Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Алтернативни горива

Най-добрият вариант

Докато други решения, като например електрификацията, станат по-жизнеспособни, биогоривата са най-добрата и в някои случаи единствената възможност за значително намаляване на въглеродните емисии в краткосрочен план.

Scania разработва и предоставя най-голямото портфолио от двигатели на пазара, които могат да работят с алтернативи на изкопаемите горива, вариращи от камиони и автобуси на етанол до превозни средства, използващи втечнен или сгъстен биогаз. Всички наши двигатели Euro 5 и 6 могат да работят на хидрогенирано растително масло (HVO), а почти всички наши превозни средства могат да работят на биодизел FAME. Разработваме това портфолио повече от 25 години, стартирайки с автобуси на етанол през 1990-те години.

 

В транспортния сектор биогоривата могат да допринесат почти незабавно за декарбонизацията. Според the Pathways Study увеличаването на използването на тези възобновяеми горива е най-бързият път за постигане на най-високото намаляване на въглеродните емисии в краткосрочен план.

 

Ограниченото предлагане на биогаз остава предизвикателство за транспортния сектор. Докато това не бъде решено, природният газ ще продължи да играе важна роля в устойчивата транспортна система, тъй като ни позволява да увеличим обема на пазара на газови превозни средства и по този начин да насърчим приемането на газови решения. Междувременно работим с партньори за подобряване на инфраструктурата за снабдяване с биогаз, така че да може да се разраства бързо.

HVO
 

Хидрогенираното растително масло – HVO – е съвременен начин за производство на високочествени дизелови горива на биологична основа без компромис с логистиката на горивата, двигателите, устройствата за третиране на изгорелите газове или емисиите.

HVO може да се произвежда от различни източници – като отпадъчни масла, рапично масло, палмово масло или животинска мас. Използването на тези източници на енергия има голямо влияние върху общото спестяване на парникови газове. В сравнение със стандартен дизел оптималното намаляване на CO2 може да достигне намаляване на емисиите на CO2 с до 90%.

 

Биодизел
 

Биодизел (или FAME, от Метилов естер на мастни киселини) може да се произвежда от различни източници като рапица, растения и отпадъчно готварско олио. Биодизелът също така има предимството, че е течен, наличен в големи количества.

Предлагането на устойчив биодизел основно се използва за смесване с дизел или в чиста форма 100%. В сравнение със стандартен дизел оптималното намаляване на CO2 се изчислява на намаляване на емисиите на CO2 с до 85%.

 

Биогаз
 

Биогаз може да се произвежда от различни източници, но най-икономически ефикасният и устойчив метод е използването на местните отпадъчни води или отпадъци. Биогазът се състои от същите молекули, както природният газ, но биогазът е възобновяем, а природният газ е изкопаем. Двете могат да се използват паралелно.

 

Природен газ
 

Природният газ е метанов газ, който се намира в кухини в кората на Земята. Той се извлича от отделни газови залежи или при извличане на петрол. Природният газ е изкопаемо гориво, но тъй като метановата молекула съдържа само един въглероден атом, емисиите CO2 при горене са по-малки в сравнение със стандартен дизелов двигател.

 

Биоетанол
 

Биоетанолът е най-често използваното биогориво в транспорта днес. Той също така е горивото, което има най-голяма вероятност да може да осигурява големи и устойчиви обеми в бъдеще. Голямо предимство е това, че е течен и наличен в големи количества в цял свят.

Може да се произвежда от разнообразни суровини като захарна тръстика, пшеница и царевица. Също така могат да се използват богати на скорбяла или захар отпадъци като целулоза или хляб. В допълнение биоетанолът е сравнително лесен за производство дори в малки мащаби. Изчислено е, че в сравнение със стандартен дизел оптималното намаляване на CO2 достига намаляване на емисиите на CO2 с 90%.

 

Хибриди
 

Хибридите работят на електрическо захранване в комбинация с биогорива. Това значително понижава потреблението на гориво, което на свой ред води до по-ниски емисии. Освен това намалява шума, като осигурява на хибридния автомобил специални предимства, като шофиране в градове рано сутрин, късно вечер или през нощта.

Доставките извън пиковите часове осигуряват предимства като намаляване на времето за шофиране, потреблението на гориво и емисиите на CO2. Това също повишава използването на автомобила. В сравнение със стандартен дизел оптималното намаляване на CO2 може да достигне намаляване на емисиите на CO2 с до 90%.

 

Plug-in хибрид
 

Plug-in версия означава, че камионът винаги може да започне работа – напълно зареден. Защото може да бъде извършено безплатно зареждане също и по време на работната смяна на шофьора, докато камионът му е паркиран за товарене и разтоварване или докато е в почивка.

Тази комбинация от електрическо задвижване и традиционен двигател намалява разхода на гориво, което води до по-ниски емисии и нива на шума. Хибриден означава до +90% намаляване на емисиите на CO2 в сравнение с обикновения дизел (с комбинация от хибридно и HVO).