Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Často kladené dotazy

Emobilita od spoločnosti Scania

Často kladené dotazy o elektrifikaci nákladní dopravy

Víme, že zvědavost ohledně elektrifikace nákladní silniční dopravy je značná. Vybrali jsme otázky, které vás nejvíce zajímají a naši odborníci na oblast eMobility na ně odpověděli.

Věříme, že do roku 2030 bude možné elektrifikovat velké části dopravního systému. Nemáme stanoven žádný termín pro postupné vyřazování spalovacích motorů. Vidíme, že obnovitelná paliva budou v budoucnu důležitou součástí skládačky. Do roku 2040 mají být všechna vozidla Scania poháněna obnovitelnými palivy.

Životnost baterie je zčásti dána množstvím energie, které se v baterii cyklicky mění, a zčásti přirozeným stárnutím v průběhu času. Vždy provádíme provozní analýzu provozu zákazníka a podle toho určujeme životnost. Vzhledem k tomu, že vozidla s bateriovým pohonem jsou prodávána se smlouvou o servisu a opravách, přebírá společnost Scania odpovědnost za udržování vozidla (a baterie) ve funkčním a provozuschopném stavu po celou dobu platnosti smlouvy.

Naším cílem je do roku 2040 postupně přestat používat fosilní paliva. Nákladní vozidla Scania pak budou poháněna elektřinou a obnovitelnými palivy. Spalovací motor bude hrát důležitou roli - i v dlouhodobém horizontu - při vytváření udržitelného dopravního systému. Musíme pracovat na třech oblastech současně - elektrifikaci, biopalivech a vyšší energetické účinnosti. To vyžaduje účinné spalovací motory s nižší spotřebou paliva. Je to dobré jak pro vaši peněženku, tak i životní prostředí! V současné době můžeme pro každou přepravu nabídnout alternativu bez fosilních paliv. Všechny spalovací motory Scania mohou být poháněny obnovitelným palivem.

Při zvýšení cen elektřiny bude provoz o něco dražší. V budoucnu bude provoz na elektřinu ve většině aplikací výhodný, a to i přes výkyvy v ceně elektřiny.

Naše baterie mají vlastní klimatizační systém. Dokud je nákladní vozidlo v provozu nebo se alternativně nabíjí u sloupu, zajišťuje klimatizační systém, aby si články baterie udržovaly správnou provozní teplotu. To znamená, že i když je venkovní teplota - 10 stupňů, systém klimatizační zajistí optimální teplotu baterií.

Prodáváme vozidla poháněná bateriemi s naší smlouvou o servisu a opravách, kde přebíráme odpovědnost za udržování baterií v provozuschopném stavu po dobu trvání smlouvy. „Záruka“ je proto zahrnuta ve smlouvě o servisu a opravách po dobu trvání smlouvy.

V dlouhodobém horizontu, s rozšiřováním sítě nabíjecích stanic, se BEV (bateriová elektrická vozidla) stanou rentabilními i pro delší přepravní cesty.

Zůstatkovou hodnotu je dnes obtížné předpovědět, protože jde o novou technologii a zatím neexistuje sekundární trh. Tuto situaci sledujeme.

Ano, s rozvojem technologií se sortiment rozšiřuje. Těžší a delší transporty přijdou za rok nebo dva.

Scania uzavřela partnerství se společnostmi Daimler a Volvo, v jehož rámci společně budujeme infrastrukturu pro nabíjení. Z dlouhodobého hlediska je k vytvoření komplexní sítě pro nabíjení nutná mezinárodní spolupráce.

Odvětví elektromobilů nepředpokládá nedostatek nerostných surovin. Kromě toho se bude rychle rozvíjet recyklace baterií.

Konfigurace pro těžší transporty budou k dispozici kolem roku 2025.

Za několik let budou těžší vozidla schopna jezdit 4,5 hodiny na dálkových trasách. 

Ano, kolem roku 2025 by měla být ztráta nosnosti minimální.

Bezpečnost je pro společnost Scania nejvyšší prioritou. Zabýváme se bezpečností na mnoha úrovních - od článku přes modul, balení a BMS (battery management system) až po kompletní vozidlo, nabíjení, ovšem také dopravní nehody. Certifikovali jsme baterie i vozidla podle normy R100. Naše vlastní požadavky jsou v mnoha případech ještě výrazně vyšší a také tyto splňujeme. Pokud jde o riziko požáru, máme systém a pouzdro, které zabraňuje vzniku požáru a chrání baterie. Provedli jsme také zkoušky, abychom se ujistili, že jsou rizika zvládnutelná.

Vozidlo s bateriovým pohonem vyžaduje pravidelné prohlídky a servis, stejně jako vozidlo s naftovým motorem, ale s určitými rozdíly. Například vozidla poháněná bateriemi vyžadují rozsáhlé kontroly, které je třeba provádět, stejně jako pravidelné výměny oleje, a to i v elektrickém stroji. Společnost Scania nabízí naši smlouvu o servisu a opravách s flexibilní údržbou pro všechna elektrická vozidla. V rámci flexibilního programu údržby bude vozidlo servisováno a kontrolováno na základě jeho skutečného provozu a servisní intervaly budou podle toho dynamicky aktualizovány.

Nabíjecí infrastruktura bude pro urychlení přechodu na elektrifikaci nesmírně důležitá. Většinu dobíjení bude tvořit noční dobíjení, ale brzy bude potřeba i cílové dobíjení na terminálech/ve skladech atd. Pro elektrifikaci na delší vzdálenosti je nutné nabíjení po jízdě, mimo silnice. Zde jsou dvě možnosti. Zčásti stacionární nabíjení v řádech megawattů a zčásti elektrifikované silnice. My jako Scania budeme schopni podpořit obojí. Výstavba elektrifikovaných silnic je efektivní způsob, jak redukovat velkou část delší a těžší dopravy. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba přijmout rozhodnutí ve Švédsku, ale i v dalších zemích, aby to bylo dostatečně rozsáhlé řešení. Vidíme také, že je třeba zahájit zavádění veřejného nabíjení a rychle podpořit zavádění vozidel, která mohou cestovat na delší vzdálenosti mezi regiony jako elektrifikovaná vozidla.

Nabídka elektrických nákladních vozidel se neustále rozšiřuje. V současné době jsou elektrické nákladní automobily vhodné zejména pro městskou a regionální přepravu. V brzké době však budou k dispozici řešení pro další druhy přepravy, které jsou těžší a delší.

Naše elektrická vozidla mohou být nabíjeny výkonem 130 kW. Pokud nabíjíte prázdnou baterii na 80 %, trvá to přibližně 100 minut. Ovšem málokdy probíhá nabíjení zcela vybité baterie. Obvykle je lepší spočítat, jak dlouho trvá nabíjení pro ujetí určité trasy. Řekněme, že chcete ujet 100 km a vaše vozidlo má spotřebu 1 kWh/km. Pak bude nabíjení trvat přibližně 45 minut.

Naše vozidla se nabíjejí stejnosměrným proudem (DC). Pro pomalé nabíjení během noci obvykle stačí 25 kW. Existuje mnoho různých modelů nabíjecích stanic a jejich cena se liší. Navíc můžete požádat o podporu Klimatklivet (ve Švédsku podpora pro investice spojené s klimatem pro právnické osoby, pozn. překl.), kde může získat dotaci ve výši až 50 % nákladů.

Rozvoj veřejné nabíjecí infrastruktury řídí několik aktérů, například energetické společnosti, regiony a palivové společnosti. Společnosti Scania (přes Traton), Volvo a Mercedes mají ambici zřídit v Evropě prostřednictvím společných podnikatelských aktivit 1700 veřejných dobíjecích stanic.. 

 

Bezpečnost je pro společnost Scania nejvyšší prioritou. Zabýváme se bezpečností na mnoha úrovních - od článku přes modul, balení a BMS (battery management system) až po kompletní vozidlo, nabíjení, ovšem také dopravní nehody. Certifikovali jsme baterie i vozidla podle normy R100. Naše vlastní požadavky jsou v mnoha případech ještě výrazně vyšší a také tyto splňujeme. Pokud jde o riziko požáru, máme systém a pouzdro, které zabraňuje vzniku požáru a chrání baterie. Provedli jsme také zkoušky, abychom se ujistili, že jsou rizika zvládnutelná.

Nákladní automobily pro těžší přepravu přijdou během několika let. Zejména pro vozidla pro těžbu dřeva se vodík může stát atraktivní volbou za předpokladu, že bude k dispozici ekologický vodík za atraktivní cenu.

Spolupracujeme s řadou zainteresovaných stran, včetně zákazníků, měst, vlastníků sítí a energetických společností, na různých regionálních projektech, jejichž cílem je urychlit elektrifikaci ve městech.

Věříme a doufáme, že do roku 2025 bude alespoň 50 % našich celkových prodejů nákladních vozidel tvořeno udržitelnými alternativami, jako jsou elektrická nákladní vozidla, nákladní vozidla na plyn, bionaftu a etanol.

Většina elektrických nákladních vozidel bude potřebovat noční nabíječku doma pro noční nabíjení. Při náročné přepravě nebo transportech na dlouhé vzdálenosti může být nutné podpůrné nabíjení během dne. Podpůrné nabíjení může probíhat doma (např. u distribučních vozidel, která se vracejí do svého skladu za účelem překládky) nebo na veřejných místech podél dálnic.

Velmi kladně. Propojená data o vozidlech, jak jsou řízena a používána, lze využít k optimalizaci přepravy prostřednictvím společné nakládky a efektivní logistiky. Tatáž data lze také využít k lepší optimalizaci vozidel, aby jezdila úsporněji nebo energeticky úsporněji nebo aby byla provozována autonomně.

Elektrifikace probíhá celosvětově, ale ve společnosti Scania v současné době zaznamenáváme největší zájem v Evropě. Dodávky ekologické elektřiny jsou pro elektrifikaci zásadní. 

Naše elektrická vozidla mohou být nabíjeny výkonem 130 kW. Pokud nabíjíte prázdnou baterii na 80 %, trvá to přibližně 100 minut, málokdy však probíhá nabíjení zcela vybité baterie. Obvykle je lepší spočítat, jak dlouho trvá nabíjení pro ujetí určité trasy. Řekněme, že chcete ujet 100 km a vaše vozidlo má spotřebu 1 kWh/km. Pak bude nabíjení trvat přibližně 45 minut.

Spotřeba energie závisí na typu vozidla, hmotnosti nákladu, konstrukci a způsobu jízdy. Pro srovnání, přibližně 0,9-1,1 kWh/km pro dvounápravové distribuční vozidlo se skříní.

Zaměřujeme se na baterie instalované ve vozidle, nikoli na přívěsu, protože analýzy TCO (celkové náklady na vlastnictví) ukazují, že je to pro naše zákazníky nejvýhodnější. Sledujeme však i další technologie a v současné době nevylučujeme žádné možnosti.

Scania má baterie vyvinuté a vyrobené ve vlastní režii.

Existují dobrá řešení pro nakládku v docích / na terminálech v souvislosti s překládkou. Často je zapotřebí nabíjecí stanice s mírně vyšším výkonem, aby během překládky bylo vozidlo zásobeno dostatečným množstvím energie. Umístění nabíjecích sloupů je třeba rovněž přizpůsobit délce vozidel. Musí fungovat prakticky pro jakoukoli délku.

Řešení pro elektrifikaci nákladní dopravy - servisní repair & maintenance smlouvy

Řešení pro elektrifikaci nákladní dopravy - nabíjecí infrastruktura

Řešení pro elektrifikaci nákladní dopravy - servisní síť

Nová převodovka GE281 - srdce hybridních vozů Scania

Scania P 250 PHEV - terénní test