Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Často kladené otázky - FAQ

 

Sdíli Scania mé údaje s třetími stranami?

Vaše údaje nikdy nepředáváme třetím stranám.

K tomu, abychom poskytovali nejlepší produkty a služby, využíváme naši globální organizaci a globální síť spolehlivých partnerů. To znamená, že můžeme čas od času sdílet vaše údaje (všechny nebo vybrané části) v rámci skupiny Scania a se spolehlivými obchodními partnery, kteří nám pomáhají.

Mezi typické příklady patří:

 • Když si něco zakoupíte prostřednictvím e-shopu Scania, některé údaje sdílíme s partnery, kteří zprostředkovávají vaši platbu nebo doručují vaši zásilku.
 • Vaše údaje můžeme zpracovávat v IT systémech, které vyvíjejí, poskytují nebo uchovávají naši externí IT partneři.
 • Můžeme používat služby třetích stran na pomoc s organizací akcí, kterých se zúčastníte, aby vám bylo poskytnuto ubytování v hotelu, doprava atd.
 • Když zavoláte na naši nouzovou asistenční linku, můžeme vaše údaje sdílet s třetími stranami, jako jsou například odtahové služby.

V takových případech, kdy potřebujeme vaše údaje sdílet s našimi obchodními partnery, zajišťujeme, aby s vašimi údaji zacházeli se stejným respektem a integritou jako my.

Pokud to vyžaduje zákon, můžeme vaše údaje sdílet s veřejnými orgány.

 

Kde Scania zpracovává mé údaje?

Scania je globální společnost s provozem ve více než 100 zemích. K tomu, abychom poskytovali nejlepší produkty a služby, využíváme naši globální organizaci a globální síť spolehlivých partnerů. To znamená, že se můžeme někdy rozhodnout zpracovávat vaše údaje (všechny nebo vybrané části) na území Evropské unie i mimo ni. Pokud tak učiníme, vždy dodržujeme existující předpisy a zajišťujeme, aby se s vašimi údaj nakládalo bezpečným způsobem. V případě přenosu vašich údajů mimo Evropskou unii se to zajišťuje využitím náležitých bezpečnostních opatření.

„Zpracování“ v tomto kontextu označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, například získávání, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uchovávání, úprava nebo změna, vyhledávání, prohledávání, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

 

Jak chráníte mé údaje?

Zavazujeme se vždy chránit vaše údaje, podnikneme všechny přiměřené právní, technická a organizační bezpečnostní opatření pro adekvátní ochranu osobních údajů, které zpracováváme, proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo nezákonnému přístupu.

Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšuje v souladu s vývojem dostupných bezpečnostních produktů a služeb.

 

Jak dlouho uchováváte mé údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to potřebné k tomu, abychom:

 • plnili naše smluvní závazky vůči vám
 • plnili účel, ke kterému byly údaje získány
 • plnili naše zákonné povinnosti

 

Jaká mám práva?

Právo na přístup

Můžete požádat o výpis ze záznamů, ve kterém bude uvedeno, jaké osobní údaje v souvislosti s vámi zpracováváme. Nic za to neplatíte.

Výpis ze záznamů vám bude zaslaný na adresu, kterou máme zaregistrovanou v našich systémech, nebo pokud si to přejete, můžete si ho vyzvednout v naší pobočce, kde vám údaje poskytneme při prokázání vaší totožnosti.

Právo na opravu

Máte právo aktualizovat svoje údaje, abychom vždy měli k dispozici správné údaje.

Právo na výmaz

Máte možnost nechat si svoje osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna jakákoliv z následujících podmínek:

 • Pokud údaje už nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly získány.
 • Pokud se zacházení zakládá výlučně na vašem souhlasu a vy svůj souhlas odvoláte.
 • Pokud je vymazání potřebné ke splnění zákonné povinnosti.

Právo námitek

Vždy máte právo odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Jedná se o absolutní právo, to znamená, že pokud se ohradíte, zastavíme jakékoliv další využívání vašich údajů pro účely přímého marketingu.

Máte též právo odmítnout jakékoliv zpracování, které zakládáme na oprávněném zájmu. Pokud máte námitky, musíte podrobně specifikovat, co namítáte a proč. My potom musíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo prokázat, že naše zpracování je za účelem stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení

Máte právo požádat o dočasné omezení zpracování svých údajů. Zpracování může být omezeno v těchto situacích:

 • Pokud se domníváte, že vaše údaje jsou nesprávné, a na základě toho jste nás požádali o opravu. V takovém případě můžete požádat o omezení zpracování svých údajů, dokud neověříme správnost údajů.
 • Pokud je zpracování údajů nezákonné, ale nesouhlasíte s vymazáním svých údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Pokud potřebujete své údaje, abyste mohli určit, vymáhat nebo obhajovat právní nároky, i když už vaše údaje nepotřebujeme pro účely našeho zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, abyste je mohli použít jinde. Toto právo se uplatňuje pouze v případech, když je právní základ našeho zpracování vašich údajů to, že jste se zpracováním údajů souhlasili, nebo pokud jste s námi uzavřeli smlouvu.

 

Oznámení o porušení (Stížnost)

Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají v rozporu s platnými předpisy, oznamte nám to co nejdříve. Máte též právo podat stížnost orgánu na ochranu údajů ve své zemi.

 

Jak vás mohu v případě otázek kontaktovat? 

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy, kdykoliv se můžete obrátit na svou místní kontaktní osobu v společnosti Scania.