Česká republika
ROVNOVÁHA PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

ROVNOVÁHA PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

Udržitelné vedení

Přehlednost a jasnost vytvářejí rovnováhu v životě

Jedním z nejcennějších poznatků pro Fredrika Rydahla při jeho práci ve společnosti Scania bylo zjištění bývalého manažera, který mu jednou řekl: „Když to, Fredriku, nefunguje doma, nemůže to fungovat ani v práci.“

„To mi otevřelo oči,“ říká. „Potom jsem se vždy snažil udržovat zdravé pracovní prostředí – pro sebe i pro své kolegy. Jsem přesvědčen, že přehlednost při práci přispívá k úspěchu. Pomáhá vytvářet harmonické prostředí, ve kterém můžeme produktivněji pracovat a víc si užívat naše přestávky na kávu.“

Dnes je ve firmě manažerem skupiny v oddělení výroby motorů. Říká, že přístup společnosti Scania k osobnímu rozvoji přispívá k tomu, aby zaměstnanci dosáhli v životě rovnováhy.

Během kariéry ve společnosti Scania se Rydahlovi podařilo sladit rodinný život a náročnou práci manažera.

Dnes je ve firmě manažerem skupiny v oddělení výroby motorů. Říká, že přístup společnosti Scania k osobnímu rozvoji přispívá k tomu, aby zaměstnanci dosáhli v životě rovnováhy.

„Jde ale také i o celou zdejší kulturu,“ dodává: „s jasnými principy a klíčovými hodnotami, ke kterým můžete osobně přispívat; co pro mě vlastně kvalita, respekt k jednotlivcům a přístup se zákazníkem na prvním místě znamenají? Ve společnosti Scania mě hodnotí tak, jak se chovám, v prostředí, které mohu sám také ovlivňovat. Společná řeč založená na jasných principech mi pomáhá také s mými mezinárodními kontakty. Dodává mi to sebedůvěru.“

Jak vy sám přispíváte k jasnému vedení?

„Díky práci ve výrobě jsem pochopil důležitost pracovního procesu a od té doby jsem se hodně zaměřoval na teambuilding. Každé ráno máme krátké pracovní setkání. Tam řešíme všechno, co má vliv na náš každodenní provoz – od vzdělávání až po absence. Také se konají týdenní schůze zaměřené na neustálé zdokonalování. Díky vizualizaci celého procesu máme všichni stejný přehled o tom, jak bude vypadat náš den, týden a budoucnost. Díky tomu můžeme převzít odpovědnost jako tým na základě společných hodnot na našem pracovišti.“

Jaké jsou výhody jasného a srozumitelného pracovního modelu?

„Společnost Scania vždy viděla příležitosti ve změně. To se mi líbí. Díky jasnému pracovnímu modelu můžeme naše zásady uvádět do praxe. Zaměřujeme se na pohodu – ať jde o rozvoj kariéry, zdravotní péči nebo rodičovskou dovolenou.“

Co byste poradil někomu, kdo by chtěl ve společnosti Scania pracovat?

„Věřte svým nápadům, ale buďte citliví a nespěchejte. Je zde spousta zajímavých příležitostí a pořád se můžete učit něco nového.“