Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Услуги

Услуги за автобуси

Доверен партньор за техническо обслужване, поддръжка и бизнес услуги

Никой не познава автобусите Scania като нас.

Нашите опитни местни сервизни екипи ще ви държат на пътя по-дълго, като ви спестяват ценно време и оперативни разходи.

Същевременно нашата система за управление на автопарка и решенията за финансиране помагат за прогнозиране и намаляване на разходите и рисковете през целия жизнен цикъл на автомобила.