Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

HLEDÁNÍ TALENTU

Přilákání, rozvoj a udržení zaměstnanců

Přitahování těch správných schopností

V dnešním globalizovaném světě jsou velké společnosti pod vyšším tlakem, aby přitahovaly zaměstnance, rozvíjely jejich dovednosti a udržely si je. Výkonný viceprezident pro lidské zdroje Kent Conradson říká, že i když má společnost Scania vynikající dovednostní základnu, musí toho dělat víc, aby dosáhla cílů stanovených pro rok 2020.

Jak se společnost Scania vypořádá s rostoucí konkurencí při hledání talentů?

Naši lidé jsou na naší cestě k úspěchu tím nejdůležitějším faktorem. Žádného z našich firemních cílů bez věrných a motivovaných zaměstnanců nedosáhneme. Naším cílem je stát se jedničkou v oblasti udržitelné dopravy. Abychom toho dosáhli a mohli tuto pozici udržet, musíme si zajistit potřebné dovednosti. Je třeba stavět na rozsáhlých a komplexních odborných znalostech, které již máme, a zavádět je do nových rolí.

Jaké jsou nejnáročnější problémy při budování a udržování takto schopné organizace?

Základ pro dosažení našich cílů může 42 000 zaměstnanců společnosti Scania po celém světě poskytnout jen dobré vedení, které prosazuje důslednost a udržitelnost. Jako globální společnost fungující ve více než 100 zemích světa již máme různorodou pracovní sílu. Naší hlavní výzvou je získat z této různorodosti výhody, a to tak, že vybudujeme týmy složené z lidí z různých prostředí, s různými zkušenostmi a znalostmi.

Jak dobře se nám daří využívat všech znalostí a zkušeností, které v naší globální organizaci máme?

Každý rok přibližně 2 500 zaměstnanců využije příležitosti ke změně své role v rámci společnosti. To je fantastický příklad toho, jak společnost Scania využívá odborných znalostí v různých svých divizích po celém světě. Je však velmi důležité, abychom se v této oblasti dále rozvíjeli v celé organizaci, což nám přinese trvalou interní mobilitu ve velkém měřítku a tím i příležitosti k osobnímu rozvoji a plnění nových rolí.