Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Údaje které zpracováváme

Údaje, které získáváme, závisí na vašem vztahu ke společnosti Scania. V tabulkách níže naleznete podrobné informace o údajích, které získáváme pro různé účely

Zákazník
Řidič
Zaměstnanec
Obchodní partner/dodavatel
Návštěvník

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME OD VÁS JAKO OD ZÁKAZNÍKA?

Když si vy anebo vaši zaměstnanci objednáte produkt anebo službu, vaše kontaktní údaje zpracováváme, abychom mohli navázat komunikaci a dodat požadované produkty a služby.

Pokud jste živnostník, všechny údaje, které zpracováváme o vaší společnosti, se stávají osobními údaji.

K čemu zpracováváme vaše údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Poskytnutí cenové nabídky

 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo
 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Pokud jste živnostník, zpracováváme finanční údaje, jako například úvěrová hodnocení

Oprávněný zájem

Plnění na základě smluv

 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo
 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Pokud jste živnostník, zpracováváme též finanční údaje, například úvěrová hodnocení, bankovní účty a platby, stejně jako údaje související se smlouvou, například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury

Smluvní závazek

Poskytování služeb a podpory

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo

Smluvní závazek

Informování o produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Preference kontaktu

Oprávněný zájem

Sledování našeho výkonu a vaší spokojenosti s našimi produkty a službami a pozvánky k účasti na průzkumech

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Preference kontaktu

Oprávněný zájem

Výkon nápravných opatření

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce

Oprávněný zájem

Jaké osobní údaje zpracováváme od vás jako od řidiče? 

Jako řidič můžete se společností Scania interagovat třemi hlavními způsoby.

Řídíte vozidlo Scania

Pokud váš zaměstnavatel uzavře smlouvu se společností Scania, ve které jsou zahrnuté Spojené služby společnosti Scania, vozidlo, které řídíte, bude na dálku monitorovat společnost Scania a váš zaměstnavatel. Z vozidla získáváme různé druhy provozních údajů, jako například spotřebu paliva, způsoby jízdy, geografickou polohu vozidla, chybové kódy atd. Pokud můžeme identifikovat, kdo řídí vozidlo, všechny tyto údaje se stávají osobními údaji.

Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli

 • poskytovat služby požadované zákazníkem,
 • na vyžádání poskytovat ve vozidle zábavné služby,
 • provádět diagnostiku na dálku a plánování oprav a údržby,
 • poskytovat podporu,
 • plnit smluvní závazky a zákonné povinnosti,
 • zlepšovat kvalitu a dále rozvíjet naše produkty a služby.

Údaje, které získáváme, poskytuje váš zaměstnavatel, získávají se z vozidla nebo se vytváří v našich IT systémech, které používáte.

 

PŘIHLÁSÍTE se DO SOUTĚŽE ŘIDIČŮ, KTEROU ORGANIZUJE SCANIA

Pokud se rozhodnete přihlásit do soutěže řidičů, kterou organizuje Scania, potřebujeme získat některé z vašich osobních údajů – například vaše jméno a kontaktní údaje – abychom mohli zpracovat vaši registraci a účast v soutěži. Tyto údaje poskytujete přímo vy.

DOSTANETE se NA CESTÁCH DO NALÉHAVÉ SITUACE A ZAVOLÁTE ASISTENČNÍ SLUŽBU SCANIA ASSISTANCE

Pokud se na cestách dostanete do naléhavé situace a rozhodnete se nás kontaktovat, abychom vám poskytli pomoc, musíme zpracovat vaše osobní údaje, abychom vás mohli identifikovat, zjistit povahu naléhavé situace, poskytnout pomoc a spojit se s vámi, abychom vás mohli průběžně informovat v souvislosti s vaším případem.

 

K čemu zpracováváme vaše údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Plnění našich smluvních závazků, jako například:

 • poskytovat služby, které zákazník/váš zaměstnavatel vyžaduje,
 • na požádání dodávat ve vozidle zábavní služby,
 • provádět diagnostiku na dálku a plánování opravy a údržby,
 • poskytovat podporu.
 • Chování při řízení, například způsoby jízdy, včetně geografické polohy a provozních hodin
 • Identifikační údaje, jako například identifikační číslo vozidla VIN, IP adresa, MAC adresa, ID řidiče, ID uživatele IT systému
 • Výkonnostní údaje z vozidla, například informace z komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení převodových stupňů, využití baterie, údaje o motoru a chybové kódy
 • Systémové záznamy z našich IT systémů

Smluvní závazek

Sledování dodržování smluvních závazků zákazníka

 • Chování při řízení, například způsoby jízdy, včetně geografické polohy a provozních hodin
 • Identifikační údaje, jako například identifikační číslo vozidla VIN, IP adresa, MAC adresa, ID řidiče, ID uživatele IT systému
 • Výkonnostní údaje z vozidla, například informace z komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení převodových stupňů, využití baterie, údaje o motoru a chybové kódy
 • Systémové záznamy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

Zpracování vaší účasti na našich soutěžích řidičů

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Váš věk
 • Váš preferovaný jazyk
 • Název společnosti vašeho zaměstnavatele

Souhlas

Poskytování pomoci při naléhavých situacích na cestách

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo
 • Identifikační číslo vozidla VIN
 • Registrační číslo
 • Popis naléhavé situace včetně popisu případných fyzických zranění a potřeby lékařské pomoci
 • Geografická poloha
 • Údaje vozidla pro diagnostiku na dálku

Oprávněný zájem

Zlepšování kvality a vývoj našich produktů a služeb

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Chování při řízení, například způsoby jízdy, včetně geografické polohy a provozních hodin
 • Identifikační údaje, jako například ID vozidla (včetně čísla VIN a ID podvozku), IP adresa, MAC adresa, ID řidiče
 • Výkonnostní údaje z vozidla, například informace z komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení převodových stupňů, využití baterie, údaje o motoru a chybové kódy
 • Případy pomoci v naléhavé situaci

Oprávněný zájem

Jaké osobní údaje zpracováváme o vás jako o zaměstnancovi? 

Když se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Scania, požádáme vás o poskytnutí některých osobních údajů, například kontaktních údajů, referenčních informací, jako jsou například předchozí zaměstnání, vzdělání, a osvědčení, abychom mohli vaši žádost zpracovat.

 

Během vašeho zaměstnání ve společnosti Scania zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli:

 • vést váš pracovní poměr,
 • plnit si zákonné povinnosti jako zaměstnavatel,
 • naplnit svůj oprávněný zájem:

            o    řídit, plánovat a hodnotit práci,

            o    chránit zaměstnance a majetek společnosti,

            o    kontaktovat a informovat zaměstnance,

            o    být transparentní vůči vlastníkům a široké veřejnosti.

Po tom, co společnost opustíte, zpracováváme omezené množství údajů potřebné k plnění zákonných povinností, například údaj doby trvání vašeho zaměstnání.

K čemu zpracováváme vaše údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Plánování a sledování výsledků
 • Organizační informace (místo zaměstnání, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Hodnocení výsledků
 • Rozvojové plány

Oprávněný zájem

Poskytování přístupu k našim IT systémům a zlepšování našich systémů

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa) 
 • ID uživatele
 • Nastavení uživatelských preferencí v systémech
 • Záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Bezpečnost v případě nouze

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa) 
 • Nejbližší příbuzní
 • Občanství
 • Datum narození

Ochrana vašich zásadních zájmů

ochrana vašich zásadních zájmůOchrana našich zaměstnanců a majetku naší společnosti

 • Přístupové záznamy z IT systémů a vchodových systémů
 • IT záznamy z aplikací a síťových služeb
 • Kamerové sledování
 • Hlášení o bezpečnostních incidentech

Oprávněný zájem

Externí přenos osobních údajů, aby vám bylo umožněné plnit si pracovní povinnosti

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Registrace oprávnění
 • Osobní údaje ze smluv
 • Obrázky a video

Oprávněný zájem

Jaké osobní údaje zpracováváme od vás jako od obchodního Partnera/Dodavatele?

Pokud pracujete jako zástupce dodavatele, který poskytuje produkty a služby společnosti Scania, zpracováváme omezené množství vašich osobních údajů, například vaše kontaktní údaje a identifikaci. Tyto údaje se používají k vyhodnocení vaší nabídky, správu smlouvy a poskytnutí přístupu k relevantním IT systémům.

K čemu zpracováváme vaše údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Vyhodnocení nabídky od vás nebo vašeho zaměstnavatele

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo
 • Pokud jste živnostník, zpracováváme též finanční údaje, jako například úvěrová hodnocení a ceny

Oprávněný zájem

Plnění smluv uzavřených s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa) 
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo, číslo obchodní organizace
 • Pokud jste živnostník, zpracováváme též finanční údaje, jako například úvěrová hodnocení, bankovní účty a platby

Oprávněný zájem

Poskytnutí přístupu k našim IT systémům

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa) 
 • ID uživatele
 • Nastavení jazyka v systémech
 • Záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Komunikace s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa) 
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo

Oprávněný zájem

Jaké osobní údaje od vás zpracováváme, když navštívíte naše stránky?

Když navštívíte naše webové stránky, váš webový prohlížeč nám poskytne určité informace, které nám pomáhají pochopit, jako používáte naše webové stránky, například zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, ze které části světa se připojujete a jaký prohlížeč používáte. Tyto údaje nám pomáhají přizpůsobit naši webovou stránku a zlepšit váš zážitek při prohlížení. V nastaveních ochrany soukromí ve vašem prohlížeči se můžete rozhodnout, jaké informace s námi sdílíte.

Používáme omezený počet souborů cookie, aby nám pomohly pochopit, jako používáte naše webové stránky. Více informací o našem používaní souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Pokud navštívíte naše prostory nebo akce, potřebujeme získat určité údaje o vás a o vašich potenciálních spolucestujících, abychom mohli zařídit úspěšný a bezpečný průběh vaší návštěvy.

K čemu zpracováváme vaše údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Zlepšení vašeho zážitku při prohlížení

 • IP-adresa
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • URL odkazující stránky

Oprávněný zájem

Vyhodnocení používání webové stránky a vylepšení naší webové stránky

 • IP-adresa
 • Nastavení prohlížeče
 • Typ zařízení použitého pro přístup na stránku

Oprávněný zájem

Naplnění účelu vaší návštěvy společnosti Scania

 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o spolucestujících (jako například jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa, věk)
 • Údaje o organizaci, například název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní číslo
 • Jazyk
 • Potravinové preference
 • Informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Informace o hostiteli

Oprávněný zájem

Ochrana našich návštěvníků a majetku naší společnosti

 • Přístupové záznamy z IT systémů a vchodových systémů
 • IT záznamy z aplikací a síťových služeb
 • Kamerové sledování
 • Hlášení o bezpečnostních incidentech

Oprávněný zájem