Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units
Автобуси

Производителност

Интелигентни решения в транспорта

Интелигентен и устойчив транспорт

Scania Citywide е доказала се платформа, предлагаща реална рентабилност с високо време за експлоатация, голям капацитет за пътници, нисък разход за гориво и ниски разходи за работния живот. С най-широката гама от търговски биогорива и опции за хибридизирани задвижвания, вие можете да допринесете за промяната. Сега.

Биоетанол
Биогаз/природен газ
HVO
Биодизел
Дизел

Екологичен избор

Биоетанолът е най-често използваното биогориво в транспорта днес. Той също така е горивото, което има най-голяма вероятност да може да осигурява големи и устойчиви обеми в бъдеще.

Ниско ниво на шума, по-ниски емисии

Биогаз може да се произвежда от различни източници, но най-устойчивият метод е използването на местните отпадъци, като той предоставя най-голямото понижение на емисиите за парите, които се харчат за наличните в момента биогорива. Природният газ е изкопаемо гориво, но предоставя екологични ползи, от гледна точка на ниския шум и по-ниските емисии в сравнение с дизела.

Създаден от отпадъци

HVO представлява висококачествено био-базирано дизелово гориво, което може да се произвежда от различни източници – като отпадъчни масла, рапично масло, палмово масло или животинска мас.

Работи с растително масло

Биодизелът е възобновяемо дизелово гориво, произведено от растително масло. То е лесно за работа и може да се използва при повечето дизелови двигатели на Scania.

Използван най-вече при дълги разстояния

Дизелът все още е най-разпространеният избор за работа при дълги разстояния, но алтернативите, ежедневно, печелят позиции.

Автобус за околната среда

„Биоетанолът е едно от най-приложимите възобновими горива за градски транспорт. Той предоставя лесен начин за установяването на устойчива транспортна система.“

МАТС ГУНАРСОН

УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА SCANIA FRANCE

Уникална ефективност при работа в извънградски условия

Хибридното задвижване Euro 6 работи с до 100% биодизел. Паралелната хибридна система предоставя впечатляващо пестене на гориво. За разлика от другите хибриди, системата е оптимизирана за работа в града и крайградските пространства и позволява скорости от до 100 км/ч.

Map

Да поговорим за бизнес

Намерете най-близкия до вас дилър

Пътна помощ от Scania

Ние сме тук да помогнем – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обадете ни се сега
088 666 000 1
Намерете най-близкия до вас дилър