Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Превоз на хора

Свършване на работната задача

Дори и с появата на автономни системи, повечето мини не функционират без хора, така че безопасността и продуктивността на работещите по задачите сами по себе си са изкуство. Опитните и обучени хора трябва да се транспортират бързо, удобно и безопасно на разстояния в тежки територии, на мястото където се работи. 

Свържете се с вашия дилър

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.

С богатия избор от варианти и модулни конфигурации можете да персонализирате камион, който отговаря на специфичните ви потребности. Изберете Scania.