Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Оптимизация на място

Пригоден за Вашите нужди

Елиминирайте отпадъците

В основата на услугата на Scania за оптимизация на мястото на обекта е да се прилагат инструменти и методи за увеличаване на ефективността в реални ситуации в минното дело, базирайки се на икономични принципи. Ние ще работим заедно с вас за непрекъснати подобрения и реализации, за да осигурим оптимална производителност и оперативни разходи.

Време

Чрез измерване на времето за цикъл (чакане на ред, изчакване, сервизни дейности и др.), ние определяме тесните места и какви действия да се предприемат за подобряване на времето.

Товар

Претоварването увеличава рисковете, времето за цикъл и разходите за ремонт, и поддръжка. Чрез оптимизиране на зоната за натоварване и товарене можете да увеличите производителността си.

Път

Лошите пътища оказват влияние върху оборудването, производителността и комфорта на водачите, като водят и до увеличаване на рисковете за безопасността, както и до по-голям разход на гориво.

Безопасност

Погрешното оборудване, разпиляването на материали, лошите пътни условия и много други фактори могат да доведат до инциденти в безопасността и е вероятно да нарушат производството ви.

Устойчивост

По-малките отношения тегло към полезен товар, премахването на изчакване на ред и претоварването водят до по-малък разход на гориво и до по-ниски емисии на CO2. Ефективност в процеса означава по-малко отпадъци и ресурси, които да са необходими за производителността.

Нашият подход

Текущо състояние

За да разберем даден процес, ние трябва да създадем огледален образ на дейността, да установим базовата линия при нормална ситуация, за да съизмерим нашите подобрения на процеса. Това може да се извърши чрез картиране на потока от стойности, чрез интервюта с различни заинтересовани страни, чрез телематичните съоръжения на превозните средства, чрез процесите по сервизно обслужване и чрез визуализация на ключовите области.

Потенциал за развитие

Чрез установяване на текущата "нормална ситуация", ние създаваме място за подобрения. Заедно с вас ние ще работим по ключовите области за подобрения, които ще повлияят на цялата операция, като по този начин ще елиминираме суб-оптимизацията.

Реализация

Най-предизвикателната част на всеки проект е да сте сигурни, че реализацията ще работи и че начинът на мислене ще остане. Тук, ние превръщаме потенциала в напредък. Ние ще работим заедно, за да определим приоритетите и да планираме, да определим елементите на графика и действията, да създадем начини за измерване на съответните времена, товара, пътя, безопасността, устойчивостта, капиталовите и оперативните разходи, както и на влияещите фактори.

Заинтересовани сте от оптимизацията на мястото на обекта на Scania?

За по-подробна информация се свържете с нас на mining@scania.com.

Свържете се със Scania Mining
Map

Да поговорим за бизнес

Намерете най-близкия до вас дилър

Пътна помощ от Scania

Ние сме тук да помогнем – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обадете ни се сега
088 666 000 1
Намерете най-близкия до вас дилър