Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SCANIA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jednou ze základních hodnot společnosti Scania je úcta k právům jednotlivce. Na této hodnotě je postavena i naše komunikace s vámi, bez ohledu na to, zda vystupujete v roli našeho váženého zákazníka, řidiče některého z našich vozidel, spolupracovníka v naší globální organizaci či důvěryhodného obchodního partnera / dodavatele, zda navštěvujete naše webové stránky či provozní objekty nebo zda se účastníte námi pořádaných akcí.

Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů, který současně zodpovídá za jejich ochranu, je společnost Scania CV AB, není-li v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pro specifický trh nebo pro specifickou službu, která je přístupný prostřednictvím webových stránek www.scania.com, výslovně uvedeno jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, je-li to potřebné:

  • k zajištění dodávek našich výrobků a poskytování našich služeb,
  • k tomu, abychom vám poskytovali podporu a pomoc při používání našich výrobků a služeb,
  • k plnění a dodržování zákonných povinností z naší i vaší strany,
  • k plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů,
  • k poskytování informací o našich výrobcích a službách, jakož i o nadcházejících, námi pořádaných akcích,
  • ke zlepšování kvality a zdokonalování stávajících, jakož i k vyvíjení nových výrobků a služeb a rovněž k optimalizaci provozu naší organizace.

Usilujeme o to, abychom s vašimi osobními údaji nakládali vždy s respektem a poctivým způsobem a abychom tyto údaje současně chránili. Za určitých okolností využíváme důvěryhodné obchodní partnery, kteří nám pomáhají dodávat naše výrobky a poskytovat naše služby. Jestliže v těchto případech potřebujeme vaše osobní údaje sdílet se svými obchodními partnery, ujišťujeme vás o tom, že tito partneři budou s vašimi údaji nakládat se stejným respektem a stejně poctivým způsobem jako my samotní.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje bychom mohli zpracovávat, proč to děláme a jakým způsobem zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a vaše soukromí. S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím odkazu zde nebo prostřednictvím své kontaktní osoby, která vám byla společností Scania přidělena na dpo@scania.cz.

Kompletní přehled informací o zpracování osobních údajů