Česká republika
Naše klíčové hodnoty

Naše klíčové hodnoty

Naši kulturu definují klíčové hodnoty společnosti Scania.

Díky společnému způsobu myšlení a práce mohou všichni přispívat posilováním a zdokonalováním provozu společnosti a soustředit se na neustálý vývoj.

ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jedině úspěch našich zákazníků je naším úspěchem. Protože rozumíme podnikání našich zákazníků, můžeme jim zajistit na míru upravená řešení, se kterými dosáhnou úspěchu v prostředí udržitelné dopravy. Provoz a efektivita našich zákazníků jsou základem našeho hodnotového řetězce. Soustředíme se na ně ve všem od výzkumu a vývoje, sourcingu a výroby přes prodej, dodávky a financování vozidel až po motory a služby.

RESPEKT K JED­NOT­LIV­CŮM

V srdci všeho, co děláme, jsou jednotlivci. Sledujeme znalosti, zkušenosti a ambice všech jednotlivců, abychom neustále zdokonalovali náš způsob práce. Nové nápady, vznikající během pracovního dne, pomáhají zvýšit kvalitu, účinnost i spokojenost s prací.

ELIMINACE ODPADU

V celé naší organizaci klademe velký důraz na neustálé zdokonalování a díky tomu dokážeme zaručit bezpečnost a vysokou kvalitu ve všech oblastech. Odchylky od cílů a norem nám pomáhají rozpoznávat a eliminovat odpadní materiály. Ve všem, co děláme, se snažíme optimalizovat tok i efektivitu využití zdrojů a snížit dopad na životní prostředí na minimum.

OD­HOD­LÁ­NÍ

Pro práci jsme nadšení a máme motivaci se neustále posouvat vpřed. Jsme hrdí na to, že dokážeme čelit výzvám pomocí inovativních řešení a vždy se poučit z nových situací. Protože vidíme stromy, ale i les, dokážeme našim zákazníkům zajistit vysokou přidanou hodnotu.

TÝMOVÝ DUCH

Abychom se v oboru udrželi na špičce, spojujeme své síly a spolupracujeme po celém světě při plnění společných cílů. Rozdíly a rozmanitost vnímáme jako příležitosti a vzájemně se motivujeme ke zdokonalování. Máme na zřeteli společný cíl, což nám dává sílu a pocit sounáležitosti.

INTEGRITA

Jsme si vědomi toho, že máme společenskou odpovědnost, a vždy se snažíme dělat ty správné věci správným způsobem. Jednáme v souladu s naší kulturou, hlavními hodnotami a principy. Dodržujeme všechny zákonné předpisy a normy. Vzájemná důvěra nám pomáhá budovat vztahy se zákazníky, obchodními partnery a celou společností, a proto patří k našim nejdůležitějším hodnotám. Vždy dodržujeme své sliby a přijímáme odpovědnost za to, co děláme.