Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SCANIA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klíčovou hodnotou pro nás ve společnosti Scania je Úcta k jednotlivci. Na tomto základě s vámi interagujeme jak s váženým zákazníkem, řidičem našich vozů, se spolupracovníkem v naší globální organizaci, s důvěryhodným obchodním partnerem/dodavatelem nebo při návštěvě našich webových stránek, prostor nebo akcí.

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné k:

• dodání našich produktů a služeb;

• podpoře a pomoci pro vás, když používáte naše produkty a služby;

• plnění a dodržování smluvních závazků, našich, jakož i vašich;

• plnění právních závazků;

• poskytování informací o našich produktech a službách, jakož i o připravovaných akcích;

• zlepšení kvality a dalšímu vývoji našich produktů a služeb, jakož i naší organizace.

 

Děláme vše proto, abychom s vašimi osobními údaji zacházeli a chránily je se stejnou úctou a poctivostí, jako kdyby šlo o naše vlastní údaje. V určitých případech využíváme služby důvěryhodných obchodních partnerů, kteří nám pomáhají dodat naše produkty a služby. V případech, kdy potřebujeme sdílet vaše údaje s našimi obchodními partnery, dbáme na to, aby s vašimi údaji zacházeli se stejnou úctou a poctivostí, jak to děláme my.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč to děláme a jak zajišťujeme dodržování vašich práv a respektujeme vaše soukromí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, kdykoliv nás můžete kontaktovat na dpo@scania.cz, případně se můžete obrátit přímo na zástupce společnosti Scania.

Kompletní přehled informací o zpracování osobních údajů