu (řazení do fronty, čekání, servis atd.) je možné identifikovat kritická místa a opatření vedoucí ke zlepšení času.

Zatížení

Přetížení zvyšuje riziko, čas cyklu a náklady na opravu a údržbu. Optimalizací zatížení a plochy zatížení je možné zvýšit produktivitu.

Silnice

Špatné silnice mají negativní vliv na vybavení, produktivitu a pohodlí řidiče a zvyšují bezpečností rizika a spotřebu paliva.

Bezpečnost

Špatná zařízení, únik látek, špatný stav vozovky a mnohé další faktory mohou být příčinou bezpečnostních nehod a pravděpodobně také přerušení produkce.

Udržitelnost

Menší poměr váhy a zatížení, eliminace řazení do fronty a přetížení způsobují nižší spotřebu paliva a méně emisí CO2. Efektivita procesu znamená méně odpadu a zdrojů vyžadovaných k dosažení produktivity.

Náš přístup

Aktuální situace

K pochopení procesu je nutné vytvořit zrcadlovou kopii provozu, stanovit základ normální situace, se kterým se poté mohou porovnávat zlepšení. Toho je možné dosáhnout sledováním nastavených hodnot, rozhovory s různými zúčastněnými stranami, telematikou vozidel, servisem a vizualizací klíčových oblastí.

Potenciál ke zlepšení

Stanovením aktuální „normální situace“ je možné vytvořit prostor ke zlepšení. Budeme s vámi spolupracovat na klíčových oblastech ke zlepšení, které budou mít vliv na celý provoz a dojde tak k eliminaci podoptimalizace.

Implementace

Nejnáročnější částí projektu je zajistit funkčnost implementace a přítomnost konkrétního způsobu myšlení. Zde dochází k přeměně potenciálu na pokrok. Společně určíme seznam priorit a plán, stanovíme časovou osu a akční položky a vytvoříme způsoby pro měření relevantního času, zatížení, silnice, bezpečnosti, udržitelnosti, kapitálových nákladů, provozních nákladů a faktorů.

Máte zájem o optimalizaci pracoviště Scania?

Více informací vám poskytneme na e-mailové adrese mining@scania.com.

Kontaktujte Scania Mining
Map

Promluvme si o obchodu

Vyhledání nejbližšího prodejce

Služba Scania Assistance

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zavolejte třeba hned
+420 225 020 225
Vyhledání nejbližšího prodejce