Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Минна промишленост

Време е за по-интелигентни решения

Ефективна минна промишленост

С нашия богат опит в безотпадното производство, с персонализираните продукти и с услугите на място, ние можем да Ви помогнем да оптимизирате производствения си поток и да елиминирате не-ефективностите на процеса. Това ще доведе до намаляване на разходите, до по-добро управление на рисковете и до увеличаване на продуктивността. 

Нашата гама от продукти

Чрез комбиниране на Вашия автомобил Scania на всеки етап от добивния процес с правилната селекция от поддържащи услуги ще осигурите изключителна производителност при всякакви условия – и ще разберете какво означава да имате камион, специално адаптиран за Вашия бизнес.

Широка гама услуги

Никой бизнес не си прилича напълно с останалите. Различните маршрути, стилове на шофиране и условия на околната среда оказват влияние върху използването на вашите превозни средства. Ние адаптираме свързаните услуги и плановете за техническо обслужване така, че да съответстват за вашия бизнес, за да ви осигурим максимално експлоатационно време, повишена продуктивност и по-малко прекъсвания на ежедневната ви работа.

Практически пример от Южна Африка

Свържете се с вашия дистрибутор на Scania

За по-подробна информация се свържете с нас на mining@scania.com.

Свържете се с вашия дилър

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Scania.

Намерете най-близкия до вас дилър тук

С богатия избор от варианти и модулни конфигурации можете да персонализирате камион, който отговаря на специфичните ви потребности. Изберете Scania.