Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Optimalizace pracoviště

Na míru vaší realitě

Zbavte se zbytečností

Hlavním cílem Scania Site Optimisation je zvýšit efektivitu v reálných důlních situacích implementací nástrojů a postupů podle principů „Lean“. Ve spolupráci s vám se budeme snažit zajistit optimální produktivitu a provozní náklady neustálým zlepšováním a implementací.

Čas

Změřením času cyklu (řazení do fronty, čekání, servis atd.) je možné identifikovat kritická místa a opatření vedoucí ke zlepšení času.

Zatížení

Přetížení zvyšuje riziko, čas cyklu a náklady na opravu a údržbu. Optimalizací zatížení a plochy zatížení je možné zvýšit produktivitu.

Silnice

Špatné silnice mají negativní vliv na vybavení, produktivitu a pohodlí řidiče a zvyšují bezpečností rizika a spotřebu paliva.

Bezpečnost

Špatná zařízení, únik látek, špatný stav vozovky a mnohé další faktory mohou být příčinou bezpečnostních nehod a pravděpodobně také přerušení produkce.

Udržitelnost

Menší poměr váhy a zatížení, eliminace řazení do fronty a přetížení způsobují nižší spotřebu paliva a méně emisí CO2. Efektivita procesu znamená méně odpadu a zdrojů vyžadovaných k dosažení produktivity.

Náš přístup

Aktuální situace

K pochopení procesu je nutné vytvořit zrcadlovou kopii provozu, stanovit základ normální situace, se kterým se poté mohou porovnávat zlepšení. Toho je možné dosáhnout sledováním nastavených hodnot, rozhovory s různými zúčastněnými stranami, telematikou vozidel, servisem a vizualizací klíčových oblastí.

Potenciál ke zlepšení

Stanovením aktuální „normální situace“ je možné vytvořit prostor ke zlepšení. Budeme s vámi spolupracovat na klíčových oblastech ke zlepšení, které budou mít vliv na celý provoz a dojde tak k eliminaci podoptimalizace.

Implementace

Nejnáročnější částí projektu je zajistit funkčnost implementace a přítomnost konkrétního způsobu myšlení. Zde dochází k přeměně potenciálu na pokrok. Společně určíme seznam priorit a plán, stanovíme časovou osu a akční položky a vytvoříme způsoby pro měření relevantního času, zatížení, silnice, bezpečnosti, udržitelnosti, kapitálových nákladů, provozních nákladů a faktorů.

Máte zájem o optimalizaci pracoviště Scania?

Více informací vám poskytneme na e-mailové adrese mining@scania.com.

Kontaktujte Scania Mining
Map

Promluvme si o obchodu

Vyhledání nejbližšího prodejce

Služba Scania Assistance

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zavolejte třeba hned
+420 724 212 881
Vyhledání nejbližšího prodejce