Česká republika

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V případě dotazů týkajících se právního obsahu nás neváhejte kontaktovat.

Společnost Scania respektuje soukromí jednotlivých osob a neshromažďuje ani nijak nespravuje žádné osobní údaje, pokud jí nebyly dobrovolně poskytnuty danou osobou. Nepřejete-li si, aby vaše osobní údaje byly shromažďovány, dejte nám vědět.

Společnost Scania respektuje zákony na ochranu osobních údajů, které řídí použití a shromažďování osobních údajů v dané zemi. Vaše jméno, e-mailová a poštovní adresa mohou být předány jiným stranám za účelem umožnění odpovědi na váš dotaz. V ostatních případech budou údaje využívány pouze za účelem prodeje a vývoje produktů.

Jedinými informacemi, které běžně shromažďujeme a ukládáme automaticky během běžného použití webových stránek, jsou obvyklá data protokolů webových serverů. Tato data nám neumožňují zjistit vaši totožnost ani odhalit žádné osobní informace. Data protokolů webových serverů jsou využívána ke generování statistik a hodnocení aktivit serveru k zajištění dalších výhod pro uživatele serveru Scania.com. Tato data můžeme sdílet s jinými stranami za účelem analýzy či proto, abychom mohli zdokonalit tento web a poskytovat na něm další služby.

Není-li výše uvedeno jinak, nebudou žádné údaje prodávány ani sdíleny s jinými stranami.

Společnost Scania si vyhrazuje právo ustanovení tohoto prohlášení k ochraně soukromí kdykoli revidovat a aktualizovat.

Kontakt

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte nás na adrese info@scania.cz.